Skriv här det du söker efter!

Urvalsprov 2022

Urvalsprov 2022

För att anmäla dig till urvalsprov ska du i ansökningsblanketten på studieinfo.fi ha angett på vilken ort du kommer att delta i respektive urvalsprov. ID ska medtas till proven. Mera information om urvalsproven hittar du på utbildningslinjens egen information (klicka t.ex. på datumet här nere) och i studieinfo.fi. Du hittar också exempel på tidigare prov genom länkarna.

Urvalsprov på kandidatnivå

(För urvalsprov på magisternivå, se slutet av sidan.)

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Kultur, historia och filosofi ÅA:s gemensamma urvalsprov 6.6.2022
Logopedi ÅA:s gemensamma urvalsprov 6.6.2022
Psykologi ÅA:s gemensamma urvalsprov 6.6.2022
Språk (Engelska) Urvalsproven i språk 31.5.2022
Språk (Svenska, Tyska, Franska, Finska, Ryska) ÅA:s gemensamma urvalsprov 6.6.2022
Teologi ÅA:s gemensamma urvalsprov 6.6.2022
Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Hälsovetenskaper ÅA:s gemensamma urvalsprov 6.6.2022
Klasslärare VAKAVA-urvalsprovet 27.5.2022
Klasslärare, inriktning språkbad VAKAVA-urvalsprovet 27.5.2022
Lärare inom småbarnspedagogik VAKAVA-urvalsprovet 27.5.2022
Lärare inom småbarnspedagogik, inriktning språkbad VAKAVA-urvalsprovet 27.5.2022
Pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete VAKAVA-urvalsprovet 27.5.2022
Slöjdvetenskap och hushållsvetenskap VAKAVA-urvalsprovet 27.5.2022
Socialvetenskaper ÅA:s gemensamma urvalsprov 6.6.2022
Speciallärare VAKAVA-urvalsprovet 27.5.2022
Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi
Ekonomi Urvalsprovet i ekonomi 7.6.2022
Rättsnotarie ÅA:s gemensamma urvalsprov 6.6.2022
Samhällsvetenskaper i Åbo ÅA:s gemensamma urvalsprov 6.6.2022
Samhällsvetenskaper i Vasa ÅA:s gemensamma urvalsprov 6.6.2022
Fakulteten för naturvetenskaper och teknik
Biovetenskaper ÅA:s gemensamma urvalsprov 6.6.2022
Datateknik DIA-antagningens urvalsprov 31.5.2022
Datavetenskaper Urvalsprovet i datavetenskap 30.5.2022
Farmaci Urvalsprovet i farmaci 1.6.2022
Kemi- och processteknik
DIA-antagningens urvalsprov 31.5.2022
Naturvetenskaper ÅA:s gemensamma urvalsprov 6.6.2022

Urvalsprov på magisternivån

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Engelska språket och litteraturen Urvalsprov i Engelska (magisternivå) 30.5.2022
Fakulteten för naturvetenskaper och teknik
Farmaci (provisorsantagning) Urvalsprovet i farmaci 1.6.2022

 

Uppdaterad 19.5.2022