Skriv här det du söker efter!

Kvoter för förstagångssökande

Kvoter för förstagångssökande

Universitetslagen (558/2009, 36 § och 38 §) ändrades hösten 2014 så att man från och med ansökningen hösten 2014 söker i en gemensam ansökan då man söker in som examensstuderande till universitet och yrkeshögskolor i Finland. Utöver gemensam ansökan finns också separata antagningar som är reserverade för särskilda i lagen definierade antagningar.

I samband med lagförändringen infördes också en s.k. nybörjarkvot där högskolorna reserverar ett antal platser inom utbildningarna för dem som söker sin första högskolestudieplats, dvs. sådana som inte tidigare har avlagt högskoleexamen inom utbildningssystemet i Finland eller som inte mottagit en studieplats inom en utbildning som leder till högskoleexamen. De som har avlagt en högskoleexamen eller tar emot en studieplats fr.o.m. hösten 2014 (inom höstantagning för studier som inleds våren 2015) är alltså inte längre sökande som eftersträvar sin första högskolestudieplats.

Ifall du sommaren 2014 antogs till en högskoleutbildning och tog emot studieplatsen är du i framtiden inte en sökande som eftersträvar sin första högskolestudieplats oberoende av om du närvaroanmäler dig eller inte. Det är mottagandet av studieplatsen som är det avgörande för din status.

Ansökan till en annan högskoleutbildning i ett senare skede är fortfarande möjlig eftersom högskolorna ska trygga ändamålsenliga ansökningsmöjligheter också för dem som avlagt högskoleexamen och eller tagit emot en studieplats. Dessa personers möjligheter att bli antagna får inte oskäligt avvika från de möjligheter en person som söker in första gången har med tanke på jämställdheten mellan sökande. Högskolorna har en särskild ansökan om överflyttning som riktar sig till dig som redan har en högskoleplats och önskar flytta över till en annan möjlighet. Om reglerna för överflyttning vid Åbo Akademi kan du läsa här.

Mera information om nybörjarkvoten och hur den påverkar dig hittar du på studieinfos sidor.

Utbildning Antal studieplatser Nybörjarkvot
Kultur, historia och filosofi 60 70%
Språk 60 70%
Teologi 22 70%
Psykologi 20 55%
Logopedi 15 60%
Klasslärare 72 (av vilka 20 till språkbad) 60%
Specialpedagogik 25 70%
Vuxen- och allmänpedagogik 17 50%
Barnträdgårdslärare 60 (av vilka 20 till språkbad) 60%
Ämneslärare (slöjd och huslig ekonomi) 24
Hälsovetenskaper 6
Socialvetenskaper 20 70%
Ekonomi 80 75%
Samhällsvetenskaper (Åbo+Vasa) 60+12 75%
Rättsnotarie 22 70%
Biovetenskaper 40 60%
Naturvetenskaper 40 60%
Farmaci 25 70%
Informationsteknologi 40 60%
Kemiteknik 45 60%

 

Uppdaterad 21.1.2018