Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i kemi- och processteknik: studentexamen (inkl. IB, EB, RP/DIA)

Utbildningsprogrammet i kemi- och processteknik: studentexamen (inkl. IB, EB, RP/DIA)

Till utbildningsprogrammet i kemi och processteknik har du möjlighet att bli antagen på basis av vitsorden i ett finländskt studentexamensbetyg eller på basis av en IB, EB, RP/DIA-examen.

Antagning på basis av begynnelsepoäng gäller endast de sökande som har avlagt lång matematik i studentexamen med godkänt vitsord och har uppnått minst cum laude approbatur i fysik, kemi ELLER lång matematik.

80 % av den totala kvoten antas på basis av betyg.

Poäng ges för tre ämnen:

  • Modelsmål
  • Lång matematik
  • Fysik eller kemi, det ämne som ger sökande högre poäng.
Kemi- och processteknik L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
matematik, lång 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
fysik eller kemi 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4

*modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk

Maximalt poängantal: 105,0

Uppdaterad 31.10.2022