Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i logopedi: studentexamen (inkl. IB, EB, RP/DIA)

Utbildningsprogrammet i logopedi: studentexamen (inkl. IB, EB, RP/DIA)

Antagning på basis av studentexamen (inkl. IB, EB, RP/DIA)

Du har möjlighet att bli antagen till utbildningsprogrammet i logopedi på basis av vitsorden i ett finländskt studentexamensbetyg eller på basis av en IB, EB, RP/DIA-examen.

Till utbildningsprogrammet antas 70 procent på basis av betyg.

Tröskelkrav: Minst vitsord M i modersmål.

Poäng för studentexamen

Poäng ges för fem ämnen:

  • Modersmål
  • Matematik (lång eller kort)
  • Högst två realämnen
  • Högst ett språk

En sökande som skrivit färre än fem ämnen beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkraven uppfylls.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik.

LOGOPEDI L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematik (lång eller kort)
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Realämnen (högst två)
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Språk (högst ett)
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 148,4

Så här läser du tabellen för EB-, IB- RP-/DIA-examina

Kriterier vid samma poäng

Ifall flera sökande får samma poäng sker gallring enligt:
1. modersmålsprovet
2. matematikprovet
3. det bästa språkprovet (ej modersmål)
4. det bästa realprovet

Uppdaterad 5.1.2024