Skriv här det du söker efter!

Urvalsprov 2021

Urvalsprov 2021

För vårens urvalsprov behöver du bekanta dig med hur pandemisituationen påverkar antagningen. För att anmäla dig till urvalsprov anger du i ansökningsblanketten på studieinfo.fi på vilken ort du kommer att delta i respektive urvalsprov. ID ska medtas till proven. Mera information om urvalsproven hittar du på utbildningslinjens egen information (klicka t.ex. på datumet här nere) och i studieinfo.fi.

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Kultur, historia och filosofi ÅA:s gemensamma urvalsprov 7.6
Logopedi ÅA:s gemensamma urvalsprov 7.6
Psykologi ÅA:s gemensamma urvalsprov 7.6
Språk (Engelska, Franska, Finska, Ryska) Urvalsproven i språk 1.6
Språk (Svenska, Tyska) ÅA:s gemensamma urvalsprov 7.6
Teologi ÅA:s gemensamma urvalsprov 7.6
Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Hälsovetenskaper ÅA:s gemensamma urvalsprov 7.6
Klasslärare VAKAVA-urvalsprovet 27.5
Klasslärare, inriktning språkbad VAKAVA-urvalsprovet 27.5
Lärare inom småbarnspedagogik VAKAVA-urvalsprovet 27.5
Lärare inom småbarnspedagogik, inriktning språkbad VAKAVA-urvalsprovet 27.5
Pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete VAKAVA-urvalsprovet 27.5
Slöjdvetenskap och hushållsvetenskap VAKAVA-urvalsprovet 27.5
Socialvetenskaper ÅA:s gemensamma urvalsprov 7.6
Speciallärare VAKAVA-urvalsprovet 27.5
Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi
Ekonomi Urvalsprovet i ekonomi 8.6
Rättsnotarie ÅA:s gemensamma urvalsprov 7.6
Samhällsvetenskaper i Åbo ÅA:s gemensamma urvalsprov 7.6
Samhällsvetenskaper i Vasa ÅA:s gemensamma urvalsprov 7.6
Fakulteten för naturvetenskaper och teknik
Biovetenskaper ÅA:s gemensamma urvalsprov 7.6
Datateknik DIA-antagningens urvalsprov 1.6
Datavetenskaper Urvalsprovet i datavetenskap 31.5.
Farmaci Urvalsprovet i farmaci 2.6
Kemi- och processteknik
DIA-antagningens urvalsprov 1.6
Naturvetenskaper ÅA:s gemensamma urvalsprov 7.6

Uppdaterad 15.3.2021