Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i juridik: studentexamen (inkl. IB, EB, RP/DIA)

Utbildningsprogrammet i juridik: studentexamen (inkl. IB, EB, RP/DIA)

Betygsantagning på basis av studentexamen (inkl. IB, EB, RP/DIA)

Till utbildningsprogrammet i juridik har du möjlighet att bli antagen på basis av vitsorden i en finländsk studentexamen eller på basis av vitsorden i en IB-, EB- eller RP-/DIA-examen.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Utbildningsprogrammet i juridik, rättsnotarie och juris magister (3+2 år).

Antalet studieplatser är 8.

Poäng för studentexamen

Poäng ges för fem ämnen:

  • Modersmål
  • De fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Poäng ges endast en gång per ämne. Du kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Du kan få poäng för flera olika språk. Realprov avlagt före 2006 beaktas inte.

Om du har skrivit färre än fem ämnen beaktas du ändå i betygsantagningen.

JURDIK L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
De fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/ livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

 

* Modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk

** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 154,0

Så här läser du tabellen för EB-, IB- RP-/DIA-examina

Uppdaterad 1.3.2024