Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i teologi: studentexamen (inkl. IB, EB, RP/DIA)

Utbildningsprogrammet i teologi: studentexamen (inkl. IB, EB, RP/DIA)

Antagning på basis av studentexamen (inkl. IB, EB, RP/DIA)

Du har möjlighet att bli antagen till utbildningsprogrammet i teologi på basis av vitsorden i ett finländskt studentexamensbetyg eller på basis av en IB, EB, RP/DIA-examen.

Till utbildningsprogrammet antas 51 procent på basis av betyg.

Poäng för studentexamen

Poäng ges för fem ämnen:

  • Modersmål
  • Religion eller livsåskådningskunskap
  • De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

TEOLOGI L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
religion eller livsåskådningskunskap 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion eller livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 159,7.

Så här läser du tabellen för EB-, IB- RP-/DIA-examina

Uppdaterad 27.10.2022