Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete: studentexamen

Utbildningslinjen för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete: studentexamen

Till utbildningslinjen för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av vitsorden i ett finländskt studentexamensbetyg eller på basis av en IB-, EB- eller RP/DIA-examen.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Utbildningslinjen för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år).

Antagning genom betygsurval utgör 60% av det totala antalet antagna.

Betygsurval

Du är med i betygsurvalet i skede ett om du tidigare har avlagt eller under våren 2022 avlägger en finländsk studentexamen, IB-, EB- eller RP/DIA-examen i Finland.

Om du har avlagt prov som ingår i flera av ovanstående examina, räknas poängen för de prov som ger högst betygspoäng, även om de skulle ingå i olika examina.

I betygsurvalet beaktas sökande som avlägger finländsk studentexamen våren 2022 förutsatt att resultatet finns i studentexamensregistret senast 17.5.2022

Vad behöver jag veta om betygsurvalet?

Du behöver inte meddela att du deltar i betygsurvalet.

Om du har avlagt studentexamen kan du välja att söka till utbildningen enbart på basis av betyg, utan att avlägga urvalsprovet VAKAVA. Om du inte får en studieplats genom studentbetyg, kan du fortsättningsvis välja att delta i urvalsprovet för att gå vidare i urvalet den vägen.

Vitsorden i studentexamen (även IB, EB, i Finland avlagd RP/DIA) ger poäng i betygsurvalet enligt en gemensam skala som tillämpas nationellt (se nedan).

Poäng ges för fyra ämnen:

  • modersmål
  • matematik (lång eller kort)
  • högst ett realämne
  • högst ett språk.

En sökande som saknar något av proven får inga poäng för det provet, men beaktas ändå i betygsurvalet.

Poäng för ett ämne kan bara fås en gång. För matematik ges poäng bara för lång eller kort matematik. Poäng ges inte för det gamla realprovet i studentexamen.

Minimigräns

Betygsurvalets minimigräns är 45 poäng. Om poängen från din studentexamen ligger under denna gräns, kan du inte bli antagen genom betygsurval, utan din enda möjlighet är då urvalsprovet VAKAVA. Du kan även titta under rubriken Vanliga frågor på antagningssamarbetets webbplats.

 

UTBILDNINGSLINJEN FÖR PEDAGOGISKT LEDARSKAP OCH UTVECKLINGSARBETE (VASA) L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematik (lång eller kort)
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Det realämne (högst ett) som ger sökanden de högsta poängen
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Det språk (högst ett) som ger sökanden de högsta poängen
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

 

* Modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk

** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 123,9

Så här läser du tabellen för EB-, IB- RP/DIA-examina

Uppdaterad 27.1.2022