Skriv här det du söker efter!

Urvalsprov 2021

Urvalsprov 2021

Till urvalsproven sänds som regel ingen kallelse. Du anger på ansökningsblanketten i studieinfo.fi på vilken ort du kommer att delta i respektive urvalsprov. ID ska medtas till proven. Mera information om urvalsproven hittar du på utbildningslinjens egen information (klicka t.ex. på datumet här nere) och i studieinfo.fi.

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
kultur, historia och filosofi ÅA:s gemensamma urvalsprov 7.6
logopedi ÅA:s gemensamma urvalsprov 7.6
psykologi ÅA:s gemensamma urvalsprov 7.6
språk (Engelska, Franska, Finska, Ryska) Urvalsproven i språk 1.6
språk (Svenska, Tyska) ÅA:s gemensamma urvalsprov 7.6
teologi ÅA:s gemensamma urvalsprov 7.6
Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete VAKAVA-urvalsprovet 27.5
hälsovetenskaper ÅA:s gemensamma urvalsprov 7.6
klasslärare VAKAVA-urvalsprovet 27.5
klasslärare, inriktning språkbad VAKAVA-urvalsprovet 27.5
socialvetenskaper ÅA:s gemensamma urvalsprov 7.6
lärare inom småbarnspedagogik VAKAVA-urvalsprovet 27.5
lärare inom småbarnspedagogik, inriktning språkbad VAKAVA-urvalsprovet 27.5
speciallärare VAKAVA-urvalsprovet 27.5
slöjdvetenskap och hushållsvetenskap VAKAVA-urvalsprovet 27.5
Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi
ekonomi Urvalsprovet i ekonomi 8.6
rättsnotarie ÅA:s gemensamma urvalsprov 7.6
samhällsvetenskaper i Åbo ÅA:s gemensamma urvalsprov 7.6
samhällsvetenskaper i Vasa ÅA:s gemensamma urvalsprov 7.6
Fakulteten för naturvetenskaper och teknik
biovetenskaper ÅA:s gemensamma urvalsprov 7.6
datavetenskaper Urvalsprovet i datavetenskap 31.5.
farmaci Urvalsprovet i farmaci 2.6
naturvetenskaper ÅA:s gemensamma urvalsprov 7.6
Kemi- och processteknik
DIA-antagningens urvalsprov 1.6
Datateknik DIA-antagningens urvalsprov 1.6

Uppdaterad 17.12.2020