Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för kemi- och processteknik

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för kemi- och processteknik

Hur kan jag bli antagen?

Om du vill studera kemi- och processteknik ska du söka in till utbildningslinjen för kemi- och processteknik för att avlägga teknologie kandidat och diplomingenjörsexamen. Antagningen sker via diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagning (DIA-antagningen). DIA-antagningen är ett centralt urval av studerande till de tekniska universiteten och fakulteterna i Finland.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningslinjen. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för kemi- och processteknik

Du har möjlighet att bli antagen till utbildningslinjen på basis av:

  • Finländsk studentexamen (eller IB-, EB- eller Reifeprüfung/DIA-examen)
  • Urvalsprov
  • Nordisk gymnasieexamen
  • Avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet (ÖPU-leden)
  • Avlagda studieprestationer inom samma område (överflyttning)
  • Tävlingar

Tilldelning av huvudämne

Antagningen till utbildningslinjen för kemi och processteknik (för att först avlägga teknologie kandidatexamen och sedan diplomingenjörsexamen) sker till utbildningen som helhet. Inom kandidatutbildningen avlägger alla en teknologie kandidatexamen i kemi- och processteknik, på diplomingenjörsnivå väljer studerande mellan inriktningarna kemi och kemiteknik och process- och energiteknik.

Uppdaterad 7.1.2020