Skriv här det du söker efter!

Fakta och kontaktuppgifter

Fakta och kontaktuppgifter

Öppna universitetet är öppet för alla. Du kan gå universitetskurser utan att vara inskriven vid ett universitet. Vi erbjuder årligen cirka 300 kurser i 45 olika ämnen. Kurserna motsvarar de kurser som ges inom universitetets examensutbildningar, vanligen på grund- och ämnesstudienivå. Du kan inte avlägga examen vid öppna universitetet men de kurser som du avlägger hos oss kan räknas tillgodo om du söker in och blir antagen till examensstudier. Kurserna arrangeras i samarbete med respektive ämne vid Åbo Akademi. Studierna är flexibla, en hel del av kurserna är nätkurser, inom en del kurser träffas man på campus, och du kan också anmäla dig till de kurser som arrangeras hos någon av våra samarbetsparter, så som sommaruniversitet, medborgar- och arbetarinstitut och en del folkhögskolor.

Kontaktuppgifter

e-post: opu@abo.fi
tfn kansliet i Åbo: 02-215 4666
tfn kansliet i Vasa: 06-324 7129

Johanna Fredenberg

Fredenberg, Johanna

Utbildningsplanerare
Farmaci, hållbar utveckling, matematik
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4177
johanna.fredenberg(a)abo.fi

 

Charlotte Grägg
Charlotte Grägg

Grägg, Charlotte

Utbildningsplanerare
Arbetsplatspsykologi, flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik, specialpedagogik, ungdomsvetenskap, utvecklingspsykologi
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7130, +358 50 414 7117
charlotte.gragg(a)abo.fi

 

Carina Gräsbeck
Carina Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Data Science, informationssystem, informationsteknologi, interkulturell kommunikation, nationalekonomi, religionsvetenskap, samhällslära, sociologi, statskunskap
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

 

Annette Hartvik

Hartvik, Annette

Byråsekreterare
Intyg, tentamensadministration, extra studerande
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7129
annette.hartvik(a)abo.fi

 

Katarina Humina

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Allmän teologi, filosofi, genusvetenskap, historia, konstvetenskap, kulturanalys, kulturledning, språk
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

 

Annina Kainu
Annina Kainu

Kainu, Annina

Utbildningsplanerare
Hållbar utveckling
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4535, +35850 469 8219
annina.kainu(a)abo.fi

 

Rebecca Karlsson
Rebecca Karlsson

Karlsson, Rebecca

Utbildningsplanerare
Psykologi och logopedi
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4174
rebecca.karlsson(a)abo.fi

 

Linda Karvonen

Karvonen, Linda

Utbildningsplanerare
Offentlig förvaltning, rättvetenskap
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 3916
linda.karvonen(a)abo.fi

 

Mathilda Londén
Mathilda Londén

Londén, Mathilda

Sekreterare
Intyg, tentamensadministration, registrering
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4666
mathilda.londen(a)abo.fi

 

Christina Loo
Christina Loo

Loo, Christina

Kurssekreterare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 3247128, +35850 383 4660
christina.loo(a)abo.fi

 

 

Camilla Lundström
Camilla Lundström

Lundström, Camilla

Sekreterare
Studieadministration, intyg, registrering, extra studerande, statistik
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4276
camilla.lundstrom(a)abo.fi

 

Emil Oljemark
Emil Oljemark

Oljemark, Emil (tjänstledig)

Utbildningsplanerare
Offentlig förvaltning, rättvetenskap
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO

 

 

 

Nancy Pettersson
Nancy Pettersson

Pettersson, Nancy

Utbildningsplanerare,
Informationsvetenskap, internationell marknadsföring, organisation och ledning, redovisning
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4948
nancy.pettersson(a)abo.fi

 

Pernilla Rauma
Pernilla Rauma

Rauma, Pernilla

Utbildningsplanerare
Förskole- och nybörjarundervisning, pedagogik, skolpsykologi, småbarnspedagogik, socialpolitik, socialvetenskaper, vuxenpedagogik
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7148, +35850 383 4010
pernilla.rauma(a)abo.fi

 

Majlen Saarinen

Saarinen, Majlen

Utbildningschef
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4500
majlen.saarinen(a)abo.fi

 

 

Sinikka Suomalainen

Suomalainen, Sinikka

Utbildningsplanerare
Geografi
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4870
sinikka.suomalainen(a)abo.fi

 

Christel Söderholm
Christel Söderholm

Söderholm, Christel

Avdelningssekreterare, webbmaster
Marknadsföring, statistik
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4026
christel.soderholm(a)abo.fi

 

Christina Teirfolk
Christina Teirfolk

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare, teamledare
Studievägledning, hälsokunskap, krispsykologi, småbarnspedagogik, social- och hälsovårdsadministration, välfärdsteknologi
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 3247243, +358 504089139
christina.teirfolk(a)abo.fi

 


En lista på Öppna universitetet vid Åbo Akademis samarbetsparter finns här.

Den nationella öppna universitetsverksamheten presenteras (på finska) på Opintopolku. Där finns också länkar till alla öppna universitet i Finland.

En doktorsavhandling av Nina Haltia, Åbo universitet (2012) gör en analys analys av hur öppna universitetsverksamheten har uppkommit i Finland. Haltia behandlar olika utvecklingsskeden som öppna universitetet har genomgått och de diskussioner som har förts om verksamheten under olika tider. Avhandlingen Yliopiston reunalla. Tutkimus suomalaisen avoimen yliopiston muotoutumisesta kan läsas digitalt.

Uppdaterad 11.8.2021