Skriv här det du söker efter!

Musikvetenskap

Musik berör dagligen våra liv och en hel del människor arbetar med musik utan att nödvändigtvis själva musicera. Studier i musikvetenskap ger dig bred kunskap om musikens varierande stilar genom tiderna och i olika kulturer. Musikvetenskapliga studier innefattar allt från konstmusik till jazz-, folk-, världs- och finlandssvensk musik. Musikvetenskapen ger dig redskap att förstå det som händer omkring oss i musiklivet idag samtidigt som du får nya insikter i musikens förflutna. Studier i musikvetenskap utvecklar förutom ditt kunnande inom musikkultur och musikteori även din kreativitet och dina analytiska färdigheter.

Kursutbud 2020-2021

Kvotplatser för extra studerande, Åbo

Studerande på kvotplats deltar på samma kurser som universitetets ordinarie studerande och på de tider som kurserna arrangeras vid ämnet. Närstudierna försiggår dagtid. Specialarrangemang för studerande på annan ort ordnas inte.

GRUNDSTUDIER (25 sp) (klicka här för att läsa mera om kurserna i Studiehandboken)

Grundkurs i musikvetenskap, 5 sp
Tidpunkt: 3.9.2020-22.10.2020, to 8.15-9.45 och 10.00- 11.30
Lärare: Johannes Brusila, FD, Professor

Grundkurs i musikanalys, 5 sp
Tidpunkt: 31.08.2020-18.12.2020, må 8.15-9.45 och 10.00-11.30
Lärare: Ulf Långbacka, musikmagister, KH Lektor

Västerländska konstmusikens historia, 5 sp
Tidpunkt: 01.09.2020-15.12.2020, ti 8.15-9.45 och 10.00-11.30
Lärare: Ulf Långbacka, musikmagister, KH Lektor och Camilla Hambro, FD, Universitetslärare

Utomeuropeisk musik och folkmusik, 5 sp
Tidpunkt: 11.01.2021 – 15.03.2021, må 8.15-9.45 och 10.00-11.30
Lärare: Johannes Brusila, FD, Professor

Populärmusik och jazz, 5 sp
Tidpunkt: 22.03.2021 – 24.05.2021, må 8.15-11.30
Lärare: N.N.

Anmälan fr.o.m. 17.8.2020 Till anmälan

Anmälan till studier på kvotplats bör göras senast två veckor innan respektive kurs startar.

Centret för livslångt lärande uppbär en studieavgift om 50 euro per termin av studerande på kvotplats. Avgiften gäller samtidigt som studieavgift för öppna universitetets vanliga kurser. Studerande på kvotplats har inte möjlighet att få studiestöd eller andra studiesociala förmåner.

Kvotplatserna är inte ämnade för ordinarie studerande vid Åbo Akademi.


Minea Dahlbacka
Minea Dahlbacka

Dahlbacka, Minea

Sekreterare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4624
minea.dahlbacka(a)abo.fi

 

 

 

Läs mera om examensstudier i ämnet musikvetenskap vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet