Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i socialvetenskaper: studentexamen (inkl. IB, EB-, RP/DIA)

Utbildningsprogrammet i socialvetenskaper: studentexamen (inkl. IB, EB-, RP/DIA)

Behörighetskrav för ansökan

Allmän behörighet för högskolestudier

Alla som har högskolebehörighet kan söka via gemensam ansökan. Du är behörig att söka om du har avlagt någon av följande examina:

 • finländsk studentexamen
 • International Baccalaureate-examen (IB)
 • European Baccalaureate-examen (EB)
 • Reifeprüfung-examen (RP)
 • Deutsche Internationale Abitur-examen (DIA)
 • en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen
 • utländsk utbildning, som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier

Språklig behörighet

Undervisningen sker som regel på svenska och för studier vid Åbo Akademi krävs därför en viss språklig behörighet i svenska.

Du kan intyga din språkliga behörighet i svenska (d.v.s. dina kunskaper i svenska) på följande sätt:

 • Studentexamen
 • EB-, IB- eller RP-/DIA-examen
 • Skolutbildningsspråk
 • Åbo Akademi och Hankens gemensamma språkprov i svenska
 • Högskolestudier
 • Språkexamen eller intyg

Mera information om språklig behörighet hittar du på våra webbsidor om Språkkrav i svenska.

Beskrivning av antagningsgrunder

Till utbildningsprogrammet i socialvetenskaper (Vasa) har du möjlighet att bli antagen i gemensam ansökan via:

 • betygsantagning, på basis av finländsk studentexamen (eller IB-, EB-, RP-/DIA-examen eller
 • urvalsprovsantagningpå basis av ett skriftligt urvalsprov
Antagningssätt Antal nybörjarplatser
Betygsantagning 12
Urvalsprovsantagning 8
TOTALT 20

 

Till utbildningsprogrammet i socialvetenskaper (Vasa) är 12 platser reserverade för förstagångssökande.

Betygsantagning

Poäng för finländsk studentexamen (eller IB-, EB- eller RP-/DIA-examen)

Betygspoäng ges på basis av poäng för vitsorden i studentexamen enligt gemensam skala som tillämpas nationellt.

Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Det ämne som ger sökanden de högsta poängen: filosofi eller historia eller psykologi eller samhällslära.
 • Det realämne som ger sökanden de högsta poängen
 • Det språk
 • som ger sökanden de högsta poängen
 • Matematik (lång eller kort)

Om du saknar någon av ovannämnda ämnen får du inga poäng för det ämnet. Poäng ges endast en gång per ämne. Du kan endast få poäng för lång eller kort matematik.

Om du har skrivit färre än fem ämnen beaktas du ändå i betygsantagningen om tröskelvillkoret uppfylls.

För att kunna bli antagen i betygsantagningen måste du ha minst vitsord C i modersmål (tröskelkrav).

Poäng för studentexamen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • det ämne som ger sökanden de högsta poängen: filosofi eller historia eller psykologi eller samhällslära
 • det realämne som ger sökanden de högsta poängen
 • det språk som ger sökanden de högsta poängen
 • matematik (lång eller kort)

Om du saknar något av ovannämnda ämnen får du inga poäng för det ämnet. Poäng ges endast en gång per ämne. Du kan endast få poäng för lång eller kort matematik.

Om du har skrivit färre än fem ämnen beaktas du ändå i betygsantagningen om tröskelkriteriet uppfylls.

UTBILDNINGSPROGRAMMET I SOCIALVETENSKAPER(VASA) L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
filosofi eller historia eller psykologi eller samhällslära** 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
Det realämne (högst ett) som ger sökanden de högsta poängen
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen*** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Det språk (högst ett) som ger sökanden de högsta poängen
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
Matematik (lång eller kort)
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7

 

* Modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk

** EB-examensämnen: filosofi eller historia eller psykologi eller economics; IB-examensämnen: filosofi eller historia eller psykologi eller global politics eller economics; RP-examensämne: historia; DIA-examensämnen: filosofi eller historia eller economics

*** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 157,9

Så här läser du tabellen för EB-, IB- RP/DIA-examina

Bilagor

Betyg och intyg

Allmän behörighet

Om du avlagt hela din studentexamen i Finland år 1990 eller senare behöver du inte ladda upp betygskopior i samband med ansökan. Åbo Akademi får automatiskt uppgifter om studentexamina avlagda i Finland fr.o.m. år 1990 framåt.

I följande fall behöver du lämna in bilagor:

 • Kopia på studentexamensbetyg om examen är avlagd före 1990
 • Kopia på annat betyg som ger behörighet att söka till Åbo akademi (t.ex. yrkesinstitutexamen om examen är avlagd före år 2018 eller utländsk utbildning som ger behörighet för högskolestudier)

Om ditt betyg inte är finska, svenska eller engelska bör du lämna in en officiell översättning till någon av nämnda språk.

Språkkrav

Om du uppfyller språkkravet genom avlagd studentexamen i Finland eller godkänt resultat i Åbo Akademis och Hankens gemensamma språkprov i svenska behöver du inte ladda upp intyg över språklig behörighet.

I annat fall ska du lämna in någon av följande:

 • Avgångsbetyg från grundskola eller gymnasium
 • Intyg över språklig behörighet genom högskolestudier
 • Intyg över godkänd språkexamen

Inlämnande av bilagor

Alla bilagor laddas upp elektroniskt i ansökningsformuläret så att de är oss tillhanda senast 6.4.2023 kl. 15.00.

Du som avlägger examen våren 2023

I antagningen på basis av betygspoäng beaktas de sökande vars resultat finns i studentexamensregistret senast 16.5.2023.

 • Om du avlägger IB- och EB-examen våren 2023 ska du lämna in ett tillfälligt betyg (intyg) senast 6.4.2023 kl. 15.00 (predicted grades).

I antagningen på basis av urvalsprov beaktas de sökande som deltar i urvalsprovet och vars behörighetsgivande examen på andra stadiet är avlagd och informationen om den formella behörigheten finns tillgänglig elektroniskt i studinfo.fi senast 16.6.2023.

 • Om du avlägger din behörighetsgivande examen på andra stadiet efter ansökningstidens utgång i ett annat land än Finland (t.ex. i ett nordiskt land) och deltar i urvalsprovet kan du komplettera din ansökan med betygskopior så att de är oss tillhanda senast 16.6.2023

Om informationen om den formella behörigheten finns tillgänglig elektroniskt i studinfo.fi behöver du inte komplettera med fysiska betygskopior.

Försenade och ofullständiga ansökningar tas inte i beaktande enligt förvaltningslagen 434/2003.

Uppdaterad 25.11.2022