Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för klasslärare, inriktning språkbad (Vasa): studentexamen

Utbildningslinjen för klasslärare, inriktning språkbad (Vasa): studentexamen

Ändringar i antagningskriterierna på grund av coronavirussituationen

Det har skett förändringar i antagningskriterierna, både vad gäller antagningen på basis av studentexamen och antagningen på basis av urvalsprov. De ursprungliga antagningskriterierna kommer att finnas kvar på dessa sidor för påseende.
Ändringarna publiceras senast 30.4.2020: Förändrade kriterier i antagningen 2020.

[Uppdaterat 29.4.2020]

 

Till utbildningslinjen för klasslärare, inriktning språkbad (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av vitsorden i ett finländskt studentexamensbetyg eller på basis av en IB-, EB- eller RP-/DIA-examen.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Utbildningslinjen för klasslärare, inriktning språkbad (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år).

Antalet platser är 12.

Betygsurval

Betygspoäng ges på basis av poäng för vitsorden i studentexamen enligt en gemensam skala som tillämpas nationellt. Se tabellen med poängberäkning nere på denna sida.

Du behöver inte meddela att du deltar i betygsurvalet.

För att kunna bli antagen på basis av betyg krävs det att du uppnår minst 67,5 betygspoäng, i annat fall bör du delta i urvalsprovet (VAKAVA-provet).

Om du har avlagt studentexamen kan du välja att söka till utbildningen enbart på basis av betyg, utan att avlägga VAKAVA-provet. Notera ändå att studentexamensresultaten publiceras efter VAKAVA-provet, så du kommer inte att veta före VAKAVA-provet om dina betygsresultat räcker till.

 

Poäng för studentexamen

Poäng ges för fyra ämnen (se tabell nedan):

  • Modersmål
  • Matematik (lång eller kort)
  • högst ett realämne
  • högst ett språk

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Poäng ges endast en gång per ämne. Du kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Maximalt poängantal är 123,9.

Lämplighetsprov

Lämplighetsprovet ordnas 9-11.6.2020. 

Ifall du kallas till lämplighetsprovet, deltar du i provet en dag. Datumet meddelas dig per e-post senast 27.5.2020.

Ifall du har sökt till flera ansökningsmål bland lärarutbildningarna kallas du till endast en intervju och till ditt ansökningsmål med högsta prioritet, dit poängen räckt för att bli kallad. Intervjun genomförs på ansökningsmålets utbildningsspråk. Resultatet från lärarlämplighetsprovet beaktas vid samtliga ansökningsmål.

I inbjudan till lämplighetsprovet får du närmare instruktioner om provplatsen och -tiden. Kom till provplatsen minst en halv timme före angiven tid.

Deltagande i lämplighetsprovet kräver ingen anmälan.

Det finns ingen möjlighet att byta provdag eller -ort.

Alla deltagare i urvalsprovet bör medta ett officiellt identitetsbevis.

Lämplighetsprovet är en intervju. I provet bedöms den sökandes utbildningsbarhet och förmåga att ta till sig det pedagogiska områdets kunskaper och färdigheter, samt lämpligheten för arbete inom det pedagogiska området. Bedömningen grundar sig på processmodellen för den multidimensionella lärarens kunnande (MAP). Utöver detta bedöms den sökandes vilja att förbinda sig till att avlägga examen.

Gamla intervjufrågor från tidigare år publiceras inte.

Om du behöver specialarrangemang eller individuella arrangemang för lämplighetsprovet, ska du lämna in ansökan till det universitet som är ditt förstahandsalternativ i den gemensamma antagningen.

För lämplighetsprovet beviljas ingen tilläggstid. 

Poängtabell för sökande inom pedagogiska vetenskaper

UTBILDNINGSLINJEN FÖR KLASSLÄRARE, INRIKTNING SPÅRKBAD (VASA) L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematik (lång eller kort)
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Det realämne (högst ett) som ger sökanden de högsta poängen
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Det språk (högst ett) som ger sökanden de högsta poängen
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

 

* Modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk

** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 123,9

Så här läser du tabellen för EB-, IB- RP-/DIA-examina

Uppdaterad 29.4.2020