Skriv här det du söker efter!

Antagningsreformen 2020

Antagningsreformen 2020

Universiteten förbereder en reform av antagningen till kandidatnivån som enligt planerna träder i kraft 2020. Syftet med reformen är att

  • förenkla ansökan till universitetsstudier
  • öka antalet som antas direkt på basis av studentexamensbetyg så att minst 50% av de som antas, antas på basis av betyg

Antagningsreformen 2020 (presentation från UNI/YH-dagen)

Uppdaterad 3.2.2018