Skriv här det du söker efter!

IB- EB- och RP-/DIA-examen

IB- EB- och RP-/DIA-examen

IB-examen (International Baccalaureate), EB-examen (European Baccalaureate), RP-/DIA-examen (Reifeprüfung/Deutsche Internationale Abitur) ger alla enligt lagen behörighet att söka in.

IB-examen

Se sidan Språkkrav i svenska för vad som krävs för språklig behörighet genom IB-examen.

Du som har avlagt IB-examen på annat språk eller utomlands men som har ett avgångsbetyg från ett svenskspråkigt högstadium är också språkligt behörig. Förutom IB-betyget behöver du ladda upp ett intyg på avlagd grundläggande utbildning (avgångsbetyg från högstadiet) i Studieinfo.

Du som avlagt IB-examen och som inte har svenska som skolutbildningsspråk, dvs. inte har ett avgångsbetyg från högstadiet eller gymnasiet, behöver intyga dina kunskaper i svenska genom att t.ex. delta i språkprovet i svenska.

Du som avlägger din IB-examen våren 2023, skall ladda upp en kopia på dina preliminära IB-resultat den 6.4.2023 kl. 15:00. Ansökan behandlas villkorligt och du ska komplettera med slutligt betyg senast 14.7.2023 kl. 15:00. Se sidan Bilagor för hur du skickar in komplettering.

Du som avlägger IB-examen våren 2023 kan via din IB-koordinator ge IB-organisationen rätt att utge examensresultatet till Åbo Akademi. Åbo Akademis kod är 000184.

EB-examen

Se sidan Språkkrav i svenska för vad som krävs för språklig behörighet genom EB-examen.

Du som inte avlagt svenska som L1- eller L2-språk inom din EB-examen måste uppfylla språkkravet i svenska genom att t.ex. delta i språkprovet i svenska.

Du som avlägger din EB-examen våren 2023, skall förutom att ladda upp avgångsbetyget från grundskolan, även skicka en kopia på preliminära resultat den 6.4.2023 kl. 15.00. Ansökan behandlas villkorligt och du ska komplettera med slutligt betyg senast 14.7.2023 kl. 15:00. Se sidan Bilagor för hur du skickar in komplettering.

RP-/DIA-examen

Se sidan Språkkrav i svenska för vad som krävs för språklig behörighet genom RP-/DIA-examen.

Sökande som avlägger sin DIA-examen våren 2023, skall förutom att skicka kopia på avgångsbetyget från grundskolan, även skicka en kopia på preliminära resultat den 6.4.2023 kl. 15.00. Ansökan behandlas villkorligt och du ska komplettera med slutligt betyg senast 14.7.2023 kl. 15:00. Se sidan Bilagor för hur du skickar in komplettering.

Poängräkning

I och med det nya nationella poängräkningsförfarandet varierar poängtabellerna mellan ansökningsmål. Kontrollera alltid poängtabellen för det/de ansökningsmål du söker in till. IB-/EB-/RP-/DIA-examen ger dock samma poäng som studentexamen. Kontrollera nedanstående tabeller för att se vilka ämnen i studentexamen som motsvaras av vilka.

Vitsord

Studentexamen (SE) L E M C B A
EB avlagd år 2021 eller senare 9,00–10,00 8,00–8,99 7,00–7,99 6,00–6,99 5,50–5,99 5,00–5,49
EB avlagd år 2020 eller tidigare 9,00–10,00 8,00–8,99 7,00–7,99 6,00–6,99 5,00–5,99 4,00–4,99
IB 7 6 5 4 3 2
RP/DIA 15-13 12-10 9-8 7 6-5 4

 

Modersmål

SE Modersmål: Svenska, finska, samiska, svenska/finska som andra språk
EB L1-språk
IB A-språk
RP/DIA Modersmål finska eller tyska

 

Lång matematik

SE Lång matematik
EB Lång matematik (5h)
IB Mathematics: Analysis and approaches HL,
Mathematics: Applications and interpretation HL,
Mathematics: Analysis and approaches SL
Further Mathematics,
Mathematics HL,
Mathematics SL,
Mathematical methods
RP/DIA Matematik

 

Kort matematik

SE Kort matematik
EB Kort matematik (3h)
IB Mathematics: Applications and interpretation SL,
Mathematical Studies
RP/DIA Matematik enligt motsvarighetsintyg

 

Långt språk

SE Långt språk
EB L2-språk
IB A-level-språk (ej samma som modersmål); B-engelska
RP/DIA finska eller tyska (ej samma som modersmål); engelska

 

Medellångt språk

SE Medellångt språk
EB L3-språk; Other National Language (ONL)
IB Övriga B-språk
RP/DIA B1-språk

 

Kort språk

SE Kort språk
EB L4- och L5-språk
IB AB-språk
RP/DIA B2- och B3-språk

 

Realämnen

SE, EB, IB, RP/DIA Biologi
SE, EB, IB, DIA Filosofi
SE, EB, IB, RP/DIA Fysik
SE, EB, IB, DIA Geografi
SE, EB, IB, RP/DIA Historia
SE Hälsokunskap
SE, EB, IB, RP/DIA Kemi
SE, EB, IB Psykologi
SE, DIA Religion
SE Samhällslära
EB, IB, RP/DIA Övriga realämnen*

* EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.
För realprov som skrivits enligt gammalt förfarande ges inga poäng.

Uppdaterad 22.11.2022