Organisation och ledning

I dagens företag och organisationer utgör kunskap, färdigheter och idéer centrala resurser. Därför är det viktigt att kunna organisera och leda människor på ändamålsenligt sätt. Med organisation och ledning som huvudämne studerar du frågor såsom strategi, ledarskap, beslutsfattande, kunskapsintensiva organisationer, organisationskulturer och nätverk. Dessa utforskar du på individ-, organisations- och samhällsnivå ur olika infallsvinklar, t.ex. ur ett etiskt perspektiv eller i samband med förändringsprocesser. Inom organisation och ledning lär du dig leda team och talanger i kunskapsintensivt arbete, förstå komplexa organisationer som helheter och utveckla kreativa lösningar i strategiskt arbete.

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud våren 2018

Åbo

Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUND/ÄMNESSTUDIER (25 sp)

@Ledarskap, 5 sp
Tidpunkt: 16.4-15.6 2018 (nätkurs)
Lärare: ED Nina Kivinen
Sista anmälningsdag 2.4 2018 Till anmälan
Förkunskap: Grundkurs i organisation och ledning eller motsv. kunskaper

Åland

Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

ENSKILD KURS

@Strategisk ledning, 5 sp INHIBERAD!
Tidpunkt: 14.3-25.5.2018
Lärare: EM Jutta Tailas-Rikberg
Förkunskap: Grundkurs i organisation och ledning eller motsv. kunskaper


Nancy Pettersson
Nancy Pettersson

Pettersson, Nancy

Utbildningsplanerare,
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4948
nancy.pettersson(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet organisation och ledning vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet