Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för kemi- och processteknik

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för kemi- och processteknik

Hur kan jag bli antagen?

Om du vill studera kemi- och processteknik ska du söka in till utbildningslinjen för kemi- och processteknik för att avlägga teknologie kandidat och diplomingenjörsexamen. Antagningen sker via diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagning (DIA-antagningen). DIA-antagningen är ett centralt urval av studerande till de tekniska universiteten och fakulteterna i Finland.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningslinjen. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för kemi- och processteknik

Du har möjlighet att bli antagen till utbildningslinjen på basis av:

  • Finländsk studentexamen (eller IB-, EB- eller Reifeprüfung/DIA-examen)
  • Urvalsprov
  • Nordisk gymnasieexamen
  • Avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet (Öpuleden)
  • Avlagda studieprestationer inom samma område (överflyttning)
  • Tävlingar

Antagningen till utbildningslinjen för kemi och processteknik (för att först avlägga teknologie kandidatexamen och sedan diplomingenjörsexamen) sker till utbildningen som helhet. Inom kandidatutbildningen avlägger du en teknologie kandidatexamen i kemi- och processteknik, på diplomingenjörsnivå väljer du mellan inriktningarna kemiteknik, processteknik och energiteknik.

Uppdaterad 1.12.2021