Skriv här det du söker efter!

Urvalsprov 2019

Till urvalsproven sänds som regel ingen kallelse. Du anger på ansökningsblanketten i studieinfo.fi på vilken ort du kommer att delta i respektive urvalsprov. ID ska medtas till proven. Mera information om urvalsproven hittar du på utbildningslinjens egen information (klicka t.ex. på datumet här nere) och i studieinfo.fi.


Fakulteten för humaniora,
psykologi och teologi

kultur, historia och filosofi 23.5 kl. 9.00-15.00
logopedi 14.5 kl. 10.00-13.00
psykologi 14.5 kl. 10.00-13.00
språk 22.5 kl. 10.00-16.00
teologi 16.5 kl. 10.00-13.00
Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
allmän och vuxenpedagogik 3-7.6 (intervjuer)
hälsovetenskaper 6.5 kl. 12:00-16:00
klasslärare 10-12.6 (intervjuer)
klasslärare, inriktning språkbad 10-12.6 (intervjuer)
socialvetenskaper 7.5 kl. 12:00-16:00
småbarnspedagogik 10-12.6 (intervjuer)
småbarnspedagogik, inriktning språkbad 10-12.6 (intervjuer)
speciallärare 10-12.6 (intervjuer)
slöjdvetenskap och hushållsvetenskap 10-12.6 (intervjuer)
Fakulteten för samhällsvetenskaper
och ekonomi
ekonomi
OBS! gemensamma antagningen till ekonomutbildning
5.6 kl. 12.00-15.00
rättsnotarie 13.5 kl. 12.00-17.00
samhällsvetenskaper i Åbo 15.5 kl. 10.00-15.00
samhällsvetenskaper i Vasa inget urvalsprov
Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

 

biovetenskaper 21.5 kl. 12.00 – 16.00
datavetenskaper 20.5 kl. 10.00-14.00
farmaci 17.5 kl. 10.00 – 13.00
naturvetenskaper 22.5 kl. 12.00 – 15.00
Kemi- och processteknik och Datateknik
Obs! Urvalsprov: Den gemensamma antagningen för DIA utbildningen
28.5 kl. 10.00-14.00

Uppdaterad 24.5.2019