Fakta och kontaktuppgifter

Det öppna universitetet

Det öppna universitetet är öppet för alla. Du kan gå universitetskurser utan att vara inskriven vid ett universitet. Vi erbjuder årligen ca 300 kurser i 45 olika ämnen. Kurserna motsvarar de kurser som ges inom universitetets examensutbildningar, vanligen på grund- och ämnesstudienivå. Du kan inte avlägga examen vid öppna universitetet men de kurser som du avlägger hos oss kan räknas tillgodo om du söker in och blir antagen till examensstudier. Kurserna arrangeras i samarbete med respektive ämne vid Åbo Akademi. Studierna är flexibla och du kan ta nätkurser, studera på campus hos oss eller anmäla dig till de kurser som arrangeras hos någon av våra samarbetsparter, så som sommaruniversitet, medborgar- och arbetarinstitut och en del folkhögskolor.

Kontaktuppgifter

 

vatar_femaleEdman, Mikaela

Sekreterare
Intyg, tentamensanmälningar och -resultat
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4666
mikaela.edman(a)abo.fi

 

Johanna Fredenberg
Johanna Fredenberg

Fredenberg, Johanna

Utbildningsplanerare
Farmaci, kemi, matematik
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4177
johanna.fredenberg(a)abo.fi

 

Charlotte Grägg
Charlotte Grägg

Grägg, Charlotte

Utbildningsplanerare
Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik, specialpedagogik, ungdomsvetenskap, utvecklingspsykologi
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7130, +358 50 414 7117
charlotte.gragg(a)abo.fi

 

Carina Gräsbeck
Carina Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Datateknik, datavetenskap, Data Science, offentlig förvaltning, sociologi, nationalekonomi, samhällslära, statskunskap
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

 

Annette Hartvik

Hartvik, Annette

Byråsekreterare
Intyg, tentamensanmälningar och -resultat, extra studerande
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7129
annette.hartvik(a)abo.fi

 

Katarina Humina
Katarina Humina

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Allmän teologi, filosofi, genusvetenskap, historia, konstvetenskap, kulturledning, språk&kommunikation
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

 

Christina Loo
Christina Loo

Loo, Christina

Kurssekreterare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 3247128, +35850 383 4660
christina.loo(a)abo.fi

 

 

Camilla Lundström
Camilla Lundström

Lundström, Camilla

Sekreterare
Intyg, tentamensanmälningar och -resultat, extra studerande, kvotplatser i engelska språket, franska språket, musikvetenskap, svenska språket, Swedish for Foreigners
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4666
camilla.lundstrom(a)abo.fi

 

Kurt Långkvist
Kurt Långkvist

Långkvist, Kurt

Utbildningsplanerare
Rättvetenskap
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4213
kurt.langkvist(a)abo.fi

 

Nancy Pettersson
Nancy Pettersson

Pettersson, Nancy

Utbildningsplanerare,
Informationsvetenskap, internationell marknadsföring, organisation och ledning, redovisning
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4948
nancy.pettersson(a)abo.fi

 

Pernilla Rauma
Pernilla Rauma

Rauma, Pernilla

Utbildningsplanerare
Förskole- och nybörjarundervisning, pedagogik, skolpsykologi, socialpolitik, vuxenpedagogik
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7148, +35850 383 4010
pernilla.rauma(a)abo.fi

 

Majlen Saarinen

Saarinen, Majlen

Utbildningschef, studievägledning
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4500
majlen.saarinen(a)abo.fi

 

 

Sinikka Suomalainen

Suomalainen, Sinikka

Utbildningsplanerare
Geografi, hållbar utveckling
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4870
sinikka.suomalainen(a)abo.fi

 

Christel Söderholm
Christel Söderholm

Söderholm, Christel

Avdelningssekreterare, webbmaster
Marknadsföring, statistik
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4026
christel.soderholm(a)abo.fi

 

Christina Teirfolk
Christina Teirfolk

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare, teamledare
Studievägledning, arbetsplatspsykologi, hälsokunskap, hälsoteknologi, krispsykologi, social- och hälsovårdsadministration, vårdvetenskap
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 3247243, +358 504089139
christina.teirfolk(a)abo.fi

 

Pian Åkerlund
Pian Åkerlund

Åkerlund, Pian

FM, psykolog, utbildningsplanerare
Interkulturell kommunikation, kulturanalys, litteraturvetenskap, logopedi, psykologi, religionsvetenskap, svenska språket
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4723
pian.akerlund(a)abo.fi

Nationell strategi för de öppna universiteten 2014-2018 (pdf)

Den nationella öppna universitetsverksamheten hittas här https://opintopolku.fi/wp/yliopisto/avoin-yliopisto/

Yliopiston reunalla. Tutkimus suomalaisen avoimen yliopiston muotoutumisesta (doktorsavhandling)
Nina Haltia, Åbo universitet (pdf)
Avhandlingen gör en analys av hur öppna universitetsverksamheten har uppkommit i Finland. Haltia behandlar olika utvecklingsskeden som öppna universitetet har genomgått och de diskussioner som har förts om verksamheten under olika tider.

Uppdaterad 10.9.2018