Skriv här det du söker efter!

Antagningsreformen 2020

Antagningsreformen 2020

Universiteten förbereder en reform av antagningen till kandidatnivån som enligt planerna träder i kraft 2020. Syftet med reformen är att

 • förenkla ansökan till universitetsstudier
 • öka antalet som antas direkt på basis av studentexamensbetyg så att minst 50% av de som antas, antas på basis av betyg

Poängsättningstabellerna för de olika utbildningsområdena hittas i Studieinfo.fi.

I följande tabell har vi sammanställt nyckeldata för våra ansökningsmål i gemensam ansökan 2020.

Ansökningsmål Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkriterier Poängsättning för betygsantagningen Tilläggsinformation
Biovetenskaper 70% Inga tröskelkriterier Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Biologi
 • Matematik (lång eller kort)
 • De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Datavetenskap 55% Inga tröskelkriterier Poäng ges för fyra ämnen:

 • Modersmål
 • Matematik (lång eller kort)
 • De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik, språkbad

Klasslärare

Klasslärare, språkbad

Speciallärare

Söljdvetenskaper och huslig ekonomi

Allmän- och vuxenpedagogik

60% Poäng ges för fyra ämnen:

 • modersmål
 • matematik (lång eller kort)
 • högst ett realämne
 • högst ett språk

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Hen beaktas ändå i betygsantagningen.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik.

Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.
Logopedi 70% Minst vitsord M i modersmål Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • matematik (lång eller kort)
 • högst två realämnen
 • högst ett språk

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik.

Psykologi  51% Inga tröskelkriterier. Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • psykologi
 • matematik (lång eller kort)
 • ett realämne
 • ett språk

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Hen beaktas ändå i betygsantagningen. Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik.

Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.
Datateknik (DIA-antagningen)

Kemi- och processteknik (DIA-antagningen)

 70% Utbildningsspecifika tröskelkriterier publiceras på hösten 2019.

Alla bör ha avlagt lång matematik i studentexamen med godkänt vitsord.

Poäng ges för tre ämnen:

 • Modersmål
 • Lång matematik
 • Det ämne som ger sökanden högre poäng: fysik eller kemi
Ekonomi 60% Godkänt vitsord i matematik (lång eller kort). Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Matematik (lång eller kort)
 • Det språk som ger sökanden de högsta poängen
 • De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Rättsnotarie 40% Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • De fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Hen beaktas ändå i betygsantagningen. Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Farmaci 70% Inga tröskelkriterier Poäng ges för sex ämnen:

 • Modersmål
 • Kemi
 • Biologi
 • Matematik (lång eller kort)
 • Ett realämne
 • Ett språk

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik.

Hälsovetenskap 60% Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • De fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen enligt alternativ a eller b:

a) Hälsokunskap och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen

b) De fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Teologi 51% Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Religion eller livsåskådningslära
 • De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Hen beaktas ändå i betygsantagningen.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Naturvetenskaper 70% Inga tröskelkriterier. Poäng ges för fyra ämnen:

 • Modersmål
 • Matematik (lång eller kort)
 • De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Samhällsvetenskaper (Vasa)

Samhällsvetenskaper (Åbo)

Socialvetenskaper (Vasa)

60% Minst vitsord C i modersmål. Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Det ämne som ger sökanden de högsta poängen: filosofi eller historia eller psykologi eller samhällslära
 • De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen:
 • Ett realämne
 • Ett språk
 • Matematik (lång eller kort)

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik

Kultur, historia och filosofi  60% Minst vitsord C i modersmål. Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • De fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen

En sökande som skrivit färre än fem ämnen beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Engelska språket och litteraturen 51% Inga tröskelkriterier. Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Lång engelska
 • De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Finska språket 60% Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Andra inhemska språket: finska eller svenska
 • De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Franska språket och litterauren 60% Inga tröskelkriterier. Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Franska
 • De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Ryska språket och litteraturen 60% Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Det språk som ger sökanden de högsta poängen
 • De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Svenska språket 60% Minst vitsord M i modersmål (svenska) eller minst vitsord E i lång svenska eller minst vitsord L i medellång svenska. Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Det språk som ger sökanden de högsta poängen
 • De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Tyska språket och litteraturen 60% Inga tröskelkriterier. Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Tyska
 • De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

 

Mer information om betygsantagning hittar du på Undervisnings- och kulturministeriet webbplats, OHA-forums webbplats (på finska) och i Studieinfo.

Uppdaterad 11.7.2019