Informationsvetenskap

I en tid av informationsöverflöd och falska nyheter blir professionell informationshantering allt viktigare. Den information och kunskap vi besitter påverkar de beslut vi tar. Därför är strategisk informationsledning viktig både nu och i framtiden. Du som studerar informationsvetenskap lär dig hur böcker, webbsidor, ljudupptagningar, industridokument och andra typer av media lagras, återvinns, förmedlas och evalueras i ett digitalt informationssamhälle. Under studierna behandlas även informationsgången i olika miljöer (t.ex. på webben, marknader eller sociala nätverk), informationsprocesser i organisationer och företag, informationssökning, kundservice samt kommunikationsstrategier, -verktyg och -kanaler.

Artikel i CLL:s nyhetsbrev: Bildningstörstande vuxenstuderande

Kursbeskrivningar (pdf)

Hösten 2018 startar en ny studiehelhet omfattande 60 sp! Studiehelheten inleds 15.10 med Grundkurs i informationsvetenskap, närstudieträff 20.10 i Åbo.

Kursutbud våren 2018

Åbo

Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUND- OCH ÄMNESSTUDIER (60 sp)

@Resurshantering, 5 sp
Tidpunkt: 8.1-16.3.2018 (nätkurs)
Lärare: FM Nancy Pettersson
Förkunskapskrav:  Kunskapsorganisation samt Informationssökning eller motsvarande kunskap
Sista anmälningsdag 20.12.2017 Till anmälan

@Database analysis, 5 sp (på engelska)
Tidpunkt: 19.3-25.5 2018, närstudier 24.3 kl. 9.30-15.00
Lärare: PM Radha Krishnan
Sista anmälningsdag 5.3.2018 Till anmälan


Nancy Pettersson
Nancy Pettersson

Pettersson, Nancy

Utbildningsplanerare,
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4948
nancy.pettersson(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet informationsvetenskap vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet