Skriv här det du söker efter!

Studentexamen

Finländsk studentexamen ger behörighet för universitetsstudier och den största gruppen sökande vid Åbo Akademi utgörs just av finländska studenter. Behörig för studier vid Åbo Akademi är också du som avlagt åländsk gymnasieexamen.

Vid Åbo Akademi har vi en gemensam poängtabell som används i de flesta ansökningsmål.

Vitsord i studentexamen Poäng för långt prov Poäng för kort eller medellångt prov
L 7 5
E 6 4
M 5 3
C 4 2
B 3 1
A 2 0

Proven i modersmål och realproven räknas som ”långa”.

För varje skrivet prov ges poäng. Det innebär t.ex. att en sökande som har skrivit proven i modersmål, andra inhemska språket (lång kurs), kort matematik, lång engelska samt ett realprov kan få maximalt 33 grundpoäng. Utöver detta ges i vissa utbildningslinjer tilläggspoäng för studentexamensprov som är centrala för de olika utbildningarna, se närmare under resp. utbildningsinformation.

Undantag utgör lärarutbildningarna, se här.

Utbildningslinjerna i ekonomi, datateknik och kemi- och processteknik deltar i nationella antagningssamarbeten och ger poäng enligt annan modell.

  • För information om DIA-antagningens poängräkning (datateknik, kemi- och processteknik) se här.
  • För information om ekonomernas gemensamma poängsättning, se här.

Du som inte avlagt studentexamen på svenska behöver uppvisa tillräckliga kunskaper i svenska antingen via studentskrivningarna eller t.ex. genom att delta i språkprovet i svenska som Åbo Akademi och Hanken ordnar gemensamt.

Finländska studentexamensresultat får vi in elektroniskt via Studentexamensnämnden. Du behöver alltså inte skicka in kopior på dina resultat.  Om du skrivit studentexamen före 1990, måste du däremot skicka in en kopia på ditt studentexamensintyg senast 10.4.2019 eftersom vi inte får resultat avlagda före 1990 elektroniskt.


Åbo Akademi kommer att förnya antagningen och poängberäkning av studentexamensbetyget inför antagningen 2020. Mera information om detta finns här.

Om reformen av antagningen och målsättningen med reformen kan du läsa mera om här: http://minedu.fi/sv/vanliga-fragor-studerandeurval

Uppdaterad 21.11.2018