Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet för speciallärare: studentexamen

Utbildningsprogrammet för speciallärare: studentexamen

Till utbildningsprogrammet för speciallärare (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av vitsorden i ett finländskt studentexamensbetyg eller på basis av en IB-, EB- eller RP/DIA-examen.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Utbildningsprogrammet för speciallärare (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år).

Antalet kallade till lämplighetsprovet via betygsurval är 60%. Urvalet sker i två steg. Det första skedet är betygsurval eller urvalsprovet VAKAVA, det andra skedet är ett lämplighetsprov.

Betygsantagning

Vem deltar i betygsantagningen?

Du är med i betygsurvalet om du tidigare har avlagt eller under våren 2023 avlägger

  • en finländsk studentexamen,
  • IB-examen,
  • EB-examen eller
  • RP/DIA-examen i Finland.

I betygsurvalet beaktas sökande som avlägger finländsk studentexamen våren 2023 förutsatt att resultatet finns i studentexamensregistret senast 16.5.2023.

Om du har avlagt prov som ingår i flera av ovanstående examina, räknas poängen för de prov som ger högst betygspoäng, även om de skulle ingå i olika examina.

Om du har avlagt studentexamen kan du välja att söka till utbildningen enbart på basis av betyg, utan att avlägga urvalsprovet VAKAVA. Om du inte får kallelse till lämplighetsprovet genom studentbetyg, kan du fortsättningsvis välja att delta i urvalsprovet för att gå vidare i urvalet den vägen.

Vitsorden i studentexamen (även IB, EB, i Finland avlagd RP/DIA) ger poäng i betygsurvalet enligt en gemensam skala som tillämpas nationellt.

Se tabellen med poängberäkning för det pedagogiska området här.

(Poängsattning for EB-, IB-, RP- och DIA-examina)

Poäng ges för fyra ämnen:

  • modersmål,
  • matematik (lång eller kort)
  • högst ett realämne
  • högst ett språk

Poäng ges inte för det gamla realprovet i studentexamen.

Max. poäng är 123,9 poäng.

Betygsurvalets minimigräns är 45 poäng. Om poängen från din studentexamen ligger under denna gräns, kan du inte bli kallad till lämplighetsprovet genom betygsurval, utan dina möjligheter är då öppna universitetsleden eller urvalsprovet VAKAVA.

Mer om att söka in med IB-, EB- och RP/DIA-examen hittar du under rubriken ”Tilläggsuppgifter om ansökan”. Du kan även titta under rubriken ”Vanliga frågor” på antagningssamarbetets webbplats.

Kallelserna till lämplighetsprov skickas till alla sökande per e-post senast den 7 juni 2023. (Tillagd 30.5.)

Lämplighetsprov

Lämplighetsprovet ordnas 14-16.6.2023.

Oavsett om du blir kallad till lärarlämplighetsprovet eller inte så får du ett besked senast den 7.6.2023 per e-post. Om du får kallelse till lämplighetsprovet så får du närmare anvisningar samt information om provtiden och provplatsen i e-postmeddelandet.

Du anmäler dig inte till lämplighetsprovet.

Lämplighetsprovets innehåll: Lämplighetsprovet görs som en intervju. I provet bedöms den sökandes förmåga att ta till sig utbildning, förutsättningar för att tillägna sig de kunskaper och färdigheter som behövs inom det pedagogiska området, samt lämplighet för arbetsuppgifter inom området. Bedömningen grundar sig på processmodellen för den multidimensionella lärarens kunnande (MAP). Dessutom bedöms den sökandes motivation att avlägga examen

Vad innebär ett gemensamt lämplighetsprov?

Du kan kallas till lämplighetsprov för ett eller flera ansökningsmål, enligt hur du presterar i skede ett. Lämplighetsprovet avlägger du ändå bara en gång. Poängen från lämplighetsprovet beaktas inom alla ansökningsmål där du har gått vidare till skede två.

Provplats

Lämplighetsprovets provplats avgörs utgående från din prioritetsordning på ansökningsmålen dit du blivit kallad. Se mer under Vanliga frågor.

Provspråk

Lämplighetsprovets provspråk avgörs utgående från din prioritetsordning på ansökningsmålen dit du blivit kallad. Om ansökningsmålet är finskspråkigt, avlägger du lämplighetsprovet på finska. Om ansökningsmålet är svenskspråkigt, avlägger du lämplighetsprovet på svenska. Om ansökningsmålet är tvåspråkigt, avlägger du provet på finska.

Poängsättning

Lämplighetsprovet poängsätts på skalan 0-120. I provet finns fem delområden, av vilka samtliga kan ge 0-24 poäng. För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppnå minst 40 poäng, så att du får minst 4 poäng per delområde.

Det slutliga valet meddelas senast 7.7.2023 i Min Studieinfo-tjänsten.

Poängtabell

Poängtabell för sökande inom pedagogiska vetenskaper

UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR SPECIALLÄRARE (VASA) L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematik (lång eller kort)
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Det realämne (högst ett) som ger sökanden de högsta poängen
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Det språk (högst ett) som ger sökanden de högsta poängen
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

 

* Modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk

** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 123,9

Så här läser du tabellen för EB-, IB- RP/DIA-examina

Uppdaterad 30.5.2023