Pedagogik, allmän

Pedagogik, allmän

Pedagogiskt kunnande behövs på flera håll i arbetslivet. Genom att studera allmän pedagogik blir du pedagogisk specialist i arbetslivet och får ett brett kunnande inom utbildning. Dina studier lär dig att analysera och förstå utbildning, undervisning, bildning och inlärning som nationella, internationella, mångkulturella och minoritetsfenomen. Förutom kunskaper om centrala pedagogiska teorier och begrepp får du även insikter i den pedagogiska verksamhetens filosofiska, sociologiska, psykologiska, politiska och historiska dimensioner.

Kursbeskrivningar (pdf)

Tillgodoräknande (pdf)

Planerare Pernilla Rauma
pernilla.rauma@abo.fi, 06-324 7148

Kursutbud våren 2018

Åbo

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

PEDAGOGIK, ALLMÄN (25 SP) – GRUNDSTUDIER (PÅGÅR)

Pedagogiskt ledarskap i samhällsperspektiv, 5 sp
Tidpunkt: 30.1, 8.2, 2-3.3.2018
Lärare:PeM, EM Christa Tigerstedt
Till anmälan

Pedagogikens sociologi, 5 sp
Tidpunkt: 23-24.3, 27-28.4.2018
Lärare: PeM Maria Slotte
Till anmälan

Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv, 5 sp
Tidpunkt: 12.3, 5.4, 20-21.4.2018
Lärare: PeM, EM Christa Tigerstedt
Till anmälan

Åland

Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

ENSKILD KURS I PEDAGOGIK

Pedagogisk handledning, 10 sp
Tidpunkt: 12-13.1, 9-10.3, 18-19.5.2018
Lärare: FL, arbetshandledare Lilian Rönnqvist

Österbotten

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

PEDAGOGIK (25 SP) – GRUNDSTUDIER (PÅGÅR)
Pedagogiskt ledarskap i samhällsperspektiv, 5 sp
Tidpunkt: 16.1, 23.1, 30.1, 6.2, 13.2.2018
Lärare: PeM Ann-Sofie Smeds-Nylund
Till anmälan

Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv, 5 sp
Tidpunkt: 6.3, 13.3, 20.3, 27.3, 4.4.2018
Lärare: PeM Ann-Sofie Smeds-Nylund
Till anmälan

► Arrangör: Vasa sommaruniversitet

ENSKILD KURS I PEDAGOGIK

Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv, 5 sp
Tidpunkt: 26-27.1, 9-10.2.2018
Lärare: FM Siv Saarukka


Tillbaka till öppna universitetet

Kontakta oss