Skriv här det du söker efter!

Musikvetenskap

Musik berör dagligen våra liv och en hel del människor arbetar med musik utan att nödvändigtvis själva musicera. Studier i musikvetenskap ger dig bred kunskap om musikens varierande stilar genom tiderna och i olika kulturer. Musikvetenskapliga studier innefattar allt från konstmusik till jazz-, folk-, världs- och finlandssvensk musik. Musikvetenskapen ger dig redskap att förstå det som händer omkring oss i musiklivet idag samtidigt som du får nya insikter i musikens förflutna. Studier i musikvetenskap utvecklar förutom ditt kunnande inom musikkultur och musikteori även din kreativitet och dina analytiska färdigheter.

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud 2018-2019

 

Kvotplatser för extra studerande, Åbo

Studerande på kvotplats deltar på samma kurser som universitetets ordinarie studerande och på de tider som kurserna arrangeras vid ämnet. Närstudierna försiggår dagtid. Specialarrangemang för studerande på annan ort ordnas inte.

GRUNDSTUDIER (25 sp)

Grundkurs i musikvetenskap, 5 sp
Tidpunkt: hösttermin 2018, kursen inleds 6.9 kl. 9:15
Anmälningstid: 20.8.2018-2.9.2018

Grundkurs i musikanalys, 5 sp
Tidpunkt: hösttermin 2018, kursen inleds 3.9 kl. 9:15
Anmälningstid: 20.8.2018-2.9.2018

Västerländska konstmusikens historia, 5 sp
Tidpunkt: hösttermin 2018, kursen inleds 4.9 kl. 9:15
Anmälningstid: 20.8.2018-2.9.2018

Utomeuropeisk musik och folkmusik, 5 sp
Tidpunkt: Vårtermin 2019, kursen inleds 7.1.2019 kl. 9:15
Lärare: professor Johannes Brusila
Anmälningstid: 19.11.2018-21.12.2018

Populärmusik och jazz, 5 sp
Tidpunkt: Vårtermin 2019, kursen inleds 18.3.2019 kl. 9:15
Lärare: Musikkandidat, KH Ulf Långbacka
Anmälningstid: 19.11.2018-4.3.2019

Till anmälan

Anmälan till studier på kvotplats bör göras senast två veckor innan respektive kurs startar.

Centret för livslångt lärande uppbär en studieavgift om 50 euro per termin av studerande på kvotplats. Avgiften gäller samtidigt som studieavgift för öppna universitetets vanliga kurser. Studerande på kvotplats har inte möjlighet att få studiestöd eller andra studiesociala förmåner.

Kvotplatserna är inte ämnade för ordinarie studerande vid Åbo Akademi.


Dahlbacka, Minéa

Planerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 505234624.
minea.dahlbacka(a)abo.fi

 

 

 

Läs mera om examensstudier i ämnet musikvetenskap vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet