Skriv här det du söker efter!

Urvalsprov 2023

Urvalsprov 2023

För att anmäla dig till urvalsprov ska du i ansökningsblanketten på studieinfo.fi ha angett på vilken ort du kommer att delta i respektive urvalsprov. ID ska medtas till proven. Mera information om urvalsproven hittar du på utbildningsprogrammets egen webbsida (klicka t.ex. på datumet här nere) och i studieinfo.fi. Du hittar också exempel på tidigare prov genom länkarna.

Urvalsprov på kandidatnivå

(För urvalsprov på magisternivå, se slutet av sidan.)

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Kultur, historia och filosofi ÅA:s gemensamma urvalsprov 5.6.2023
Logopedi ÅA:s gemensamma urvalsprov 5.6.2023
Psykologi ÅA:s gemensamma urvalsprov 5.6.2023
Språk ÅA:s gemensamma urvalsprov 5.6.2023
Teologi ÅA:s gemensamma urvalsprov 5.6.2023
Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Hälsovetenskaper ÅA:s gemensamma urvalsprov 5.6.2023
Klasslärare VAKAVA-urvalsprovet 26.5.2023
Klasslärare, inriktning språkbad VAKAVA-urvalsprovet 26.5.2023
Lärare inom småbarnspedagogik VAKAVA-urvalsprovet 26.5.2023
Lärare inom småbarnspedagogik, inriktning språkbad VAKAVA-urvalsprovet 26.5.2023
Pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete VAKAVA-urvalsprovet 26.5.2023
Slöjdvetenskap och hushållsvetenskap VAKAVA-urvalsprovet 26.5.2023
Socialvetenskaper ÅA:s gemensamma urvalsprov 5.6.2023
Speciallärare VAKAVA-urvalsprovet 26.5.2023
Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik
Ekonomi Urvalsprovet i ekonomi 6.6.2023
Juridik ÅA:s gemensamma urvalsprov 5.6.2023
Samhällsvetenskaper i Åbo ÅA:s gemensamma urvalsprov 5.6.2023
Samhällsvetenskaper i Vasa ÅA:s gemensamma urvalsprov 5.6.2023
Fakulteten för naturvetenskaper och teknik
Biovetenskaper ÅA:s gemensamma urvalsprov 5.6.2023
Datateknik DIA-antagningens urvalsprov 30.5.2023
Datavetenskaper Urvalsprovet i datavetenskap 29.5.2023
Farmaci Urvalsprovet i farmaci 31.5.2023
Kemi- och processteknik
DIA-antagningens urvalsprov 30.5.2023
Naturvetenskaper ÅA:s gemensamma urvalsprov 5.6.2023

Urvalsprov på magisternivån

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Engelska språket och litteraturen Urvalsprov i Engelska (magisternivå) 29-30.5.2023
Fakulteten för naturvetenskaper och teknik
Farmaci (provisorsantagning) Urvalsprovet i farmaci 31.5.2023

 

Uppdaterad 5.1.2023