Skriv här det du söker efter!

Skärgård – artiklar och arkiv

Skärgård – artiklar och arkiv

Tidskriften Skärgård har inlett en digitaliseringsprocess för att ta vara på allt det fina material som produceras för tidskriften. Hittills har numren från år 2013–2/2022 arkiverats i pdf-format i publikationsarkivtjänsten Doria som upprätthålls av Nationalbiblioteket. Samlingen Tidskriften Skärgård i Doria finns bakom den här länken. Digitaliseringen görs med stöd av Svenska litteratursällskapet, SLS.

Sedan 2020 publicerar vi också några enskilda artiklar från varje nummer på nätet. De hittas längre ner på denna sida.

Uppdaterad 30.5.2024