Farmaci

Användning av läkemedel berör oss alla både på individ- och samhällsnivå. Farmaci handlar om hur läkemedlen utvecklas, tillverkas och används, och hur de verkar i oss. Under dina studier sätter du dig in i olika teman inom farmaci, bland annat läkemedlens och hjälpämnenas kemi, tillverkning och utveckling av läkemedel, biomedicinsk farmaci, biovetenskaper, läkemedelsbehandling och samhällsfarmaci. Dessa ger dig djupare insikter i fascinerande frågor såsom läkemedlens egenskaper, verkningsmekanismer och effekter, tillverkningsprocesser inom läkemedelsindustrin, närings- och sjukdomslära, toxikologi, terapier och biogena läkemedel.

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud våren 2018

Hela landet

Arrangör: CLL/öppna universitetet

ENSKILD KURS

@Läkemedel och miljö, 5 sp
Tidpunkt: start prel. 31.01.2018 (nätkurs)
Lärare: FM Anne Eriksson
Sista anmälningsdag: ons 24.01.2018 Till anmälan


Johanna Fredenberg
Johanna Fredenberg

Fredenberg, Johanna

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4177
johanna.fredenberg(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet farmaci vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet