Genusvetenskap

Genusvetenskap

Trots lagstiftning som förbjuder förtryck och diskriminering är inte vårt samhälle jämlikt i fråga om exempelvis kön, hudfärg, etnicitet, språk, religion, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Genusvetenskap ifrågasätter invanda tankemönster och maktstrukturer och ger dig redskap att förstå dessa mönster både lokalt och globalt. Ämnet ger dig insikter i en mängd olika sociala och kulturella fenomen och lär dig tänka kritiskt, analyserande and kreativt på marginaliserande strukturer i vårt samhälle och vår kultur.

Kursbeskrivningar (pdf)

Planerare Katarina Humina
katarina.humina@abo.fi, 02-215 4540

Kursutbud våren 2018

Hela landet

Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUNDSTUDIER I GENUSVETENSKAP
@Introduktion till genusvetenskap, 5 sp
Tidpunkt: 12.2-15.4.2018  (nätkurs)
Lärare: FD Ann-Charlotte Palmgren
Till anmälan


Tillbaka till öppna universitetet

Kontakta oss