Skriv här det du söker efter!

Urvalsprov 2021

Urvalsprov 2021

Urvalsprovens allmänna instruktioner

För att delta i urvalsproven ska du ha läst och se till att följa:

Därtill finns vanliga frågor om urvalsprovsarrangemangen samlade på sidan vanliga frågor inför urvalsproven 2021.

 

För vårens urvalsprov behöver du bekanta dig med hur pandemisituationen påverkar antagningen. För att anmäla dig till urvalsprov ska du i ansökningsblanketten på studieinfo.fi ha ngett på vilken ort du kommer att delta i respektive urvalsprov. ID ska medtas till proven. Mera information om urvalsproven hittar du på utbildningslinjens egen information (klicka t.ex. på datumet här nere) och i studieinfo.fi.

VAKAVA-urvalsprovet: Fel i urvalsprovet på området pedagogik – en uppgift lämnas obedömd

Läs mer på VAKAVA-urvalsprovets webbsida.

 

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Kultur, historia och filosofi ÅA:s gemensamma urvalsprov 7.6
Logopedi ÅA:s gemensamma urvalsprov 7.6
Psykologi ÅA:s gemensamma urvalsprov 7.6
Språk (Engelska, Franska, Finska, Ryska) Urvalsproven i språk 1.6
Språk (Svenska, Tyska) ÅA:s gemensamma urvalsprov 7.6
Teologi ÅA:s gemensamma urvalsprov 7.6
Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Hälsovetenskaper ÅA:s gemensamma urvalsprov 7.6
Klasslärare VAKAVA-urvalsprovet 27.5
Klasslärare, inriktning språkbad VAKAVA-urvalsprovet 27.5
Lärare inom småbarnspedagogik VAKAVA-urvalsprovet 27.5
Lärare inom småbarnspedagogik, inriktning språkbad VAKAVA-urvalsprovet 27.5
Pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete VAKAVA-urvalsprovet 27.5
Slöjdvetenskap och hushållsvetenskap VAKAVA-urvalsprovet 27.5
Socialvetenskaper ÅA:s gemensamma urvalsprov 7.6
Speciallärare VAKAVA-urvalsprovet 27.5
Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi
Ekonomi Urvalsprovet i ekonomi 8.6
Rättsnotarie ÅA:s gemensamma urvalsprov 7.6
Samhällsvetenskaper i Åbo ÅA:s gemensamma urvalsprov 7.6
Samhällsvetenskaper i Vasa ÅA:s gemensamma urvalsprov 7.6
Fakulteten för naturvetenskaper och teknik
Biovetenskaper ÅA:s gemensamma urvalsprov 7.6
Datateknik DIA-antagningens urvalsprov 1.6
Datavetenskaper Urvalsprovet i datavetenskap 31.5.
Farmaci Urvalsprovet i farmaci 2.6
Kemi- och processteknik
DIA-antagningens urvalsprov 1.6
Naturvetenskaper ÅA:s gemensamma urvalsprov 7.6

Uppdaterad 31.5.2021