Skriv här det du söker efter!

Tidskriften Skärgård

Tidskriften Skärgård

Tidskriften Skärgård

pärmbild på tidskriften

Tidskriften Skärgård utkommer med fyra faktaspäckade temanummer per år. Innehållet fokuserar på kust- och skärgårdsrelaterat material som berör natur, kultur, arkeologi, historia, samhälle, forskning etc. Tidskriften dokumenterar det mest unika område vi har i Finland; både i ett nationellt och internationellt perspektiv är våra skärgårdsområden ett världsarv och vår kustsvenska kultur i kust- och skärgårdsområdena ett kulturarv. Tidskriften Skärgård är en identitetsbärande tidskrift för alla med intresse för kustland och skärgård.

Vill du prenumerera på Tidskriften Skärgård eller köpa lösnummer? Klicka här för mera information!

Forum för skärgårdsforskning

Forum för skärgårdsforskning ordnas två gånger per år i Skärgårdscentrum Korpoström. Målet är att föra fram forskning som berör skärgården och erbjuda ett gemensamt öppet diskussionsforum för skärgårdsbor, deltidsboende, forskare och andra intresserade. Forum för skärgårdsforskning ordnas sedan 2008 av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi i samarbete med Skärgårdshavets biosfärområde. Under 2019 hölls forumet under tema ”Den fantastiska, fruktansvärda plasten” och ”Människan och havet – vårt förhållande till djur och natur i skärgården”.

Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi

Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi (SIÅA) är grundat 1976 med viktigaste uppgift att vara utgivare av tidskriften Skärgård. Sedan 2011 är Skärgårdsinstitutet administrativt en del av Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia (CLL). Skärgårdsinsitutet har en ledningsgrupp, ordförande perioden 2018–2020 är PM, utbildningsplanerare Nina Söderlund.

Skärgårdsinsitutets ledningsgrupp åren 2018–2020 är:

Nina Söderlund (ordförande), utbildningsplanerare vid CLL
Kasper Westerlund, föreståndare för Sjöhistoriska insitutet
Mikael von Numers, docent, universitetslärare i miljöbiologi vid Åbo Akademi
Blanka Henriksson, forskningsledare i nordisk folkloristik vid Åbo Akademi
Katariina Siivonen, universitetslektor, etnolog och framtidsforskare vid Åbo universitet
Katja Bonnevier, koordinator vid Skärgårdshavets biosfärområde
Kjell Andersson, professor em. i landsbygdsforskning
Julia Ajanko, Finlands öar rf.

Skärgårdsinsitutets reglemente kan läsas bakom denna länk i pdf-format.

 

 

Sidans huvudbild av janelaroos från Pixabay.

Uppdaterad 8.6.2020