Skriv här det du söker efter!

Sök till Åbo Akademi

Sök till Åbo Akademi

Världen omkring oss förändras i allt snabbare takt och digitaliseringen ändrar den typ av jobb som vi i framtiden behöver arbetskraft till. Kvar på arbetsmarknaden finns som tur spännande expertuppgifter som kräver mänsklig kreativitet och problemlösningsförmåga. För dessa kommande möjligheter i arbetslivet erbjuder universitetsstudier vid Åbo Akademi en ypperlig akademisk grund att stå på. Hos oss lär du dig att utveckla ditt analytiska och kritiska tänkande, vilket i framtiden ger dig möjlighet att axla mer krävande arbetsuppgifter som ofta också ger högre lön.

Universitetsstudier kan ta många olika former med både teoretiska och praktiska element, men de kombinerar framför allt eget ansvar med stor frihet. Hos oss är dina föreläsare experter inom de områden de undervisar i och undervisningen bygger på den senaste vetenskapliga forskningen. Genom utbytesstudier, språkundervisning och Åbo Akademis internationella miljö blir du dessutom redo att möta en allt mer global arbetsmarknad.

Ta ett första steg i dina karriärdrömmar och kom och studera hos oss på Åbo Akademi!

Uppdaterad 14.9.2023