Skriv här det du söker efter!

Tidskriften Skärgård

Tidskriften Skärgård

pärmbild på tidskriften

Tidskriften Skärgård utkommer med fyra faktaspäckade temanummer per år. Innehållet fokuserar på kust- och skärgårdsrelaterat material som berör natur, kultur, arkeologi, historia, samhälle, forskning etc.

Tidskriften dokumenterar det mest unika område vi har i Finland; både i ett nationellt och internationellt perspektiv är våra skärgårdsområden ett världsarv och vår kustsvenska kultur i kust- och skärgårdsområdena ett kulturarv. Tidskriften Skärgård är en identitetsbärande tidskrift för alla med intresse för kustland och skärgård.

Tidskriften Skärgård ges ut av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi.

Tidskriften finansieras av:

  • Svenska Litteratursällskapet i Finland / Birger Petterssons fond
  • Konstsamfundet
  • William Thurings stiftelse
  • Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond
  • Sparbanksstiftelsen i Nagu
  • Sparbanksstiftelsen i Korpo
  • Tidskriftscentralen rf.

Prenumerera på Tidskriften Skärgård eller köp lösnummer!

Tipsa Tidskriften Skärgårds redaktion!

Skärgård – artiklar och arkiv

 

Uppdaterad 22.8.2023