Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet för klasslärare, språkbad: studentexamen

Utbildningsprogrammet för klasslärare, språkbad: studentexamen

Till utbildningsprogrammet för klasslärare, inriktning språkbad (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av vitsorden i ett finländskt studentexamensbetyg eller på basis av en IB-, EB- eller RP-/DIA-examen.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Utbildningsprogrammet för klasslärare, inriktning språkbad (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år).

Antalet kallade till lämplighetsprovet via betygsurval är 60%. Urvalet sker i två steg. Det första skedet är betygsurval eller urvalsprovet VAKAVA, det andra skedet är ett lämplighetsprov.

Betygsantagning

Vem deltar i betygsantagningen?

Du beaktas i betygsantagningen om du avlagt eller om du under ansökningsvåren avlägger

  • en finländsk studentexamen
  • en IB-examen
  • en EB-examen
  • en RP- eller DIA-examen i Finland.

Vitsorden i en finländsk studentexamen som avläggs våren 2024 beaktas om studentexamen och resultaten finns i studentexamensregistret senast 14.5.2024.

Vad behöver jag veta om betygsurvalet?

Du behöver inte meddela att du deltar i betygsurvalet.

Om du har avlagt prov som ingår i flera studentexamina beräknas dina betygspoäng enligt de prov som ger flest poäng.

Om du har avlagt studentexamen kan du söka i betygsantagningen utan att avlägga VAKAVA-provet. Om du inte får en kallelse till lämplighetsprovet för något av de ansökningsmål du har sökt till i betygsantagningen, kan du fortfarande delta i VAKAVA-provet.

Vitsorden i studentexamen (även IB, EB, i Finland avlagd RP/DIA) ger poäng i betygsurvalet enligt en gemensam skala som tillämpas nationellt (se tabellen nedan).

Poäng ges för fyra ämnen:

  • modersmål
  • matematik (lång eller kort)
  • högst ett realämne
  • högst ett språk.

En sökande som saknar något av proven får inga poäng för det provet, men beaktas ändå i betygsurvalet.

Poäng för ett ämne kan bara fås en gång. För matematik ges poäng bara för lång eller kort matematik. Poäng ges inte för det gamla realprovet i studentexamen.

Minimigräns

Betygsurvalets minimigräns är 45 poäng. Om poängen från din studentexamen ligger under denna gräns, kan du inte bli kallad till lämplighetsprovet genom betygsurval, utan din enda möjlighet är då urvalsprovet VAKAVA.

Du kan även titta under rubriken Vanliga frågor på antagningssamarbetets webbplats.

Kallelserna till lämplighetsprov skickas till alla sökande per e-post senast den 7 juni 2023. (Tillagd 30.5.)

Lämplighetsprov

Lämplighetsprovet ordnas 12–14.6.2024. Mera information om lämplighetsprovet hittar du på antagningssamarbetets webbplats.

Kallelserna till lämplighetsprovet på basis av betygsantagningen skickas per e-post 22.5.2024, dock senast 5.6.2024.

Det slutliga valet meddelas senast 4.7.2024 i Min Studieinfo-tjänsten.

Max. poäng är 123,9 poäng.

Poängtabell för sökande inom pedagogiska vetenskaper

UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR KLASSLÄRARE, INRIKTNING SPÅRKBAD (VASA) L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematik (lång eller kort)
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Det realämne (högst ett) som ger sökanden de högsta poängen
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Det språk (högst ett) som ger sökanden de högsta poängen
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

 

* Modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk

** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 123,9

Så här läser du tabellen för EB-, IB- RP-/DIA-examina

Uppdaterad 9.11.2023