Skriv här det du söker efter!

Öppna universitetets kontaktuppgifter

Öppna universitetets kontaktuppgifter

Vi har digital tidsbokning för vägledningssamtal. Du kan boka in dig för vägledning i följande ärenden:

  • Ämnesspecifik vägledning i många ämnen
  • Öpulederna
  • Individuella arrangemang för kursdeltagare med funktionsvariationer som försvårar kursdeltagandet

Boka in dig för vägledning här!

 

Kontaktuppgifter

e-post: opu@abo.fi
tfn kansliet i Åbo: 02-215 4666
tfn kansliet i Vasa: 06-324 7129

 

Andrea Basilier
Andrea Basilier

Basilier, Andrea (tjänstledig)

Sekreterare
Intyg, tentamensadministration, registrering
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4666
andrea.basilier(a)abo.fi

 

Johanna Fredenberg

Fredenberg, Johanna

Utbildningsplanerare
Farmaci, hållbar utveckling, matematik, naturvetenskaper
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4177
johanna.fredenberg(a)abo.fi

 

Andreas Granberg.
Andreas
Granberg

Granberg, Andreas

Planerare
Extra studerande, interkulturell kommunikation, matematik, geografi, statistik, webb
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4666
andreas.granberg(a)abo.fi

 

Charlotte Grägg
Charlotte Grägg

Grägg, Charlotte

Utbildningsplanerare
Idrottspsykologi, specialpedagogik, ungdomsvetenskap, utvecklingspsykologi
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 50 414 7117
charlotte.gragg(a)abo.fi

 

Carina Gräsbeck
Carina Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Informationssystem, informationsteknologi, offentlig förvaltning, sociologi, statskunskap, svenska språket
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

 

Annette Hartvik

Hartvik, Annette

Sekreterare
Intyg, tentamensadministration, extra studerande
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358503834315
annette.hartvik(a)abo.fi

 

Maria Holmberg.
Maria Holmberg

Holmberg, Maria

Utbildningsplanerare
Kulturanalys, religionsvetenskap
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 3438
maria.c.holmberg(a)abo.fi

 

Katarina Humina

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Allmän teologi, filosofi, genusvetenskap, historia, konstvetenskap, kulturämnen, språk
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

 

Annina Kainu
Annina Kainu

Kainu, Annina

Utbildningsplanerare
Hållbar utveckling, nationalekonomi, samhällslära
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4535, +35850 469 8219
annina.kainu(a)abo.fi

 

Rebecca Karlsson
Rebecca Karlsson

Karlsson, Rebecca

Utbildningsplanerare
Psykologi och logopedi
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4174
rebecca.karlsson(a)abo.fi

 

Eija Laitinen

Laitinen, Eija

Utbildningsplanerare
Digivision 2030 och JOE: Ett regionalt ekosystem för kontinuerligt lärande i Egentliga Finland.
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 503084482
eija.laitinen(a)abo.fi

 

Christina Loo
Christina Loo

Loo, Christina

Kurssekreterare
Studieadministration, marknadsföring, webb, statistik
Strandgatan 2, 65100 VASA
+35850 383 4660
christina.loo(a)abo.fi

 

Camilla Lundström
Camilla Lundström

Lundström, Camilla (tjänstledig)

Sekreterare
Studieadministration, extra studerande, webb, statistik
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4276
camilla.lundstrom(a)abo.fi

 

Emil Oljemark
Emil Oljemark

Oljemark, Emil

Utbildningsplanerare
Rättsvetenskap
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4300
emil.oljemark(a)abo.fi

 

Madelene Orre

Orre, Madelene

Utbildningsplanerare
Arbetsplatspsykologi, krispsykologi, Peace Mediation and Conflict Research, socialpolitik, socialvetenskaper
Strandgatan 2, 65100 VASA
+35850 359 0413
madelene.orre(a)abo.fi

 

Nancy Pettersson
Nancy Pettersson

Pettersson, Nancy

Utbildningsplanerare,
Informationsvetenskap, internationell marknadsföring, organisation och ledning, redovisning
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4948
nancy.pettersson(a)abo.fi

 

Pernilla Rauma
Pernilla Rauma

Rauma, Pernilla

Utbildningsplanerare
Pedagogik, skolpsykologi, småbarnspedagogik, vuxenpedagogik
Strandgatan 2, 65100 VASA
+35850 383 4010
pernilla.rauma(a)abo.fi

 

Charlotta Rosenberg-Meereboer.
Charlotta Rosenberg-Meereboer

Rosenberg-Meereboer, Charlotta

Sekreterare
Intyg, tentamensadministration, registrering
Fabriskgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4875
charlotta.rosenberg-meereboer(a)abo.fi

 

Majlen Saarinen

Saarinen, Majlen

Utbildningschef
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4500
majlen.saarinen(a)abo.fi

 

 

Christina Teirfolk
Christina Teirfolk

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare, teamledare i Vasa
Studievägledning, arbetshälsa och hållbart arbetsliv, hälsokunskap, ledarskap i vård och omsorg, välfärdsteknologi
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 504089139
christina.teirfolk(a)abo.fi

Fakta om Öppna universitetet

Genom Öpustudier kan du öka din yrkeskompetens, utveckla dig själv, prova på universitetsstudier samt uppehålla din studievana och inlärningsförmåga. Öppna universitetet erbjuder alla en möjlighet till akademiska studier, utan krav på grundutbildning. Du bedömer själv dina egna studieförutsättningar.

Vid Öpu kan du avlägga universitetskurser utan att vara inskriven vid ett universitet. Vi erbjuder årligen cirka 300 kurser i 50 olika ämnen. Kurserna motsvarar de kurser som ges inom universitetets examensutbildningar, vanligen på grund- och ämnesstudienivå. Du kan inte avlägga examen vid öppna universitetet men de kurser som du avlägger hos oss kan räknas tillgodo om du söker in och blir antagen till examensstudier. Kurserna arrangeras i samarbete med respektive ämne vid Åbo Akademi. Studierna är flexibla, en hel del av kurserna är nätkurser, inom en del kurser träffas man på campus, och du kan också anmäla dig till de kurser som arrangeras hos någon av våra samarbetsparter, så som sommaruniversitet, medborgar- och arbetarinstitut och en del folkhögskolor. En lista på Öppna universitetet vid Åbo Akademis samarbetsparter finns här.

Övrig information

Uppdaterad 4.6.2024