Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete: studentexamen

Utbildningsprogrammet i pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete: studentexamen

Till utbildningsprogrammet för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av vitsorden i ett finländskt studentexamensbetyg eller på basis av en IB-, EB- eller RP/DIA-examen.’

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Utbildningsprogrammet för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år).

Till utbildningsprogrammet för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete antas 12 nya studerande på basis av studentexamensbetyget.

Betygsantagning

Vem deltar i betygsantagningen?

Du beaktas i betygsantagningen om du avlagt eller om du under ansökningsvåren avlägger

  • en finländsk studentexamen
  • en IB-examen
  • en EB-examen
  • en RP- eller DIA-examen i Finland.

Vitsorden i en finländsk studentexamen som avläggs våren 2024 beaktas om studentexamen och resultaten finns i studentexamensregistret senast 14.5.2024.

Vad behöver jag veta om betygsurvalet?

Du behöver inte meddela att du deltar i betygsurvalet.

Om du har avlagt prov som ingår i flera studentexamina beräknas dina betygspoäng enligt de prov som ger flest poäng.

Om du har avlagt studentexamen kan du söka i betygsantagningen utan att avlägga VAKAVA-provet.

Vitsorden i studentexamen (även IB, EB, i Finland avlagd RP/DIA) ger poäng i betygsurvalet enligt en gemensam skala som tillämpas nationellt (se tabellen nedan).

Poäng ges för fyra ämnen:

  • modersmål
  • matematik (lång eller kort)
  • högst ett realämne
  • högst ett språk.

En sökande som saknar något av proven får inga poäng för det provet, men beaktas ändå i betygsurvalet.

Poäng för ett ämne kan bara fås en gång. För matematik ges poäng bara för lång eller kort matematik. Poäng ges inte för det gamla realprovet i studentexamen.

Minimigräns

Antalet minimipoäng i betygsantagningen är 45 poäng. Om poängen som du får för studentexamen ligger under minimipoängtalet på basis av tabellen ovan, kan du inte bli antagen i betygsantagningen. I det fallet kan du endast söka via öppna universitetsleden eller genom att delta i VAKAVA-provet.

Du kan även titta under rubriken Vanliga frågor på antagningssamarbetets webbplats.

Resultaten av betygsantagningen meddelas senast 22.5.2024.

Max. poäng är 123,9 poäng.

Mer om att söka in med IB-, EB- och RP/DIA-examen hittar du under rubriken ”Tilläggsuppgifter om ansökan”. Du kan även titta under rubriken ”Vanliga frågor” på antagningssamarbetets webbplats.

Poängtabell för sökande inom pedagogiska vetenskaper

UTBILDNINGSPROGRAMMET I PEDAGOGISKT LEDARSKAP OCH UTVECKLINGSARBETE (VASA) L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematik (lång eller kort)
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Det realämne (högst ett) som ger sökanden de högsta poängen
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Det språk (högst ett) som ger sökanden de högsta poängen
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

 

* Modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk

** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 123,9

Så här läser du tabellen för EB-, IB- RP/DIA-examina

 

Uppdaterad 9.11.2023