Skriv här det du söker efter!

Urvalsprov 2024

Urvalsprov 2024

För att anmäla dig till urvalsprov ska du i ansökningsblanketten på studieinfo.fi ha angett på vilken ort du kommer att delta i respektive urvalsprov. ID ska medtas till proven. Mera information om urvalsproven hittar du på utbildningsprogrammets egen webbsida (klicka t.ex. på datumet här nere) och i studieinfo.fi. Du hittar också exempel på tidigare prov genom länkarna.

Urvalsprov på kandidatnivå

(För urvalsprov på magisternivå, se slutet av sidan.)

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Kultur, historia och filosofi ÅA:s gemensamma urvalsprov 3.6.2024
Logopedi ÅA:s gemensamma urvalsprov 3.6.2024
Psykologi ÅA:s gemensamma urvalsprov 3.6.2024
Språk ÅA:s gemensamma urvalsprov 3.6.2024
Teologi ÅA:s gemensamma urvalsprov 3.6.2024
Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Hälsovetenskaper ÅA:s gemensamma urvalsprov 3.6.2024
Klasslärare VAKAVA-urvalsprovet 24.5.2024
Klasslärare, inriktning språkbad VAKAVA-urvalsprovet 24.5.2024
Lärare inom småbarnspedagogik VAKAVA-urvalsprovet 24.5.2024
Pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete VAKAVA-urvalsprovet 24.5.2024
Slöjdvetenskap och hushållsvetenskap VAKAVA-urvalsprovet 24.5.2024
Socialvetenskaper ÅA:s gemensamma urvalsprov 3.6.2024
Speciallärare VAKAVA-urvalsprovet 24.5.2024
Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik
Ekonomi Urvalsprovet i ekonomi 4.6.2024
Juridik ÅA:s gemensamma urvalsprov 3.6.2024
Samhällsvetenskaper i Åbo ÅA:s gemensamma urvalsprov 3.6.2024
Samhällsvetenskaper i Vasa ÅA:s gemensamma urvalsprov 3.6.2024
Fakulteten för naturvetenskaper och teknik
Biovetenskaper ÅA:s gemensamma urvalsprov 3.6.2024
Datateknik DIA-antagningens urvalsprov 28.5.2024
Datavetenskaper Urvalsprovet i datavetenskap 27.5.2024
Farmaci Urvalsprovet i farmaci 29.5.2024
Kemi- och processteknik
DIA-antagningens urvalsprov 28.5.2024
Naturvetenskaper ÅA:s gemensamma urvalsprov 3.6.2024

Urvalsprov på magisternivån

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Engelska språket och litteraturen Urvalsprov i Engelska (magisternivå)
Fakulteten för naturvetenskaper och teknik
Farmaci (provisorsantagning) Urvalsprovet i farmaci 29.5.2024

 

Uppdaterad 17.6.2024