Skriv här det du söker efter!

Tidskriften Skärgård

Tidskriften Skärgård

Tidskriften Skärgård

pärmbild på tidskriften

Tidskriften Skärgård utkommer med fyra faktaspäckade temanummer per år. Innehållet fokuserar på kust- och skärgårdsrelaterat material som berör natur, kultur, arkeologi, historia, samhälle, forskning etc.

Tidskriften dokumenterar det mest unika område vi har i Finland; både i ett nationellt och internationellt perspektiv är våra skärgårdsområden ett världsarv och vår kustsvenska kultur i kust- och skärgårdsområdena ett kulturarv. Tidskriften Skärgård är en identitetsbärande tidskrift för alla med intresse för kustland och skärgård.

Tidskriften Skärgård ges ut av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi.

Prenumerera på Tidskriften Skärgård eller köp lösnummer!

Skärgård – artiklar och arkiv

 

Uppdaterad 31.3.2021