Skriv här det du söker efter!

Kurser som inleds vid Öpu i augusti och september 2024

Kurser som inleds vid Öpu i augusti och september 2024

Följande kurser vid Öppna universitetet inleds i augusti och september 2024. Du kan anmäla dig till dem från och med 12.9.2024, kl. 8.00. Genom att klicka på ämnet kommer du direkt till sidan med ämnets kursutbud, mera info om kurserna och länk till anmälan.

Anmälan för kurser som inleds i oktober öppnar 9.9.2024.

Ämne: Kemi

Energy Transition and Sustainable Economies (Öpu, MOOC)

Från lera till keramik i en vedeldad brännugn (Öpu, Åbo/nätkurs)

Ämne: Interkulturell kommunikation

Intercultural Communication – Critical Perspectives (Öpu, online course)

Culture, Peace and Conflict (Öpu, online course)

Introduction to Intercultural Communication (Öpu, online course)

Intercultural Encounters and Cross-Cultural Psychology (Öpu, online course)

Cultural Encounters and Religious Literacy (Öpu, online course)

Ämne: Djurrätt

Introduction to Animal Law (Öpu, online course)

Animal Law Theory (Öpu, online course)

Multidisciplinary Perspectives to Animal Law (Öpu, online course)

Animals in Private and Criminal Law (Öpu, online course)

Ämne: Farmaci

Näring, liv och hälsa (Öpu, nätkurs)

Fördjupad farmakokinetik (Öpu, kvotplatser)

Ämne: Nationalekonomi

Grundkurs i mikroekonomi

Miljöekonomi

Ämne: Matematik

Talteori (Öpu, nätkurs)

Ämne: Hållbar utveckling

Social hållbarhet (Öpu, nätkurs)

Jag, en konsument (Öpu, nätkurs)

Introduction to ESD – Education for Sustainable Development (Öpu, online course)

The Baltic Sea Environment – Challenges and Solutions (Öpu, online course)

Ämne: Psykologi

Introduktion till psykologin (Öpu, nätkurs med distansundervisning)

Emotions (Öpu, Åbo)

Ämne: Juridik/Rättsvetenskap

Inledning till rättsvetenskap för rättsnotarier (Öpu, nätkurs med distansundervisning)

Ämne: Allmän teologi

Kristendomens historia, del 1 (Öpu, nätkurs)

Kristendomens historia, del 2 (Öpu, nätkurs)

Ämne: Arbetsplatspsykologi

Organisationspsykologi (Öpu, nätkurs)

Ämne: Vuxenpedagogik/Pedagogik, allmän

Pedagogisk idé- och samhällshistoria (Öpu, nätkurs)

Ämne: Geografi

Kulturgeografi (Öpu, nätkurs)

Ämne: Småbarnspedagogik

Perspektiv på läraryrket inom småbarnspedagogik (Öpu, nätkurs med distansundervisning)

Ämne: Pedagogik, lärarinriktad

Introduktion till ordkonst som verksamhetsform (Öpu, nätkurs med distansundervisning)

Ämne: Biovetenskaper

LIFE Biomolekyler och celler (Öpu, nätkurs)

Ämne: Svenska språket

Grannspråket norska – språk, kultur och samhälle (Öpu, nätkurs med distansundervisning)

Språk och ideologi (Öpu, nätkurs med distansundervisning)

Ämne: Krispsykologi

Introduktion till krispsykologi (Öpu, nätkurs med distansundervisning)

Ämne: Specialpedagogik

Stöd för socioemotionella färdigheter (Öpu, nätkurs med distansundervisning)

Ämne: Skolpsykologi

Sexualkunskap (Öpu, nätkurs)

Ämne: Sociologi

Människan i samhället (Öpu, nätkurs med distansundervisning)

Ämne: Historia

Grunderna i historisk metod (Öpu, nätkurs)

Tv i politisk historia (Öpu, nätkurs)

Ämne: Offentlig förvaltning

Organisationsteori I (Öpu, nätkurs)

Ämne: Genusvetenskap

Body, Gender, Environment (Öpu, online course with distance teaching)

Ämne: Arbetshälsa och hållbart arbetsliv

Hälsa i arbetslivet (Öpu, nätkurs med distansundervisning)

Ämne: Hälsofrämjande arbete och hälsokunskap

Introduktion till hälsovetenskaper (Öpu, nätkurs)

Ämne: Peace, Mediation and Conflict Research

Psychology of religion, peace and violence (Öpu, online course with distance teaching)

Ämne: Minoritetsstudier

Doing Critical Disability Studies and Practicing Antiableisms (Öpu, online course with distance teaching)

Ämne: Religionsvetenskap

Modern yoga (Öpu, online course)

Ämne: Ungdomsvetenskap

Konsten att samtala – Grundläggande samtalsmetodik (Öpu, nätkurs med distansundervisning)

Ämne: Socialvetenskaper

Grundkurs i socialpolitik (Öpu, nätkurs med distansundervisning)

Ämne: Gemensamma studier

Akademiska studiefärdigheter – gemensam kurs (Öpu, nätkurs)

Ämne: Internationell marknadsföring

Introduktion till marknadsföring (Öpu, nätkurs)

Ämne: Konstvetenskap

Genusperspektiv i konsten och konsthistorien  (Öpu, nätkurs med distansundervisning)

Ämne: Kemi- och processteknik

Träförädling (Öpu, nätkurs)

Ämne: Litteraturvetenskap

Litteraturens historia 1 (Öpu, nätkurs)

 

Hela läsårets 2024–2025 kursutbud.