Skriv här det du söker efter!

Sök in steg för steg

1. Bekanta dig med utbildningsutbudet

 • Vi publicerar informationen om vårens ansökan och utbildningslinjerna/ansökningsmålen i slutet av oktober 2018
 • Redan före ansökningstiden kan du logga in i Min Studieinfo.
 • Kom på UNI/YH-dagar med din skola eller besök mässor där vi finns med!
 • Ta kontakt med dina frågor!
 • Besök våra campus!

2. Fyll i ansökningsblanketten

 • Du kan söka till Åbo Akademis utbildningar under perioden 20.3-3.4.2019 via Gemensam ansökan (Yhteishaku) andra ansökningstid. Ansökningsblanketten stängs den sista ansökningsdagen kl. 15.00.
 • Om du söker som överflyttare söker du under perioden 2.5-16.5.2019.
 • Söker du till ett engelskspråkigt magisterprogram är ansökningstiden redan i december-januari.
 • Gemensam ansökan har två ansökningstider. Om du sökt om en plats i den första ansökningstiden av Gemensam ansökan i januari, kom ihåg att lämna utrymme för ansökningsmål som du planerar söka till under den andra ansökningstiden.
 • Du kan söka till högst 6 utbildningar i preferensordning. Om du söker under båda ansökningstiderna (gäller gemensam ansökan), ska du sätta utbildningarna i slutlig ordning under den andra ansökningstiden men kom ihåg att du inte kan ändra den inbördes ordningen för dina ansökningsönskemål som du sökt till under den första ansökningstiden, att du inte kan ta bort utbildningar som du sökt till under den första ansökningstiden och att du under den andra ansökningstiden bara kan placera in nya ansökningsönskemål före, mellan och efter den första ansökningstidens ansökningsönskemål.
 • Under ansökningstiden kan du göra eventuella ändringar i ansökan genom att använda e-postlänken eller genom  att logga in i tjänsten Min Studieinfo (mera information om Min Studieinfo-tjänsten hittar du här).
 • Fyll i de uppgifter som krävs i ansökningsblanketten.
 • Fyll i ansökan noggrant och kontrollera att du söker till endast sådana utbildningar, som du är behörig att söka till. I gemensam ansökan ingår också högre högskoleexamina (magisterutbildningar vid universiteten och högre yrkeshögskoleexamina vid yrkeshögskolorna).
 • De uppgifter som utmärkts med en stjärna (*) är obligatoriska.
 • Om du inte kan logga in i min Studieinfo (t.ex. om du är nordisk sökande och saknar finska bankkoder eller elektroniskt ID) så kan du ändå fylla i ansökningsblanketten och kommer åt den via e-post bekräftelsen som du får efter att du skickat in ansökan.
 • Om du inte kan fylla i den elektroniska ansökningsblanketten, kontakta studentexpeditionen!

3. Bekräftelse

 • Efter att du har skickat din ansökan får du en e-post bekräftelse över att ansökan har skickats till den e-postadress som du har angett i din ansökan.
 • Logga in i tjänsten Min Studieinfo med nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt ID-kort om du vill se din ansökan i sin helhet och se alla dina svar på eventuella tilläggsfrågor. Under ansökningstiden kan du ännu göra ändringarna. Kom ihåg att spara dem!
 • Efter att ansökningstiden gått ut kan du inte längre ändra ansökningsönskemålens ordning eller radera enskilda ansökningsönskemål.

4. Skicka in intyg och bilagor

 • Du hittar information om vilka bilagor just du ska skicka in i ansökningsblanketten och i informationen om ansökningskriterier. Se också informationen här.

5. Delta i urvalsprov

 • Information om våra urvalsprovsdatum hittar du här och under utbildningens information.
 • Notera att det finns utbildningar som inte ordnar urvalsprov. Kontrollera i ansökningsmålets egen information ifall urvalsprov krävs.
 • Vi skickar inte ut kallelse till urvalsprov utan du ansvarar själv för ditt deltagande.
 • Om du har ett funktionshinder som gör att du behöver specialarrangemang i samband med urvalsprovet: Kom ihåg att anhålla om specialarrangemang i tid. Se här för mer information.

6. Antagningsbeskedet

 • Ansökningsresultaten publiceras i takt med att de blir färdiga på studieinfo.fi. Du kan komma åt ditt resultat genom att logga in på Min Studieinfo.fi.
 • Du får ett textmeddelande då ditt resultat har publicerats ifall du angett på ansökningsblanketten ditt telefonnummer och gett tillstånd till sms.
 • Mera information om beskedet hittar du här.
 • Om ditt antagningsresultat är villkorligt betyder det att vi, i det skedet som antagningsresultaten publicerats, inte fått ditt slutliga betyg. Då bör du skicka in en bestyrkt kopia på ditt betyg så fort som möjligt.
 • Om du inte blev antagen, se här.

7. Ta emot din studieplats

 • Då ditt ansökningsresultat är klart kan du ta emot en studieplats.
 • Du kan bara ta emot en plats under en termin så om du t.ex. i en separat antagning redan tagit emot en studieplats tidigare betyder det att du inte kan ta emot en plats som erbjuds dig i gemensam ansökan.
 • Du måste ta emot din studieplats senast 8.7.2019. Ifall du blivit antagen från reservplats efter att alla resultat publicerats får du en personlig deadline för emottagande, 10 dagar efter att beskedet delgetts dig.
 • Om du inte kan ta emot platsen elektroniskt så kan du använda den pappersblankett för emottagande av studieplats som du får av Utbildningsstyrelsen i samband med resultatebrevet (du får i PDF format). Skicka den ifyllda och undertecknade blanketten till studinfo@abo.fi. Obs. om du skickar blanketten per e-post så behöver du scanna eller ta en bild på blanketten efter att du fyllt i och skrivit under den.

8. Skriv in dig

 • Efter att du tagit emot din studieplats kan du skriva in dig i samma elektroniska tjänst.
 • Om du antagits villkorligt kan du skriva in dig först efter att villkoret är uppfyllt, dvs. du har kompletterat med det intyg som krävs.
 • Du kan inte heller skriva in dig om du tagit emot platsen villkorligt, dvs. fortfarande står i kö till en annan utbildning.
 • Då du skriver in dig som närvarande ska du samtidigt betala den obligatoriska kåravgiften
 • Sista dagen att skriva in sig är 30.8.2019.
 • Om du inte kan använda den elektroniska tjänsten så kan du skriva in dig personligen i studentexpeditionen i Åbo och på fakultetskansliet i Vasa. I samband med personlig inskrivning behöver du visa upp ett ID och kvitto på betald kåravgift. Ett giro för att betala kåravgiften får du från studentexpeditionen.
 • Mera information om inskrivningen hittar du här.

9. Kom på studieorientering

 • I början av läsåret ordnar alla fakulteter en studieorientering för nya studerande. Här får du information om dina studier, om din studieort och om tjänster och service på campus. Här träffar du också alla andra som tillsammans med dig inleder sina studier. Du får träffa studierådgivare och lärare och bekanta dig med din utbildning.
 • Studieorienteringen ordnas traditionsenligt under vecka 35 (sista veckan i augusti) och innehåller mycket program och aktiviteter för nya studerande.
 • Välkommen till Åbo Akademi!

Uppdaterad 19.6.2019