Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för hälsovetenskaper: studentexamen (inkl. IB, EB, RP/DIA)

Utbildningslinjen för hälsovetenskaper: studentexamen (inkl. IB, EB, RP/DIA)

Betygsantagning på basis av studentexamen (inkl. IB, EB, RP/DIA)

Till utbildningsprogrammet i hälsovetenskaper (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av vitsorden i ett finländskt studentexamensbetyg eller på basis av en IB-, EB- eller RP/DIA-examen.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Utbildningsprogrammet för hälsovetenskaper (Vasa), kandidat i hälsovetenskaper och magister i hälsovetenskaper (3+2 år).

Antal studieplatser är 12.

Sökande till utbildningsprogrammet i hälsovetenskaper, som planerar att välja inriktningen hälsokunskap (ämneslärare) behöver delta i en lärarlämplighetsintervju. Intervjun ordnas genast i början av läsåret. Godkänt resultat i intervjun är en förutsättning för studier inom ämneslärarinriktningen. Kallelse till lämplighetsintervjun sänds ut i slutet av augusti till den e-post du har registrerat i studieinfo.fi.

Poäng för studentexamen

Poäng ges för fem ämnen:

  • modersmål och
  • de fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen enligt a eller b:
    • a) hälsokunskap och de tre ämnen som ger sökande de högsta poängen
    • b) de fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen

 

Poäng ges endast en gång per ämne. Du kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Realprov avlagt före 2006 beaktas inte.

Om du har skrivit färre än fem ämnen beaktas du ändå i betygsantagningen.

UTBILDNINGSLINJEN FÖR HÄLSOVETENSKAPER (VASA) L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Alternativ a)
hälsokunskap 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4
Alternativ a) De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen
Alternativ b) De fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7

 

* Modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk

** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal:  a) 158,0 och alternativ b) 154,0.

Så här läser du tabellen för EB-, IB- RP-/DIA-examina

Uppdaterad 26.10.2023