Fakta och kontaktuppgifter

Fakta och kontaktuppgifter

Det öppna universitetet

  • öppet för alla oberoende av förkunskaper
  • akademiska studier utan att vara inskriven vid ett universitet
  • flexibla studier i form av nätkurser eller närstudier på kvällar och veckoslut

Öppna universitetets kurser motsvarar vanligen grund- och/eller ämnesstudier vid universitetet. Studierna inom öppna universitetet leder inte till någon examen men räknas tillgodo om man söker in och blir antagen till examensstudier. Undervisningen inom öppna universitetet arrangeras i samarbete med ämnesenheterna vid universitetet och motsvarar den undervisning som ges inom den ordinarie verksamheten.

Organisation

Det öppna universitetet vid Åbo Akademi är en samarbetsorganisation mellan Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och olika vuxenutbildningsinstitutioner. Våra kurser erbjuds vid sommaruniversitet, medborgar- och arbetarinstitut, vid en del folkhögskolor samt vid Åbo Akademi.

Nationell strategi för de öppna universiteten 2014-2018 (pdf)

Den nationella öppna universitetsverksamheten hittas här https://opintopolku.fi/wp/yliopisto/avoin-yliopisto/

Yliopiston reunalla. Tutkimus suomalaisen avoimen yliopiston muotoutumisesta (doktorsavhandling)
Nina Haltia, Åbo universitet (pdf)
Avhandlingen gör en analys av hur öppna universitetsverksamheten har uppkommit i Finland. Haltia behandlar olika utvecklingsskeden som öppna universitetet har genomgått och de diskussioner som har förts om verksamheten under olika tider.

Uppdaterad 13.02.2018