Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa): studentexamen

Utbildningslinjen för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa): studentexamen

Ändringar i antagningskriterierna på grund av coronavirussituationen

Det har skett förändringar i antagningskriterierna, både vad gäller antagningen på basis av studentexamen och antagningen på basis av urvalsprov. De ursprungliga antagningskriterierna kommer att finnas kvar på dessa sidor för påseende.
Ändringarna publiceras senast 30.4.2020: Förändrade kriterier i antagningen 2020.

[Uppdaterat 29.4.2020]

 

Till utbildningslinjen för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av vitsorden i ett finländskt studentexamensbetyg eller på basis av en IB-, EB- eller RP-/DIA-examen.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Utbildningslinjen för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år).

Antalet platser är 12.

Betygsurval

Betygspoäng ges på basis av poäng för vitsorden i studentexamen enligt en gemensam skala som tillämpas nationellt. Se tabellen med poängberäkning nere på denna sida.

Du behöver inte meddela att du deltar i betygsurvalet.

För att kunna bli antagen på basis av betyg krävs det att du uppnår minst 67,5 betygspoäng, i annat fall bör du delta i urvalsprovet (VAKAVA-provet).

Om du har avlagt studentexamen kan du välja att söka till utbildningen enbart på basis av betyg, utan att avlägga VAKAVA-provet. Notera ändå att studentexamensresultaten publiceras efter VAKAVA-provet, så du kommer inte att veta före VAKAVA-provet om dina betygsresultat räcker till.

 

Poäng för studentexamen

Poäng ges för fyra ämnen (se tabell nedan):

  • Modersmål
  • Matematik (lång eller kort)
  • högst ett realämne
  • högst ett språk

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Poäng ges endast en gång per ämne. Du kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Maximalt poängantal är 123,9.

Poängtabell för sökande inom pedagogiska vetenskaper

UTBILDNINGSLINJEN SLÖJDVETENSKAP OCH HUSHÅLLSVETENSKAP (VASA) L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematik (lång eller kort)
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Det realämne (högst ett) som ger sökanden de högsta poängen
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Det språk (högst ett) som ger sökanden de högsta poängen
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

 

* Modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk

** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 123,9

Så här läser du tabellen för EB-, IB- RP-/DIA-examina

Uppdaterad 29.4.2020