Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap: studentexamen

Utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap: studentexamen

Behörighetskrav för ansökan

Betygsurval och VAKAVA-provantagning: Du kan söka om du har avlagt eller under ansökningsvåren avlägger

 • finländsk studentexamen,
 • International Baccalaureate (IB), European Baccalaureate (EB), Reifeprüfung (RP), Deutsches Internationales Abitur (DIA) eller Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE) –examen,
 • en sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning (531/2017) eller
 • en utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier

eller

 • om du har avlagt högskoleexamen i Finland eller har avlagt en examen utomlands som minst motsvarar kandidatexamen.

I betygsantagningen beaktas personer som avlagt finländsk studentexamen senast 16.5.2023, samt personer som avlagt EB-, IB-, RP- eller DIA-examen senast 14.7.2023.

I provpoängsantagningen beaktas de utexaminerade finländska studentexamina och yrkesexamina som universitetet fått uppgifter om före 16.6.2023 samt internationella studentexamina och examina som avlagts utomlands och som universitetet fått uppgifter om senast 14.7.2023.

Språkkrav

För studier vid Åbo Akademi krävs en viss språklig behörighet i svenska. Man kan uppvisa språklig behörighet på många olika sätt, som finns detaljerat beskrivna på vår webbplats.

Studierätt som beviljas

Antagningen till utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap ger dig rätt att avlägga både pedagogie kandidatexamen och pedagogie magisterexamen.

Du kan endast ta emot en studieplats som leder till högskoleexamen i en utbildning som börjar samma termin.

Beskrivning av antagningsgrunder

I korthet:

Du kan söka in till alla de pedagogiska ansökningsmålen med ett och samma prov. Du ser vilka ansökningsmål som ingår i antagningssamarbetet på antagningssamarbetets webbplats.

Urvalsförarande

Till utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap antas högst 15 nya studerande.

Urvalet i gemensam ansökan sker genom betygsurval eller urvalsprovet VAKAVA, 60% av de antagna kommer genom betygsurvalet, 40% via urvalsprovet.

Om du har studentexamen från Finland deltar du automatiskt i betygsurvalet. Om dina betygspoäng inte räcker till för antagning, kan du delta i urvalsprovet VAKAVA och försöka den vägen.

Om du inte har finländsk studentexamen (inkl. IB, EB, RP/DIA) kan du bli antagen endast genom att delta i urvalsprovet.

Du som vill bli lärare i slöjd eller huslig ekonomi kryssar också i rutan för ämneslärare i ansökan. Ansökan görs genom att fylla i det elektroniska formuläret på studieinfo.fi.

Sökande som vill bli lärare i slöjd eller huslig ekonomi ska notera att de behöver delta i en lärarlämplighetsintervju. Intervjun ordnas genast i början av läsåret. Godkänt resultat i intervjun är en förutsättning för studier inom lärarinriktningen i slöjd eller huslig ekonomi (ämneslärare). Kallelse till lämplighetsintervjun sänds ut i slutet av augusti till den e-post du har registrerat i studieinfo.fi. Antagna som inte godkänns i lämplighetsintervjun fortsätter på allmän inriktning inom slöjd eller huslig ekonomi.

Betygsantagning

Du är med i betygsurvalet om du tidigare har avlagt eller under våren 2023 avlägger

 • en finländsk studentexamen,
 • IB-examen,
 • EB-examen eller
 • RP/DIA-examen i Finland.

I betygsurvalet beaktas sökande som avlägger finländsk studentexamen våren 2023 förutsatt att resultatet finns i studentexamensregistret senast 16.5.2023.

Om du har avlagt prov som ingår i flera av ovanstående examina, räknas poängen för de prov som ger högst betygspoäng, även om de skulle ingå i olika examina.

Om du har avlagt studentexamen kan du välja att söka till utbildningen enbart på basis av betyg, utan att avlägga urvalsprovet VAKAVA.

Vitsorden i studentexamen (även IB, EB, i Finland avlagd RP/DIA) ger poäng i betygsurvalet enligt en gemensam skala som tillämpas nationellt.

Se tabellen med poängberäkning för det pedagogiska området nedan på denna sidan.

(Poängsattning for EB-, IB-, RP- och DIA-examina)

Poäng ges för fyra ämnen:

 • modersmål,
 • matematik (lång eller kort)
 • högst ett realämne
 • högst ett språk

Poäng ges inte för det gamla realprovet i studentexamen.

Max. poäng är 123,9 poäng.

Betygsurvalets minimigräns är 45 poäng.

Mer om att söka in med IB-, EB- och RP/DIA-examen hittar du under rubriken ”Tilläggsuppgifter om ansökan”. Du kan även titta under rubriken ”Vanliga frågor” på antagningssamarbetets webbplats.

Poängtabell för sökande inom pedagogiska vetenskaper

UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR SLÖJDVETENSKAP OCH HUSHÅLLSVETENSKAP (VASA) L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematik (lång eller kort)
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Det realämne (högst ett) som ger sökanden de högsta poängen
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Det språk (högst ett) som ger sökanden de högsta poängen
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

 

* Modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk

** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 123,9

Så här läser du tabellen för EB-, IB- RP-/DIA-examina

Bilagor

Betyg

Eventuella bilagor

Du får ett meddelande i ansökningsblanketten i Studieinfo om du måste lämna in bilagor. Kontrollera anvisningarna för bilagorna och tidsfristerna för utexaminering.

Universitetet får uppgifter om din examen direkt från studieregistret om du avlägger följande examen under ansökningsvåren eller om du har avlagt

 • finländsk studentexamen 1990 eller senare
 • yrkesinriktad grundexamen 2017 eller senare
 • yrkesexamen eller specialyrkesexamen 2018 eller senare.

Om du visar din högskolebehörighet eller dina språkkunskaper på något annat sätt än det som nämns ovan, kontrollera på universitetets webbplats vilka bilagor du ska lämna in och när.

Om du ansöker i öppna universitetsleden måste du skicka intyg över de öppna universitetsstudier som utgör grunden för din ansökan. De studier som ger poäng i ansökan ska vara genomförda så att de syns på bilagan som ska lämnas in senast 6.4.2023 kl. 15. Undantaget den grundstudiehelhet som är en förutsättning för att få ansöka, och som ska lämnas in senast 2.5.2023 kl. 15. Mer om öppna universitetsleden hittar du under Antagningssätt, Öppna universitetsleden på denna sida.

 

Försenade och ofullständiga ansökningar tas inte i beaktande enligt förvaltningslagen 434/2003.

Uppdaterad 29.11.2022