Skriv här det du söker efter!

Musikvetenskap

Musik berör dagligen våra liv och en hel del människor arbetar med musik utan att nödvändigtvis själva musicera. Studier i musikvetenskap ger dig bred kunskap om musikens varierande stilar genom tiderna och i olika kulturer. Musikvetenskapliga studier innefattar allt från konstmusik till jazz-, folk-, världs- och finlandssvensk musik. Musikvetenskapen ger dig redskap att förstå det som händer omkring oss i musiklivet idag samtidigt som du får nya insikter i musikens förflutna. Studier i musikvetenskap utvecklar förutom ditt kunnande inom musikkultur och musikteori även din kreativitet och dina analytiska färdigheter.

Kursutbud 2021-2022

Kvotplatser för extra studerande, Åbo

Studerande på kvotplats deltar på samma kurser som universitetets ordinarie studerande och på de tider som kurserna arrangeras vid ämnet. Närstudierna försiggår dagtid. Specialarrangemang för studerande på annan ort ordnas inte.

GRUNDSTUDIER (25 sp)

Grundkurs i musikvetenskap, 5 sp
Tidpunkt: 9.9.2021-28.10.2021, to 8.15-11.30
Lärare: Johannes Brusila, FD, Professor

Grundkurs i musikanalys, 5 sp
Tidpunkt: 6.9.2021-17.12.2021, må 9.15-11.45
Lärare: Ulf Långbacka, musikmagister, KH Lektor

Västerländska konstmusikens historia, 5 sp
Tidpunkt: 7.9.2021-17.12.2021, ti 8.15-11.30
Lärare: Ulf Långbacka, musikmagister, KH Lektor och Camilla Hambro, FD, Universitetslärare

Utomeuropeisk musik och folkmusik, 5 sp
Tidpunkt: 4.11.2021 – 23.12.2021, to 8.15-11.30
Lärare: Johannes Brusila, FD, Professor

Populärmusik och jazz, 5 sp
Tidpunkt: 10.1.2022 – 14.3.2022, må 8.15-11.30
Lärare: N.N.

 

Anmälan till studier på kvotplats bör göras senast två veckor innan respektive kurs startar. Anmäl dig per e-post till camilla.lundstrom@abo.fi.

Centret för livslångt lärande uppbär en studieavgift om 50 euro per termin av studerande på kvotplats. Avgiften gäller samtidigt som studieavgift för öppna universitetets vanliga kurser. Studerande på kvotplats har inte möjlighet att få studiestöd eller andra studiesociala förmåner.

Kvotplatserna är inte ämnade för ordinarie studerande vid Åbo Akademi.


Camilla Lundström
Camilla Lundström

Lundström, Camilla

Kurssekreterare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4276
camilla.lundstrom(a)abo.fi

 

 

 

Läs mera om examensstudier i ämnet musikvetenskap vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet