Konstvetenskap

Konstvetenskap

Vår omvärld är visuell och konstnärlig gestaltning kommer till uttryck i både konst- och vardagsföremål. Konstvetenskapen lär dig tolka uttryck från olika skeden i mänsklighetens historia: i bildkonst, design, arkitektur och stadsplanering. Genom studiet av bilder och arkitektur kan du förstå samhället under olika epoker och hur människors liv och värderingar har gestaltats visuellt. På grundnivån i konstvetenskap lär du dig grunderna i konst- och arkitekturhistorien i Europa från stenåldern och fram till idag. På ämnesnivå och fördjupad nivå får du förståelse för den historiska och visuella forskningens metoder. Dina studier lär dig att producera ny kunskap, ger dig färdigheter till analytiskt och kritiskt tänkande och du övar dig på att skarpsynt både tala och skriva om konst.

Kursbeskrivningar (pdf)

Planerare Katarina Humina
katarina.humina@abo.fi, 02-215 4540

Kursutbud våren 2018

Nyland

Arrangör: Helsingfors svenska arbetarinstitut

ENSKILD KURS I KONSTVETENSKAP

Arkitekturhistoria, 5 sp
Tidpunkt: 9-10.2, 9-10.3.2018. Fre 16.30–19.45,10.00–15
Lärare: FM Pia Wolff-Helminen


Tillbaka till öppna universitetet

Kontakta oss