Skriv här det du söker efter!

Tidskriften Skärgård

Tidskriften Skärgård

Skärgårdsinstitutet vid ÅA (SIÅA) är grundat 1976 och dess viktigaste uppgift har varit och är fortfarande att fungera som utgivare av tidskriften Skärgård, som 2015 utkommer med sin 38. årgång. Utgivningen möjliggörs med stöd från Stiftelsen för Åbo Akademi, medan annan verksamhet (seminarier, symposier, projekt) förverkligas med extern finansiering.

Skärgårdsinstitutet har under år 2011 fått ett nytt reglemente och administrativt blivit en del av Centret för livslångt lärande vid ÅA och Yrkeshögskolan Novia (CLL). http://web.abo.fi/skargarden/ReglementeSIAA.pdf

”Forum för skärgårdsforskning” ordnas sedan 2008 av SIÅA i samarbete med Skärgårdshavets biosfärområde två gånger per år i Skärgårdscentrum Korpoström.  Målsättningen är att föra fram forskning som berör skärgården och erbjuda ett gemensamt öppet diskussionsforum för skärgårdsbor och forskare.

Ta gärna kontakt om ni har tips och idéer som gäller vår gemensamma kära skärgård! Och kom i håg att prenumerera på tidskriften Skärgård eller ge den i gåva åt unga och gamla.


 

Prenumerationer och lösnummer: Julin, Anita
Adress: Arken, Fabriksgatan 2, 20500 Åbo


Länkar

Skärgårdshavets Biosfärområde www.skargardshavetsbiosfaromrade.fi

Skärgårdscentrum Korpoström www.sunnan.fi

Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi www.sjohistoriska.abo.fi

Finlands öar – Suomen saaret www.foss.fi

Nordiska skärgårdssamarbetet www.skargardssamarbetet.org

Uppdaterad 18.4.2019