Skriv här det du söker efter!

Urvalsprov 2020

Urvalsprov 2020

OBS!
Universiteten i Finland har fastslagit att traditionella urvalsprov inte kan ordnas på ett tryggt och säkert sätt på grund av situationen med coronaviruset.
Urvalsproven kommer därför att våren 2020 ordnas på alternativa sätt.
Den här sidan uppdateras i takt med att urvalsprovssamarbetena slår fast på vilka sätt urvalsproven kommer att ordnas.
Läs vår information om förändrade kriterier i antagningen 2020 här.
Läs universitetens gemensamma uttalande här.
Läs också frågor & svar på Unifis webbsida.

Till urvalsproven sänds som regel ingen kallelse. Du anger på ansökningsblanketten i studieinfo.fi på vilken ort du kommer att delta i respektive urvalsprov. ID ska medtas till proven. Mera information om urvalsproven hittar du på utbildningslinjens egen information (klicka t.ex. på datumet här nere) och i studieinfo.fi.

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
kultur, historia och filosofi ÅA:s gemensamma urvalsprov 1.6
logopedi ÅA:s gemensamma urvalsprov 1.6
psykologi ÅA:s gemensamma urvalsprov 1.6
språk Urvalsproven i språk 26.5
teologi ÅA:s gemensamma urvalsprov 1.6
Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
allmän pedagogik och vuxenpedagogik VAKAVA-urvalsprovet 15.5
hälsovetenskaper ÅA:s gemensamma urvalsprov 1.6
klasslärare VAKAVA-urvalsprovet 15.5
klasslärare, inriktning språkbad VAKAVA-urvalsprovet 15.5
socialvetenskaper ÅA:s gemensamma urvalsprov 1.6
småbarnspedagogik VAKAVA-urvalsprovet 15.5
småbarnspedagogik, inriktning språkbad VAKAVA-urvalsprovet 15.5
speciallärare VAKAVA-urvalsprovet 15.5
slöjdvetenskap och hushållsvetenskap VAKAVA-urvalsprovet 15.5
Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi
ekonomi Urvalsprovet i ekonomi 2.6
rättsnotarie ÅA:s gemensamma urvalsprov 1.6
samhällsvetenskaper i Åbo ÅA:s gemensamma urvalsprov 1.6
samhällsvetenskaper i Vasa ÅA:s gemensamma urvalsprov 1.6
Fakulteten för naturvetenskaper och teknik
biovetenskaper ÅA:s gemensamma urvalsprov 1.6
datavetenskaper Urvalsprovet i datavetenskap 25.5
farmaci Urvalsprovet i farmaci 27.5
naturvetenskaper ÅA:s gemensamma urvalsprov 1.6
Kemi- och processteknik
DIA-antagningens urvalsprov 28.5
Datateknik DIA-antagningens urvalsprov 28.5

Uppdaterad 29.5.2020