Skriv här det du söker efter!

Sök in steg för steg

1. Bekanta dig med utbildningsutbudet

 • Under höstterminen 2023 publiceras informationen om våra utbildningsprogram/ansökningsmål och ansökan våren 2024.
 • Redan före ansökningstiden kan du logga in i Min Studieinfo och bekanta dig med studieinfo.fi.
 • Delta i våra digitala evenemang med din skola och bekanta dig med våra utbildningar på vår webb.
 • Ta kontakt med dina frågor!

2. Allmänt om ansökan

 • 13.3-27.3.2024 kan du söka till Åbo Akademis utbildningsprogram och svenskspråkiga magisterprogram.
 • Ansökan görs via den andra gemensamma ansökan i Min Studieinfo och den elektroniska ansökningsblanketten stänger 27.3.2024 kl. 15.00.
 • Söker du som överflyttare är ansökningstiden 2-16.5.2024
 • Söker du till våra engelskspråkiga magisterprogram? Ansökan görs via den första gemensamma ansökan i studieinfo.fi och ansökningstiden är 3–17.1.2024.
 • I den andra gemensamma ansökningen kan du söka till högst 6 utbildningar i preferensordning. I första gemensamma ansökan anger du ingen preferensordning.
 • Preferensordningen innebär att du erbjuds studieplats till den av de utbildningar du blir antagen till som du prioriterat högst.

3. Fyll i ansökningsblanketten

 • Fyll i de uppgifter som efterfrågas i ansökningsblanketten.
 • Fyll i ansökan noggrant!
 • Det är mycket viktigt att du i din ansökan använder en e-postadress som du har tillgång till fram till studiestarten i september. Viktig information från studieinfo.fi och Åbo Akademi skickas till din e-post, så kontrollera att din mejlinkorg kan ta emot mejl och inte är full.
 • Kontrollera att du endast söker till sådana utbildningar som du är behörig att söka till. I den andra gemensamma ansökan ingår också magisterprogram, som kräver en lägre högskoleexamen för att du ska vara behörig att söka.
 • De uppgifter i ansökningsblanketten som utmärkts med en stjärna (*) är obligatoriska.
 • Ansökan kan inte sparas som ett utkast för senare bearbetning, utan du måste skicka in ansökan för att den ska sparas.
 • Under ansökningstiden kan du redigera din ansökan genom att använda e-postlänken i bekräftelsemejlet du får när du skickat in din ansökan.
 • Om du inte kan logga in i Min studieinfo (t.ex. om du är nordisk sökande och saknar finska bankkoder eller elektroniskt ID) så kan du ändå fylla i ansökningsblanketten. Du kommer åt att redigera blanketten via e-post bekräftelsen som du får efter att du skickat in ansökan.
 • Om du inte kan fylla i den elektroniska ansökningsblanketten, kontakta studentexpeditionen!

4. Bekräftelse på att du skickat in din ansökan

 • Efter att du har skickat din ansökan får du en e-post bekräftelse på detta till den e-postadress som du har angett i din ansökan.
 • I samband med e-postbekräftelsen får du en länk till Studieinfo. Den länken kan användas för att under ansökningstiden ännu göra ändringar i din ansökan. Kom ihåg att spara ändringarna!
 • Efter att ansökningstiden gått ut kan du inte längre ändra ansökningsönskemålens ordning eller radera enskilda ansökningsönskemål.

5. Ladda upp intyg och bilagor

6. Delta i urvalsprov

 • Information om vilka datum urvalsproven hålls hittar du på vår sida om urvalsproven och på de informationssidorna för de olika utbildningsprogrammen.
 • Åbo Akademi skickar ingen kallelse till urvalsproven, du ansvarar själv för ditt deltagande.
 • Om du blir antagen till ett utbildningsprogram via betygsantagningen och får besked om att du blivit antagen innan urvalsprovet hålls behöver du inte delta i provet.
 • Om du har en funktionsvariation kan du anhålla om individuella arrangemang i samband med urvalsprovet. Kom ihåg att anhålla om individuella arrangemang i god tid! Läs mera på våra sidor för sökande med funktionsvariation.

