Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för informationsteknologi: studentexamen (inkl. IB, EB, RP/DIA)

Utbildningslinjen för informationsteknologi: studentexamen (inkl. IB, EB, RP/DIA)

Till utbildningslinjen för informationsteknologi har du möjlighet att bli antagen på basis av vitsorden i ett finländskt studentexamensbetyg eller på basis av en IB, EB, RP/DIA-examen.

Datateknik

Antagning på basis av begynnelsepoäng gäller endast de sökande som har uppnått minst vitsordet magna cum laude approbatur i lång matematik på studentbetyget eller som har avlagt lång matematik i studentexamen och har uppnått minst cum laude approbatur i fysik eller kemi.

70 % av den totalta kvoten antas på basis av betyg.

Poäng ges för tre ämnen:

  • Modelsmål
  • Lång matematik
  • Fysik eller kemi, det ämne som ger sökande högre poäng.
DATATEKNIK L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
matematik, lång 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
fysik eller kemi 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4

*modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk

Maximalt poängantal: 105,0


Datavetenskap

55% av den totala kvoten antas på basis av betyg.

Poäng ges för fyra ämnen:

  • Modersmål
  • Matematik (lång eller kort)
  • De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

DATAVETENSKAP L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematik (lång eller kort)
matematik, lång 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen
biologi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
filosofi 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
fysik 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
kemi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 22,0 18,3 14,7 11,0 7,3 3,7
psykologi 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1
hälsokunskap 13,9 11,5 9,2 6,9 4,6 2,3
religion/livsåskådningskunskap 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
samhällslära 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
övriga realämnen** 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7

*Modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 132,7

 

Uppdaterad 26.10.2020