Kulturanalys

Vår vardag och identitet präglas av kulturella vanor, traditioner, ritualer och  relationen till det materiella. Inom ämnet kulturanalys studeras kulturella mönster i vardagen och hur dessa förändras. Du som läser kulturanalys lär dig förstå hur människors beteende, berättande och föreställningsvärldar är kulturellt formade. Detta hjälper dig att förstå olika människors sätt att tänka. Kulturanalysen kombinerar historiska och nutida perspektiv och använder sig av olika källor, såsom materiella ting, intervjuer och fältarbeten, arkivmaterial och populärkulturellt material. Som studerande i kulturanalys  studerar du kulturen i din omgivning genom att iaktta och analysera kulturella fenomen och för att förstå mekanismerna vid kulturmöten och kulturkonflikter.

Artikel: ”Livet är ett identitetsskapande projekt”

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud våren 2018

Åbo

Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUNDSTUDIER (25 sp)

@ Introduktion till etnologi, 5 sp
Tidpunkt: Inleds 29.1-9.4 2018 (nätkurs)
Lärare: FM Ann-Helene Sund
Sista anmälningsdag: 15.1.2018 Till anmälan

SPECIALKURS

@ Romsk historia och kulturella uttrycksformer, 5 sp
Tidpunkt: 11.4 kl. 17-19, 24.4, 25.4 kl. 17-21, 26.4 17-20
Lärare: Docent Charlotte Hyltén-Cavallius (ISOF, Uppsala), PD Jutta Ahlbeck (ÅA)
Sista anmälningsdag: 23.3 2018 Till anmälan

Åland

Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

SPECIALKURS

Ritual och materialitet, 5 sp
Tidpunkt: 22.1-23.4 2018, närstudieträff 27.1 kl. 9.00-14.00
Lärare: FM Tora Wall


Pian Åkerlund
Pian Åkerlund

Åkerlund, Pian

FM, psykolog, utbildningsplanerare
Interkulturell kommunikation, kulturanalys, litteraturvetenskap, logopedi, psykologi, religionsvetenskap, svenska språket
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4723
pian.akerlund(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet kulturanalys vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet