Skriv här det du söker efter!

IB- EB- och RP-examen

IB-examen (International Baccalaureate)

IB-examen ger alltid behörighet att söka men beroende på examen ger den inte alltid språklig behörighet.

IB-examens maximala poäng är 45 då alla provvitsord räknas ihop. De konverterade poängen räknas ut genom att dela sökandes poäng för IB-examens med 45 och sedan multiplicera kvoten med ansökningsmålets maximipoäng.

  • Exempel: En sökande som fått 36 poäng för alla sina prov får en kvot = 0.8. Inom lärarutbildningen där maximipoängen är 35 betyder detta att den sökande får 0.8 x 35 = 28 grundpoäng till det ansökningsmålet. Sökandes betygspoäng är således 28 av de maximala 35 poängen.

Du som har avlagt IB-examen i Finland där svenska ingår som modersmål (A-språk) har också språklig behörighet för att söka in.

Du som har avlagt IB-examen på annat språk eller utomlands men som har ett avgångsbetyg från ett svenskspråkigt högstadium är också språkligt behörig. Förutom IB-betyget behöver du ladda upp ett intyg på avlagd grundläggande utbildning (avgångsbetyg från högstadiet) i Studieinfo.

Du som avlagt IB-examen och som inte har svenska som skolutbildningsspråk, dvs. inte har ett avgångsbetyg från högstadiet eller gymnasiet, behöver intyga dina kunskaper i svenska på något av de sätt som anges nedan.

Du som avlägger din IB-examen våren 2019, skall ladda upp en kopia på dina preliminära IB-resultat den 10.4.2019 kl. 15:00. Ansökan behandlas villkorligt  och du ska komplettera med slutligt betyg senast 12.7.2019 kl. 15:00.

Du som avlägger IB-examen våren 2019 kan via din IB-koordinator ge IB-organisationen rätt att utge examensresultatet till Åbo Akademi. Åbo Akademis kod är 000184.

EB-examen (European Baccalaureate)

EB-examen avlagd vid en Europaskola ger behörighet för studier.

EB-examens maximala poäng är 100. Poängen konverteras genom att dela EB-examenspoängen med 100 och sedan multiplicera kvoten med ansökningsmålets maximipoäng.

Om svenska ingår som modersmål (A-språk) har du språklig behörighet för antagning.

Du som inte avlagt svenska som A-språk inom din EB-examen måste uppfylla språkkravet i svenska genom att t.ex. delta i Språkprovet i Svenska.

Du som avlägger din examen våren 2019, skall förutom att ladda upp gångsbetyget från grundskolan, även skicka en kopia på preliminära resultat den 10.4.2019. Ansökan behandlas villkorligt  och du ska komplettera med slutligt betyg senast 12.7.2019 kl. 15:00.

RP-examen (Reifeprüfung)

Rp-examens maximala poäng är 300. Poängen konverteras genom att dela Rp-examenspoängen med 300 och sedan multiplicera kvoten med ansökningsmålets maximipoäng. Poäng ges endast för Rp-examen som avlagts vid Tyska skolan i Helsingfors.

Om du avlagt Rp-examen i Finland och i samband med det avlagt ett studentexamensprov i svenska gäller samma krav på nivå och vitsord för språklig behörighet i studentexamensprovet som för övriga sökande.

Om du inte skrivit ett studentexamensprov i svenska i samband med din RP-examen så måste du uppfylla språkkravet i svenska på annat sätt för att vara språkligt behörig.

Sökande som avlägger sin examen våren 2019, skall förutom att skicka kopia på avgångsbetyget från grundskolan, även skicka en kopia på preliminära resultat den 10.4.2019. Ansökan behandlas villkorligt  och du ska komplettera med slutligt betyg senast 12.7.2019 kl. 15:00.

Uppdaterad 27.3.2019