Socialpolitik

Vårt samhälle är i ständig förändring och dessa förändringar har oftast okända men långsiktiga sociala följdeffekter. Socialpolitiken studerar dessa följder och hur de påverkar välfärden och den sociala tryggheten i samhället. Genom studierna får du utmärkt kompetens att kritiskt granska frågor som exempelvis berör arbetsmarknaden, det socialpolitiska beslutsfattandet, inkomstfördelningen, fattigdomen och jämlikheten i samhället, men du lär dig också att söka lösningar på sociala problem. Förutom kunskaper om socialpolitikens uppkomst, utveckling, funktionssätt och inverkan, samt samspelet mellan samhällens olika aktörer i Finland, får du också inblick i socialpolitiken i Norden och ut i världen.

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud våren 2018

Österbotten

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

ENSKILDA KURSER I SOCIALPOLITIK

Samhället och de äldre, 10 sp /ANNULLERAD!
Tidpunkt: Våren 2018
Lärare: PD Fredrica Nyqvist, PM Sarah Åkerman, PM Marina Näsman

Funktionshinder och handikappolitik, 5 sp
Tidpunkt: 10.4, 12.4, 17.4, 19.4, 24.4 2018
Lärare: PM Elisabeth Hästbacka
Till anmälan

Globalisering och socialpolitik, 5 sp
Tidpunkt: 25-27.4, 2-4.5.2018
Lärare: PM Josefine Nyby
Till anmälan


Pernilla Rauma
Pernilla Rauma

Rauma, Pernilla

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7148, +35850 383 4010
pernilla.rauma(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet socialpolitik vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet