Skriv här det du söker efter!

Samarbeten för att lyfta små öar och öfrågor

Samarbeten för att lyfta små öar och öfrågor

ISISA:s konferens i Zadar, Kroatien i juni 2022 med temat Islands: Nature and Culture. Foto Mia Henriksson

Ösamarbeten kan vara landsvisa eller agera på en internationell nivå. För att få en starkare röst går många öar ihop till kooperativ, nätverk och föreningar.

I Finland har vi FÖSS, Finlands öar rf – Suomen saaret ry, en medborgarorganisation grundad 2006 med syftet att säkra framtiden för öborna och förbättra deras levnadsvillkor. I Sverige bildade nästan 600 öar Skärgårdarnas Riksförbund år 1982. I Danmark representerar Sammenslutningen af Danske Småøer 27 små öar som inte är egna kommuner. Det danska nätverket firar 50 år 2024. Eesti Saarte Kogu, föreningen för Estlands öar, samlar tjugo estniska öar kring utvecklings- och hållbarhetsfrågor.

Nina Söderlund.
Nina Söderlund är ordförande för FÖSS, Finlands öar rf – Suomen Saaret ry. Foto: Håkan
Eklund.
Lotten Hjelm.
Lotten Hjelm är ordförande för Skärgårdarnas Riksförbund i Sverige. Foto: Pia Prost

 

Franska Les iles du Ponant representerar femton ökommuner utanför Bretagnes kust. De skotska öarna förenas i Scottish Islands Federation, medan 33 irländska öar representeras av Comhdháil na nOileán, registrerat som en kooperativ förening. I Grekland bildar 29 småöar Hellenic Small Islands Federation och lika många bebodda italienska små öar hör till Associazione Nazionale dei Comuni delle Isole Minori. I Kroatien finns den aktiva öföreningen Pokret Otoka.

Representanter för ESIN mötte CPMR i Bryssel i april.

Alla dessa nationella öföreningar samlas i ett europeiskt förbund för småöar, European Small Islands Federation (ESIN). ESIN är öbornas språkrör gentemot EU. Sammanlagt representerar förbundet 359 357 öbor på 1 640 små öar. I ESIN:s stadgar är definitionen på en liten ö en ö utan bro med högst 5 000 invånare – hit hör alltså alla bebodda öar i Finland.

Ökommissionen CPMR Islands Commission (Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe) grundades 1980 och är ett samarbete mellan nitton europeiska regionala ömyndigheter i Medelhavet, Östersjön, Atlanten, Indiska och Stilla havet. Nätverket för europeiska öars handelskammare, INSULEUR, stöder ekonomisk och social utveckling på Europas öar. Pact of Islands har fokus på förnybar energi.

Det finns också globala nätverk. Greening the Islands med huvudsäte i Palermo på Sicilien fokuserar på energiinnovationer på öar. Den franskbaserade Small Islands Organization, SMILO, främjar och finansierar samhällsledda lösningar för att förbättra små öars hållbarhet.

Forskarnätverket International Small Islands Studies Association, ISISA, bildades 1992 av öforskare från hela världen. Under de senaste åren har EU lyft öar och öfrågor mer än tidigare. Parlamentet har en samarbetsgrupp för sina parlamentariker intresserade av havs- och örelaterade frågor. Gruppen går under namnet SEArica – Seas, Rivers, Islands and Coastal Areas. EU har även satsat ekonomiskt på projekt för att göra Europas öar självförsörjande på förnyelsebar energi. Arbetet leds av sekretariatet Clean Energy for EU Islands.

SEArica, som är en av Europaparlamentets intergrupper, leds av Tonino Picula.
Elina Auri.
Elina Auri är ledande tjänsteman på Skärgårdsdelegationen.

 

Finlands skärgårdsdelegation saknar motsvarighet i något annat land. Den är politiskt tillsatt med ett eget sekretariat och en heltidsanställd ledande tjänsteman. Däremot har exempelvis Sverige, Danmark och Irland en starkare representation bland öborna själva. I dessa länder får de nationella öföreningarna statligt stöd. Under åren 2022–2024 arbetar Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi med att skapa ett skärgårdsnätverk på gräsrotsnivå. Detta nätverk ska sammanbinda alla Finlands skärgårds- och vattenområden och fungera som ett komplement till Skärgårdsdelegationen.

En särskild ö- eller skärgårdslag som beskriver öbornas rättigheter och skyldigheter finns i några länder. I Finland finns en lag som främjar skärgårdsutveckling sedan 1981. Som bäst håller den på att revideras. Skärgårdsdelegationen har en viktig roll i uppföljningen av den finländska skärgårdslagen. Kroatiens ölag är från 1999 och reviderad 2018. Huvudsyftet är att trygga de socioekonomiska villkoren för de kroatiska öborna. Även Estland har en skärgårdslag.

En del öar har säkrat sin position som skatteparadis med mycket låga skattesatser för utländska investerare. Kanalöarna mellan England och Frankrike liksom Åland har skattebefrielser för alkohol och tobak. Samma gäller den lilla ön Helgoland i norra Tyskland.

 

Porträttbild av Christian Plejel.
Foto: Christian von Essen.

Text: Christian Plejel

Artikeln är publicerad i Tidskriften Skärgård 4/2023.
Klicka här för att komma tillbaka till Tidskriften Skärgårds artiklar!