Skriv här det du söker efter!

Inledaren 4/2019

Inledaren 4/2019

Vi tackar för alla fantastiska bilder som ni skickat in i vår pärmbildstävling! Grattis till Daniel Strömborg, som vinner en årsprenumeration för 2020. Men ni kommer också att hitta andra inskickade bilder i detta nummer. Denna bild av Kayla och Nelah Sundström som vallar får på Hamnö, Kökar, kommer från Erika Sundström.

Lyckan att vara skäribo

I början av året undersökte tidningen Ilta-Sanomat vilka orter det är trevligast att bo i. 

Tio olika mått på trivsel gav vid handen att landets trevligaste ort är Sommaröarna, med cirka 500 fast bosatta invånare. Sommaröarna var ursprungligen ett skärgårdssamhälle i Esbo socken, men är idag en stadsdel i Esbo. Sommaröarnas befolkning har alltid varit aktiv och i regionen verkar nio registrerade föreningar. 

I samma undersökning placerade sig Lillandet i Nagu på en hedersam andra plats. Poikko i Nådendals skärgård var med bland de tio i topp.

Office for National Statistics är Storbritanniens största oberoende producent av officiell statistik. För institutets årliga undersökning om välbefinnande hade forskarna bett 150 000 människor i Storbritannien att rangordna sin lycka, ångest och tillfredsställelse med livet. 

De nyligen presenterade resultaten visar att öarna Orkney, Shetland och Western Isles placerar sig överst i listan på landets lyckligaste platser att bo på.

Öarna hör till Skottlands mest avlägsna platser, där livet utan tvekan är lite tuffare och kräver en hel del motståndskraft och beslutsamhet av sina invånare. Men de är bra platser för själen. ”Du tvingas dela ditt liv med andra när du bor här”, säger en Orkneybo till tidningen The Herald, ”jag älskar det”.

Tongångarna är desamma bland några av Korpos nyinflyttade, som kom till tals på det stora framtidsseminarium i Korpo som Nina Söderlund skriver om i sin artikel. “Havet, lugnet, gemenskapen – man känner att man är en del av gänget här.” 

På seminariet fick man visionera fritt om framtiden i skärgården och komma med hur tokiga inflyttningsidéer som helst. Den här hör till mina favoriter: “Locka den trevligaste av de 50 nyblivna Eurojackpot-miljonärerna i Siilinjärvi till skärgården (för investeringar och positiv uppmärksamhet)”. Visst skulle det vara prima att ha några miljonärer att ta till när det kniper (och i och för sig, skärgården har nog sina välgörare). Men har man inte det, så fixar man det på något annat sätt. Som på Bergö, där örådet byggt ett eget servicehus. Projektet är så speciellt att Bergöborna kommer att lyftas fram som föregångare när Nordiska ministerrådets forskningsinstitut Nordregio gör en utredning kring nya servicelösningar på landsbygden.

Elina Auri och Christell Åström skriver om Smart Shrinking, där alternativet till fortsatt tillväxt är en strategi som fokuserar på människors upplevda lycka och sociala nätverk. Trots att de demografiska mätarna visar på rött för områden som inte förefaller livskraftiga i dagsläget, verkar människorna lyckliga och tillfreds med livet. Man kan fråga sig vad som är viktigare ur en enskild invånares perspektiv. 

I detta nummer finns otroligt fina fotografier från både Nagu och Houtskär kring förra sekelskiftet. Bilderna skildrar både vardag och fest, landskap och interiörer i en präst- respektive länsmannafamilj. Tjänstemännen i skärgården, främst de statliga, har tyvärr blivit allt färre med åren, vilket Jan Sundberg beskriver i sin artikel. Men eldsjälar finns det ännu gott om, och de lär inte ta slut i första taget. 

 

En glad Pia Prost på en blåsig udde. Håret fladdrar i vinden.
På den lyckliga men blåsiga ön Orkney, hösten 2017. Foto: Mats Prost

Pia Prost, 
redaktör

Inledaren är publicerad i Tidskriften Skärgård 4/2019. 
Klicka här för att komma tillbaka till Tidskriften Skärgårds artiklar!