Skriv här det du söker efter!

Betygsantagning

Betygsantagning

Från och med våren 2020 framåt inför samtliga utbildningar vid Åbo Akademi antagning på basis av betygspoäng. Genom att följa länken nedan till utbildningen kan du se hur din studentexamen ger poäng inom olika utbildningar.

Finländsk studentexamen ger behörighet för universitetsstudier och den största gruppen sökande vid Åbo Akademi utgörs av finländska studenter. Behörig för studier vid Åbo Akademi är också du som avlagt åländsk gymnasieexamen. Alla som avlagt finländsk studentexamen beaktas i betygsantagningen. Om dina poäng inte räcker till för att bli antagen på basis av betyg kan du bli antagen på basis av urvalsprovsresultatet. Notera att för lärarutbildningarna och utbildningsprogrammet i psykologi sker antagningen inte på basis av enbart betygspoäng utan inom dessa utbildningar krävs alltid en lämplighetsbedömning till vilken du kallas antingen på basis av betygspoäng eller poäng i urvalsprovet.

Också IB-, EB- och DIA (Reifeprüfung avlagd i Finland)-examen ger poäng i antagningen och du som avlagt dessa kan antas direkt på basis av de poäng du fått.

Du som inte avlagt studentexamen på svenska behöver uppvisa tillräckliga kunskaper i svenska antingen via studentskrivningarna eller t.ex. genom att delta i Åbo Akademis språkprov i svenska.

Finländska studentexamensresultat får vi in elektroniskt via Studentexamensnämnden. Du behöver alltså inte skicka in kopior på dina resultat. Om du avlagt studentexamen före 1990, måste du däremot skicka in en kopia på ditt studentexamensbetyg senast 3.4.2024 eftersom vi inte får resultat avlagda före 1990 elektroniskt.

Du som avlägger studentexamen våren 2024: Alla resultat som kommit till oss 14.5.2024 beaktas i betygsantagningen. På grund av betygsantagningens tidtabell kan vi inte garantera att resultat som når oss efter 14.5 kan beaktas i körningarna för betygsantagningen. Resultat som kommer in per 14.6.2024 ger behörighet och beaktas i urvalsprovskörningarna.

Resultatet för betygsantagningen publiceras senast 27.5.2024

 

Uppdaterad 14.11.2023