Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för socialvetenskaper (Vasa): studentexamen

Utbildningslinjen för socialvetenskaper (Vasa): studentexamen

Ändringar i antagningskriterierna på grund av coronavirussituationen

Det har skett förändringar i antagningskriterierna, både vad gäller antagningen på basis av studentexamen och antagningen på basis av urvalsprov. De ursprungliga antagningskriterierna kommer att finnas kvar på dessa sidor för påseende.
Ändringarna publiceras senast 30.4.2020: Förändrade kriterier i antagningen 2020.

[Uppdaterat 29.4.2020]

 

Till utbildningslinjen för socialvetenskaper (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av vitsorden i ett finländskt studentexamensbetyg eller på basis av en IB-, EB- eller RP-/DIA-examen.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Utbildningslinjen för socialvetenskaper (Vasa), politices kandidat och politices magister (3+2 år).

Tolv studerande antas till utbildningslinjen för socialvetenskaper (Vasa) genom direktantagning på basis av studentexamensbetyg. Betygspoäng ges på basis av poäng för vitsorden i studentexamen, enligt en gemensam skala för samhällsvetenskaper som tillämpas nationellt. Se tabellen för samhällsvetenskaper på studieinfo.fi eller längre ner på denna sidan.

För att kunna bli antagen i betygsantagningen måste du ha minst vitsord C i modersmål (tröskelkriterium).

Poäng för studentexamen

Poäng ges för fem ämnen:

  • Modersmål
  • Det ämne som ger sökanden de högsta poängen: filosofi eller historia eller psykologi eller samhällslära
  • Det realämne som ger sökanden de högsta poängen
  • Det språk som ger sökanden de högsta poängen
  • Matematik (lång eller kort)

Om du saknar något av ovannämnda ämnen får du inga poäng för det ämnet. Poäng ges endast en gång per ämne. Du kan endast få poäng för lång eller kort matematik.

Om du har skrivit färre än fem ämnen beaktas du ändå i betygsantagningen om tröskelkriteriet uppfylls.

UTBILDNINGSLINJEN FÖR SAMHÄLLSVETENSKAPER (VASA) L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
filosofi eller historia eller psykologi eller samhällslära** 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
Det realämne (högst ett) som ger sökanden de högsta poängen
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen*** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Det språk (högst ett) som ger sökanden de högsta poängen
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
Matematik (lång eller kort)
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7

 

* Modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk

** EB-examensämnen: filosofi eller historia eller psykologi eller economics; IB-examensämnen: filosofi eller historia eller psykologi eller global politics eller economics; RP-examensämne: historia; DIA-examensämnen: filosofi eller historia eller economics

*** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 157,9

Så här läser du tabellen för EB-, IB- RP-/DIA-examina

Uppdaterad 29.4.2020