Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi: studentexamen (inkl. IB, EB, RP/DIA)

Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi: studentexamen (inkl. IB, EB, RP/DIA)

Ändringar i antagningskriterierna på grund av coronavirussituationen

De antagningskriterier som har publicerats här kommer att förändras, eftersom traditionella fysiska urvalsprov inte kan ordnas på grund av coronavirussituationen. Dessa antagningskriterier gäller dock till de delar som inte kräver ändringar. De ursprungliga antagningskriterierna kommer att finnas kvar på denna sida för påseende.

Ändringarna i antagningskriterierna publiceras senast 30.4.2020. Du kan läsa om ändringarna på Åbo Akademis webbsida Förändrade kriterier i antagningen 2020.

[Uppdaterad 29.4.2020]

Till utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi har du möjlighet att bli antagen på basis av vitsorden i ett finländskt studentexamensbetyg eller på basis av en IB, EB eller RP/DIA-examen.

Antalet nybörjarplatser är 36.

För att kunna bli antagen i betygsantagningen måste du ha minst vitsord C i modersmål (tröskelkriterium).

Poäng för studentexamen

Poäng ges för fem ämnen:

  • Modersmål
  • De fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen

En sökande som skrivit färre än fem ämnen beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriteriet uppfylls. Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

 

KULTUR, HISTORIA OCH FILOSOFI L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
De fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 154,0

Så här läser du tabellen för EB-, IB- RP-/DIA-examina

Uppdaterad 29.4.2020