Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete: studentexamen

Utbildningsprogrammet i pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete: studentexamen

Till utbildningsprogrammet för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av vitsorden i ett finländskt studentexamensbetyg eller på basis av en IB-, EB- eller RP/DIA-examen.’

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Utbildningsprogrammet för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år).

Till utbildningsprogrammet för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete antas högst 12 nya studerande på basis av studentexamensbetyget.

Betygsantagning

Vem deltar i betygsantagningen?

Du är med i betygsurvalet om du tidigare har avlagt eller under våren 2023 avlägger

  • en finländsk studentexamen,
  • IB-examen,
  • EB-examen eller
  • RP/DIA-examen i Finland.

I betygsurvalet beaktas sökande som avlägger finländsk studentexamen våren 2023 förutsatt att resultatet finns i studentexamensregistret senast 16.5.2023.

Om du har avlagt prov som ingår i flera av ovanstående examina, räknas poängen för de prov som ger högst betygspoäng, även om de skulle ingå i olika examina.

Om du har avlagt studentexamen kan du välja att söka till utbildningen enbart på basis av betyg, utan att avlägga urvalsprovet VAKAVA.

Vitsorden i studentexamen (även IB, EB, i Finland avlagd RP/DIA) ger poäng i betygsurvalet enligt en gemensam skala som tillämpas nationellt.

Se tabellen med poängberäkning för det pedagogiska området på den här webbsidan (eller nedan på denna sidan).

(Poängsattning for EB-, IB-, RP- och DIA-examina)

Poäng ges för fyra ämnen:

  • modersmål,
  • matematik (lång eller kort)
  • högst ett realämne
  • högst ett språk

Poäng ges inte för det gamla realprovet i studentexamen.

Max. poäng är 123,9 poäng.

Betygsurvalets minimigräns är 45 poäng.

Mer om att söka in med IB-, EB- och RP/DIA-examen hittar du under rubriken ”Tilläggsuppgifter om ansökan”. Du kan även titta under rubriken ”Vanliga frågor” på antagningssamarbetets webbplats.

Poängtabell

Poängtabell för sökande inom pedagogiska vetenskaper

UTBILDNINGSPROGRAMMET I PEDAGOGISKT LEDARSKAP OCH UTVECKLINGSARBETE (VASA) L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematik (lång eller kort)
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Det realämne (högst ett) som ger sökanden de högsta poängen
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Det språk (högst ett) som ger sökanden de högsta poängen
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

 

* Modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk

** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 123,9

Så här läser du tabellen för EB-, IB- RP/DIA-examina

 

Uppdaterad 5.12.2022