Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för kemi- och processteknik

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för kemi- och processteknik

Ändringar i antagningskriterierna på grund av coronavirussituationen

Uppdaterat 30.4.2020

Det har skett förändringar i antagningskriterierna, både vad gäller antagningen på basis av studentexamen och antagningen på basis av urvalsprov. De ursprungliga antagningskriterierna kommer att finnas kvar på dessa sidor för påseende.

Ändringarna finns publicerade här: Förändrade kriterier i antagningen 2020.

DI-provmaterialet publiceras på DIA-gemensamma antagningens webbsidor när provet börjar på den här adressen: https://dia.fi/sv/jag-vill-bli-diplomingenjor/urvalsprov/

 

Hur kan jag bli antagen?

Om du vill studera kemi- och processteknik ska du söka in till utbildningslinjen för kemi- och processteknik för att avlägga teknologie kandidat och diplomingenjörsexamen. Antagningen sker via diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagning (DIA-antagningen). DIA-antagningen är ett centralt urval av studerande till de tekniska universiteten och fakulteterna i Finland.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningslinjen. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för kemi- och processteknik

Du har möjlighet att bli antagen till utbildningslinjen på basis av:

  • Finländsk studentexamen (eller IB-, EB- eller Reifeprüfung/DIA-examen)
  • Urvalsprov
  • Nordisk gymnasieexamen
  • Avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet (ÖPU-leden)
  • Avlagda studieprestationer inom samma område (överflyttning)
  • Tävlingar

Antagningen till utbildningslinjen för kemi och processteknik (för att först avlägga teknologie kandidatexamen och sedan diplomingenjörsexamen) sker till utbildningen som helhet. Inom kandidatutbildningen avlägger alla en teknologie kandidatexamen i kemi- och processteknik, på diplomingenjörsnivå väljer studerande mellan inriktningarna kemi och kemiteknik och process- och energiteknik.

Uppdaterad 28.5.2020