Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper (Åbo): studentexamen (inkl. IB, EB, RP/DIA)

Utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper (Åbo): studentexamen (inkl. IB, EB, RP/DIA)

Betygsantagning på basis av studentexamen (inkl. IB, EB, RP/DIA)

Till utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper (Åbo) har du möjlighet att bli antagen på basis av vitsorden i en finländsk studentexamen eller på basis av vitsorden i en IB-, EB- eller RP-/DIA-examen.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper (Åbo), politices kandidat och politices magister (3+2 år).

Antalet studieplatser är 42, av vilka 32 platser är reserverade för förstagångssökande.

För att kunna beaktas i betygsantagningen måste du ha minst vitsord C i modersmål (tröskelvillkor).

Poäng för studentexamen

Poäng ges för fem ämnen:

  • Modersmål
  • Det ämne som ger sökanden de högsta poängen: filosofi eller historia eller psykologi eller samhällslära
  • Det realämne som ger sökanden de högsta poängen
  • Det språk som ger sökanden de högsta poängen
  • Matematik (lång eller kort)

Om du saknar något av ovannämnda ämnen får du inga poäng för det ämnet. Poäng ges endast en gång per ämne. Du kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Realprov avlagt före 2006 beaktas inte.

Om du har skrivit färre än fem ämnen beaktas du ändå i betygsantagningen om tröskelvillkoret uppfylls.

SAMHÄLLSVETENSKAPER  L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
filosofi eller historia eller psykologi eller samhällslära** 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
Det realämne (högst ett) som ger sökanden de högsta poängen
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/ livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen*** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Det språk (högst ett) som ger sökanden de högsta poängen
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
Matematik (lång eller kort)
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7

 

* Modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk

** EB-examensämnen: filosofi eller historia eller psykologi eller economics; IB-examensämnen: filosofi eller historia eller psykologi eller global politics eller economics; RP-examensämne: historia; DIA-examensämnen: filosofi eller historia eller economics

*** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 157,9

Så här läser du tabellen för EB-, IB- RP-/DIA-examina

Uppdaterad 1.3.2024