Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik: studentexamen

Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik: studentexamen

Till utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av vitsorden i ett finländskt studentexamensbetyg eller på basis av en IB-, EB- eller RP/DIA-examen.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år).

Betygsurval

Betygspoäng ges på basis av poäng för vitsorden i studentexamen enligt en gemensam skala som tillämpas nationellt. Se tabellen med poängberäkning nere på denna sida.

För att kunna bli antagen på basis av betyg krävs det att du får minst 57 betygspoäng, i annat fall bör du delta i urvalsprovet VAKAVA.

Du behöver inte meddela att du deltar i betygsurvalet. Om du har avlagt studentexamen eller en motsvarande examen beaktas din ansökan automatiskt i betygsurvalet. Ditt andra alternativ för att gå vidare till lämplighetsprovet är att delta i VAKAVA-provet och från det komma vidare. Om du inte har avlagt studentexamen är din enda väg att få en kallelse till lämplighetsprovet att delta i urvalsprovet VAKAVA.

Poäng för studentexamen

Poäng ges för fyra ämnen (se tabell nedan):

  • modersmål
  • matematik (lång eller kort)
  • högst ett realämne
  • högst ett språk

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Poäng ges endast en gång per ämne. Du kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Maximalt poängantal är 123,9.

Lämplighetsprov

Lämplighetsprovet ordnas 16-18.6.2021. 

Ifall du kallas till lämplighetsprovet, deltar du i provet en dag. Datumet meddelas dig per e-post senast 9.6.2021.

Även om du har sökt till flera ansökningsmål bland lärarutbildningarna kallas du till endast ett lämplighetsprov för ditt ansökningsmål med högsta prioritet, dit poängen räckt för att bli kallad. Intervjun genomförs på ansökningsmålets utbildningsspråk. Resultatet från lärarlämplighetsprovet beaktas vid samtliga ansökningsmål.

Du kan inte anmäla dig till lämplighetsprovet.

Provtiden kan inte ändras.

Du behöver ta med ett officiellt identitetsbevis till provtillfället.

Lämplighetsprovet görs som en intervju. I provet bedöms den sökandes utbildningsbarhet och förmåga att ta till sig det pedagogiska områdets kunskaper och färdigheter, samt lämpligheten för arbete inom det pedagogiska området. Bedömningen grundar sig på processmodellen för den multidimensionella lärarens kunnande (MAP). Utöver detta bedöms den sökandes vilja att förbinda sig till att avlägga examen.

Gamla intervjufrågor från tidigare år publiceras inte.

Individuella arrangemang

Du kan anhålla om individuella arrangemang på grund av hälsoskäl. Notera att inte alla provsalar nödvändigtvis automatiskt lämpar sig för rörelsehämmade.

Du kan läsa mer om individuella arrangemang på antagningssamarbetets webbplats.

Anhållan om individuella arrangemang ska lämnas in senast 7.4.2021 kl. 15.00.

Poängtabell för sökande inom pedagogiska vetenskaper

UTBILDNINGSLINJEN FÖR LÄRARE INOM SMÅBARNSPEDAGOGIK(VASA) L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematik (lång eller kort)
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Det realämne (högst ett) som ger sökanden de högsta poängen
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Det språk (högst ett) som ger sökanden de högsta poängen
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

 

* Modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk

** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 123,9

Så här läser du tabellen för EB-, IB- RP/DIA-examina

Uppdaterad 20.10.2020