Skriv här det du söker efter!

Musikvetenskap

Musikvetenskap

Musik berör dagligen våra liv och en hel del människor arbetar med musik utan att nödvändigtvis själva musicera. Studier i musikvetenskap ger dig bred kunskap om musikens varierande stilar genom tiderna och i olika kulturer. Musikvetenskapliga studier innefattar allt från konstmusik till jazz-, folk-, världs- och finlandssvensk musik. Musikvetenskapen ger dig redskap att förstå det som händer omkring oss i musiklivet idag samtidigt som du får nya insikter i musikens förflutna. Studier i musikvetenskap utvecklar förutom ditt kunnande inom musikkultur och musikteori även din kreativitet och dina analytiska färdigheter.

Att tänka om musik: grundkurs i musikvetenskap (5 sp), nätkurs
Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 18.9–19.11.2023
Lärare: FD Johannes Brusila
Anmälan: 7.8–11.9.2023

Anmäl dig till kursen här!

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

 

Läs mera om examensstudier i ämnet musikvetenskap vid Åbo Akademi