Skriv här det du söker efter!

Antagningsreformen 2020

Antagningsreformen 2020

Universiteten förbereder en reform av antagningen till kandidatnivån som enligt planerna träder i kraft 2020. Syftet med reformen är att:

 • förenkla ansökan till universitetsstudier
 • öka antalet som antas direkt på basis av studentexamensbetyg så att minst 50% av de som antas, antas på basis av betyg

Poängsättningstabellerna för de olika utbildningsområdena hittas i Studieinfo.fi och på respektive utbildningslinjes informationssida.

I följande tabell har vi sammanställt nyckeldata för våra ansökningsmål i den andra gemensamma ansökan. Tabellen har uppdaterats med informationen för antagningen 2021.

 

Ansökningsmål Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%) Tröskelkrav Poängsättning för betygsantagningen Tilläggsinformation
Biovetenskaper 70% Inga tröskelkrav Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Biologi
 • Matematik (lång eller kort)
 • De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Datavetenskap 55% Inga tröskelkrav Poäng ges för fyra ämnen:

 • Modersmål
 • Matematik (lång eller kort)
 • De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik, språkbad

Klasslärare

Klasslärare, språkbad

Speciallärare

Slöjdvetenskap och hushållsvetenskap

Pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete

60% Poäng ges för fyra ämnen:

 • modersmål
 • matematik (lång eller kort)
 • högst ett realämne
 • högst ett språk

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Hen beaktas ändå i betygsantagningen.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik.

Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.

Betygsurvalets minimigräns är 57 poäng. Om poängen från din studentexamen ligger under denna gräns, kan du inte bli antagen genom betygsurval, utan bör då skriva urvalsprovet VAKAVA

Logopedi 70% Minst vitsord M i modersmål Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • matematik (lång eller kort)
 • högst två realämnen
 • högst ett språk

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkraven uppfylls.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik.

Psykologi 51% Inga tröskelkrav. Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • psykologi
 • matematik (lång eller kort)
 • ett realämne
 • ett språk

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Hen beaktas ändå i betygsantagningen. Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik.

Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.
Datateknik (DIA-antagningen)

Kemi- och processteknik (DIA-antagningen)

80% Sökande bör ha uppnått vitsord M i lång matematik i studentexamen

eller

Sökande bör ha godkänt vitsord i lång matematik i studentexamen och uppnått minst vitsord C i fysik eller kemi i studentexamen

Poäng ges för tre ämnen:

 • Modersmål
 • Lång matematik
 • Det ämne som ger sökanden högre poäng: fysik eller kemi
Ekonomi 60% Godkänt vitsord i matematik (lång eller kort), minst 77 betygspoäng, förstagångssökande Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Matematik (lång eller kort)
 • Det språk som ger sökanden de högsta poängen
 • De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkraven uppfylls.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Juridik 40% Inga tröskelkrav Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • De fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Hen beaktas ändå i betygsantagningen. Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Farmaci

Farmaci och provisor

70% Minst 85 betygspoäng Poäng ges för sex ämnen:

 • Modersmål
 • Kemi
 • Biologi
 • Matematik (lång eller kort)
 • Ett realämne
 • Ett språk

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik.

Hälsovetenskap 60% Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • De fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen enligt alternativ a eller b:

a) Hälsokunskap och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen

b) De fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Teologi 51% Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Religion eller livsåskådningslära
 • De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Hen beaktas ändå i betygsantagningen.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Naturvetenskaper 70% Inga tröskelkrav. Poäng ges för fyra ämnen:

 • Modersmål
 • Matematik (lång eller kort)
 • De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Samhällsvetenskaper (Vasa)

Samhällsvetenskaper (Åbo)

Socialvetenskaper (Vasa)

60% Minst vitsord C i modersmål. Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Det ämne som ger sökanden de högsta poängen: filosofi eller historia eller psykologi eller samhällslära
 • Det realämne som ger sökanden de högsta poängen
 • Det språk som ger sökanden de högsta poängen
 • Matematik (lång eller kort)

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkraven uppfylls.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik

Kultur, historia och filosofi 60% Minst vitsord C i modersmål. Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • De fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen

En sökande som skrivit färre än fem ämnen beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkraven uppfylls.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Engelska språket och litteraturen 51% Inga tröskelkrav. Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Lång engelska
 • De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Finska språket 60% Inga tröskelkrav. Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Andra inhemska språket: finska eller svenska
 • De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Franska språket och litterauren 60% Inga tröskelkrav. Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Franska
 • De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Ryska språket och litteraturen 60% Inga tröskelkrav. Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Det språk som ger sökanden de högsta poängen
 • De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Svenska språket 60% Minst vitsord M i modersmål (svenska) eller minst vitsord M i lång svenska eller minst vitsord E i medellång svenska. Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Det språk som ger sökanden de högsta poängen
 • De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkraven uppfylls.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Tyska språket och litteraturen 60% Inga tröskelkrav. Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • Tyska
 • De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

 

Uppdaterad 3.11.2022