Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet i kemi- och processteknik

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet i kemi- och processteknik

Hur kan jag bli antagen?

Om du vill studera kemi- och processteknik ska du söka in till utbildningsprogrammet i kemi- och processteknik för att avlägga teknologie kandidat och diplomingenjörsexamen. Antagningen sker via diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagning (DIA-antagningen). DIA-antagningen är ett centralt urval av studerande till de tekniska universiteten och fakulteterna i Finland.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningsprogrammet. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet i kemi- och processteknik

Du har möjlighet att bli antagen till utbildningsprogrammet på basis av:

  • Finländsk studentexamen (eller IB-, EB- eller Reifeprüfung/DIA-examen)
  • Urvalsprov
  • Nordisk gymnasieexamen
  • Avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet (Öpuleden)
  • Avlagda studieprestationer inom samma område (överflyttning)
  • Tävlingar

 

Antagningen till utbildningsprogrammet i kemi och processteknik (för att först avlägga teknologie kandidatexamen och sedan diplomingenjörsexamen) sker till utbildningen som helhet. Inom kandidatutbildningen avlägger du en teknologie kandidatexamen i kemi- och processteknik, på diplomingenjörsnivå väljer du mellan inriktningarna kemiteknik, processteknik och energiteknik.

Vi har blivit uppmärksammade på att det kan finnas felaktig ansökningsinformation på hemsidor som upprätthålls av andra aktörer än Åbo Akademi. Universiteten ansvarar inte för innehållet på dessa externa sidor. Vänligen kontrollera alltid antagningskriterierna och annan viktig information som rör antagningen på universitetens egna hemsidor, studieinfo.fi eller antagningssamarbetets hemsidor.

Uppdaterad 6.11.2023