Looking for something specific? Use our search engine!

Courses starting in August or September 2024 at the Open University

Courses starting in August or September 2024 at the Open University

The following courses at the Open University starts in August or September 2024. You can start registering to these courses on August 12 at 8 AM. By clicking on the subject you come to a page with detailed information about the subject’s courses an a link to registration.

Registration to courses starting in October opens September 9.

Subject: Kemi/Chemistry

Energy Transition and Sustainable Economies (Öpu, MOOC)

Från lera till keramik i en vedeldad brännugn (Öpu, Åbo/nätkurs)

Subject: Interkulturell kommunikation/Intercultural Communication

Intercultural Communication – Critical Perspectives (Öpu, online course)

Culture, Peace and Conflict (Öpu, online course)

Introduction to Intercultural Communication (Öpu, online course)

Intercultural Encounters and Cross-Cultural Psychology (Öpu, online course)

Cultural Encounters and Religious Literacy (Öpu, online course)

Subject: Animal Law

Introduction to Animal Law (Öpu, online course)

Animal Law Theory (Öpu, online course)

Multidisciplinary Perspectives to Animal Law (Öpu, online course)

Animals in Private and Criminal Law (Öpu, online course)

Ämne: Farmaci (courses only in Swedish)

Näring, liv och hälsa (Öpu, nätkurs)

Fördjupad farmakokinetik (Öpu, kvotplatser)

Ämne: Nationalekonomi (courses only in Swedish)

Grundkurs i mikroekonomi

Miljöekonomi

Ämne: Matematik (courses only in Swedish)

Talteori (Öpu, nätkurs)

Subject: Hållbar utveckling/Sustainability Studies

Social hållbarhet (Öpu, nätkurs)

Jag, en konsument (Öpu, nätkurs)

Introduction to ESD – Education for Sustainable Development (Öpu, online course)

The Baltic Sea Environment – Challenges and Solutions (Öpu, online course)

Subject: Psykologi/Psychology

Introduktion till psykologin (Öpu, nätkurs med distansundervisning)

Emotions (Öpu, Åbo)

Ämne: Juridik/Rättsvetenskap (courses only in Swedish)

Inledning till rättsvetenskap för rättsnotarier (Öpu, nätkurs med distansundervisning)

Ämne: Allmän teologi (courses only in Swedish)

Kristendomens historia, del 1 (Öpu, nätkurs)

Kristendomens historia, del 2 (Öpu, nätkurs)

Ämne: Arbetsplatspsykologi (courses only in Swedish)

Organisationspsykologi (Öpu, nätkurs)

Ämne: Vuxenpedagogik/Pedagogik, allmän (courses only in Swedish)

Pedagogisk idé- och samhällshistoria (Öpu, nätkurs)

Ämne: Geografi (courses only in Swedish)

Kulturgeografi (Öpu, nätkurs)

Ämne: Småbarnspedagogik (courses only in Swedish)

Perspektiv på läraryrket inom småbarnspedagogik (Öpu, nätkurs med distansundervisning)

Ämne: Pedagogik, lärarinriktad (courses only in Swedish)

Introduktion till ordkonst som verksamhetsform (Öpu, nätkurs med distansundervisning)

Ämne: Biovetenskaper (courses only in Swedish)

LIFE Biomolekyler och celler (Öpu, nätkurs)

Ämne: Svenska språket (courses only in Swedish)

Grannspråket norska – språk, kultur och samhälle (Öpu, nätkurs med distansundervisning)

Språk och ideologi (Öpu, nätkurs med distansundervisning)

Ämne: Krispsykologi (courses only in Swedish)

Introduktion till krispsykologi (Öpu, nätkurs med distansundervisning)

Ämne: Specialpedagogik

Stöd för socioemotionella färdigheter (Öpu, nätkurs med distansundervisning)

Ämne: Skolpsykologi (courses only in Swedish)

Sexualkunskap (Öpu, nätkurs)

Ämne: Sociologi (courses only in Swedish)

Människan i samhället (Öpu, nätkurs med distansundervisning)

Ämne: Historia (courses only in Swedish)

Grunderna i historisk metod (Öpu, nätkurs)

Tv i politisk historia (Öpu, nätkurs)

Ämne: Offentlig förvaltning (courses only in Swedish)

Organisationsteori I (Öpu, nätkurs)

Subject: Genusvetenskap/Gender Studies

Body, Gender, Environment (Öpu, online course with distance teaching)

Ämne: Arbetshälsa och hållbart arbetsliv (courses only in Swedish)

Hälsa i arbetslivet (Öpu, nätkurs med distansundervisning)

Ämne: Hälsofrämjande arbete och hälsokunskap (courses only in Swedish)

Introduktion till hälsovetenskaper (Öpu, nätkurs)

Subject: Peace, Mediation and Conflict Research

Psychology of religion, peace and violence (Öpu, online course with distance teaching)

Subject: Minority Studies

Doing Critical Disability Studies and Practicing Antiableisms (Öpu, online course with distance teaching)

Subject: Religionsvetenskap/Study of Religions

Modern yoga (Öpu, online course)

Ämne: Ungdomsvetenskap (courses only in Swedish)

Konsten att samtala – Grundläggande samtalsmetodik (Öpu, nätkurs med distansundervisning)

Ämne: Socialvetenskaper (courses only in Swedish)

Grundkurs i socialpolitik (Öpu, nätkurs med distansundervisning)

Ämne: Gemensamma studier (courses only in Swedish)

Akademiska studiefärdigheter – gemensam kurs (Öpu, nätkurs)

Ämne: Internationell marknadsföring (courses only in Swedish)

Introduktion till marknadsföring (Öpu, nätkurs)

Ämne: Konstvetenskap (courses only in Swedish)

Genusperspektiv i konsten och konsthistorien  (Öpu, nätkurs med distansundervisning)

Ämne: Kemi- och processteknik (courses only in Swedish)

Träförädling (Öpu, nätkurs)

Ämne: Litteraturvetenskap (courses only in Swedish)

Litteraturens historia 1 (Öpu, nätkurs)

 

All courses in English during 2024-2025.