Skriv här det du söker efter!

Utbildningprogrammet i psykologi: studentexamen (inkl. IB, EB, RP/DIA)

Utbildningprogrammet i psykologi: studentexamen (inkl. IB, EB, RP/DIA)

Antagning på basis av studentexamen (inkl. IB, EB, RP/DIA)

Du har möjlighet att komma vidare till lämplighetsbedömningen på basis av vitsorden i ett finländskt studentexamensbetyg eller på basis av en IB, EB, RP/DIA-examen.

Till lämplighetsbedömningen kallas 51 procent på basis av betyg.

Inga tröskelkrav.

Poäng för studentexamen

Poäng ges för fem ämnen:

  • Modersmål
  • Psykologi
  • Matematik (lång eller kort)
  • Ett realämne
  • Ett språk

En sökande som skrivit färre än fem ämnen beaktas ändå i betygsantagningen.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik.

PSYKOLOGI L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
psykologi 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
Matematik (lång eller kort)
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Realämnen (högst ett)
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Språk (högst ett)
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 157,9

Så här läser du tabellen för EB-, IB- RP-/DIA-examina

Kriterier vid samma poäng

Ifall flera sökande får samma poäng sker gallring enligt:
1. realprovet i psykologi
2. matematikprovet
3. modersmålsprovet
4. det bästa realprovet (ej psykologi)
5. det bästa språkprovet (ej modersmål)

Uppdaterad 27.10.2022