7. Besked om antagningsresultat

 • Ansökningsresultaten publiceras i takt med att de blir färdiga på studieinfo.fi. Du kan själv se ditt resultat genom att logga in på Min Studieinfo.
 • Du får ett textmeddelande då ditt resultat publicerats och du fått en plats som du kan ta emot. För att få ett textmeddelande bör du i ansökningsblanketten ha angett ditt telefonnummer och gett tillstånd till att sms skickas.
 • Du kan läsa mera om antagningsbesked på vår sida för besked om resultat av antagningen.
 • Om ditt antagningsresultat är villkorligt betyder det att vi, i det skedet som antagningsresultaten publicerats, inte ännu fått ditt slutgiltiga betyg. Du bör skicka in en bestyrkt kopia på ditt betyg så fort som möjligt, läs våra instruktioner för att lämna in bilagor.
 • Vad är dina alternativ om du inte blev antagen? Läs mera om att inte bli antagen.

8. Ta emot din studieplats

 • Då ditt antagningsresultat är klart kan du ta emot en studieplats.
 • Du kan bara ta emot en plats till en högskola under en termin så om du t.ex. i en separat antagning redan tagit emot en studieplats tidigare betyder det att du inte kan ta emot en plats som erbjuds dig i gemensam ansökan.
 • Du måste ta emot din senast 11.7.2024 kl. 15.00.
 • Studieplatsen tas emot i Min Studieinfo.
 • Ifall du blivit antagen från reservplats efter att alla resultat publicerats får du en personlig deadline för emottagande, 7 dagar efter att beskedet delgetts dig. Kom ihåg att kolla din e-post om du väntar på en reservplats!
 • Om du inte kan ta emot platsen elektroniskt så kan du använda den pappersblankett för emottagande av studieplats som du får av Utbildningsstyrelsen i samband med resultatbrevet (du får i PDF format). Resultatbrevet skickas till den e-post du uppgett i din ansökan. Skicka en inskannad kopia på den ifyllda och undertecknade blanketten om emottagande av studieplats till studinfo@abo.fi.

9. Gör läsårsanmälan

 • Efter att du tagit emot din studieplats ska du skriva in dig i studieinfo.fi och göra läsårsanmälan som närvarande eller frånvarande.
 • Då du anmäler dig som närvarande för läsåret ska du samtidigt betala den obligatoriska kåravgiften.
 • Du kan inte vara frånvaroanmäld ditt första studieår utan lagenliga orsaker. Läs mera på vår webbsida läsårsanmälan för nyantagna studerande.
 • Om du antagits villkorligt kan du skriva in dig först efter att villkoret är uppfyllt, dvs. när du har kompletterat med det intyg som krävs.
 • Du kan inte heller skriva in dig om du tagit emot platsen villkorligt, dvs. fortfarande står i kö till en annan utbildning.
 • Sista dagen att göra sin läsårsanmälan är 30.8.2024 klockan 15.00 (finsk tid).
 • Om du inte kan använda den elektroniska tjänsten så kan du skriva in dig personligen genom att kontakta studentexpeditionen. I samband med personlig inskrivning behöver du visa upp ett ID och kvitto på betald kåravgift. Ett giro för att betala kåravgiften får du från studentexpeditionen.

10. Delta i studieorienteringen

 • I början av läsåret ordnar alla fakulteter en studieorientering för nya studerande.
 • Under studieorienteringen får du information om dina studier, om din studieort och om tjänster och service på campus. Här träffar du också alla andra som tillsammans med dig inleder sina studier. Du får träffa tutorer, studierådgivare och lärare och bekanta dig med din utbildning.
 • Innan studieorienteringen behöver du inte fundera på kursval och kursanmälan, men du kan aktivera ditt ÅA-användarnamn om du vill. Nya studerande kan inte aktivera sitt användarnamn innan första veckan i augusti.
 • Studieorienteringen ordnas vecka 35, 26-30.8.2024
 • Välkommen till Åbo Akademi!

Uppdaterad 15.11.2023