Skriv här det du söker efter!

Kvoter för förstagångssökande

Kvoter för förstagångssökande

Universitetslagen (558/2009, 36 § och 38 §) ändrades hösten 2014 så att man från och med ansökningen hösten 2014 söker i en gemensam ansökan då man söker in som examensstuderande till universitet och yrkeshögskolor i Finland. Utöver gemensam ansökan finns också separata antagningar som är reserverade för särskilda i lagen definierade antagningar.

I samband med lagförändringen infördes också en kvot för förstagångssökande där högskolorna reserverar ett antal platser inom utbildningarna för dem som söker sin första högskolestudieplats, dvs. sådana som inte tidigare har avlagt högskoleexamen inom utbildningssystemet i Finland eller som inte mottagit en studieplats inom en utbildning som leder till högskoleexamen. De som har avlagt en högskoleexamen eller tar emot en studieplats fr.o.m. hösten 2014 (inom höstantagning för studier som inleds våren 2015) är alltså inte längre sökande som eftersträvar sin första högskolestudieplats.

Ifall du från och med sommaren 2014 antogs till en högskoleutbildning och tog emot studieplatsen är du i framtiden inte en sökande som eftersträvar sin första högskolestudieplats oberoende av om du närvaroanmäler dig eller inte. Det är mottagandet av studieplatsen som är det avgörande för din status.

Ansökan till en annan högskoleutbildning i ett senare skede är fortfarande möjlig eftersom högskolorna ska trygga ändamålsenliga ansökningsmöjligheter också för dem som avlagt högskoleexamen och eller tagit emot en studieplats. Dessa personers möjligheter att bli antagna får inte oskäligt avvika från de möjligheter en person som söker in första gången har med tanke på jämställdheten mellan sökande. Högskolorna har en särskild ansökan om överflyttning som riktar sig till dig som redan har en högskoleplats och önskar flytta över till en annan möjlighet. Läs reglerna för överflyttning vid Åbo Akademi.

Mera information om kvoten för förstagångssökande och hur den påverkar dig hittar du på studieinfos sidor.

Utbildning Antal studieplatser Platser reserverade för förstagångssökande
Kultur, historia och filosofi 60 42
Engelska 15
Finska 9
Franska 7
Svenska 14
Tyska 9
Ryska 6
Teologi 22 15
Psykologi 20
Logopedi 17
Klasslärare 60 36
Klasslärare, språkbad 20 12
Speciallärare 35 24
Pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete 25
Småbarnspedagogik 50 30
Småbarnspedagogik, språkbad 20 12
Slöjdvetenskap och hushållsvetenskap 12
Hälsovetenskaper 20 10
Socialvetenskaper 30 18
Ekonomi 90 63
Samhällsvetenskaper Åbo 70 53
Samhällsvetenskaper Vasa 18
Rättsnotarie 20
Biovetenskaper 45 27
Naturvetenskaper 40 18
Farmaci 30 21
Farmaci och provisor 5
Datateknik 35 25
Datavetenskap 25 15
Kemiteknik- och processteknik 45 31

 

Uppdaterad 16.2.2022