Genusvetenskap

Trots lagstiftning som förbjuder förtryck och diskriminering är inte vårt samhälle jämlikt i fråga om exempelvis kön, hudfärg, etnicitet, språk, religion, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Genusvetenskap ifrågasätter invanda tankemönster och maktstrukturer och ger dig redskap att förstå dessa mönster både lokalt och globalt. Ämnet ger dig insikter i en mängd olika sociala och kulturella fenomen och lär dig tänka kritiskt, analyserande and kreativt på marginaliserande strukturer i vårt samhälle och vår kultur.

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud våren 2018

Hela landet

Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUNDSTUDIER I GENUSVETENSKAP
@Introduktion till genusvetenskap, 5 sp
Tidpunkt: 12.2-15.4.2018  (nätkurs)
Lärare: FD Ann-Charlotte Palmgren
Till anmälan


Katarina Humina
Katarina Humina

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet genusvetenskap vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet