Skriv här det du söker efter!

Tidskriften Skärgård

Tidskriften Skärgård

Tidskriften Skärgård

pärmbild på tidskriften

Tidskriften Skärgård utkommer med fyra faktaspäckade temanummer per år. Innehållet fokuserar på kust- och skärgårdsrelaterat material som berör natur, kultur, arkeologi, historia, samhälle, forskning etc.

Tidskriften dokumenterar det mest unika område vi har i Finland; både i ett nationellt och internationellt perspektiv är våra skärgårdsområden ett världsarv och vår kustsvenska kultur i kust- och skärgårdsområdena ett kulturarv. Tidskriften Skärgård är en identitetsbärande tidskrift för alla med intresse för kustland och skärgård.

Tidskriften Skärgård ges ut av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi.

Prenumerera på Tidskriften Skärgård eller köp lösnummer!

Skärgård – artiklar och arkiv

Forum för skärgårdsforskning

Tidskriften Skärgård och Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi är medarrangör i Forum för skärgårdsforskning tillsammans med Skärgårdshavets biosfärområde. Forum för skärgårdsforskning ordnas två gånger per år i Skärgårdscentrum Korpoström.

Målet är att föra samman skärgårdsbor, myndigheter, forskare och andra intressenter för att diskutera aktuella skärgårdsrelaterade teman. Under 2019 var rubrikerna ”Den fantastiska, fruktansvärda plasten” och ”Människan och havet – vårt förhållande till djur och natur i skärgården”.

Uppdaterad 30.10.2020