Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för farmaci: studentexamen (inkl. IB, EB, RP/DIA)

Utbildningslinjen för farmaci: studentexamen (inkl. IB, EB, RP/DIA)

Till utbildningslinjen för farmaci har du möjlighet att bli antagen på basis av vitsorden i ett finländskt studentexamensbetyg eller på basis av en IB, EB, RP/DIA-examen.

Till utbildningslinjen antas 70 procent på basis av betyg.

För att kunna antas i betygsurvalet måste sökande uppnå minst 85 poäng.

Poäng för studentexamen

Poäng ges för sex ämnen:

  • Modersmål
  • Kemi
  • Biologi
  • Matematik (lång eller kort)
  • Ett realämne
  • Ett språk

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet, sökanden beaktas ändå i betygsantagningen.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik.
Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

 

Farmaci L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
kemi 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
biologi 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4
Matematik (lång eller kort)
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Realämnen (högst ett)
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Språk (högst ett)
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

*Modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 190,2

Uppdaterad 26.10.2020