Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik

Hur kan jag bli antagen till lärare inom småbarnspedagogik?

Om du vill studera till lärare inom småbarnspedagogik ska du söka in till utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa). Ansökan görs genom att fylla i den elektroniska blanketten på studieinfo.fi.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningslinjen. Notera att det finns flera vägar in, även en flerformsutbildning som lämpar sig för dig som redan befinner dig i arbetslivet, så välj den rutt som passar din bakgrund. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik ingår i nätverket för antagningssamarbete inom det pedagogiska området. Det betyder i korthet:

 • Du kan söka in till alla de pedagogiska ansökningsmålen med ett och samma prov. Du ser vilka ansökningsmål som ingår i samarbetet på antagningssamarbetets webbplats. I gemensam ansökan kan du söka in till högst sex ansökningsmål.
 • Urvalet sker i två steg. Det första skedet är betygsurval eller urvalsprovet VAKAVA, det andra skedet är ett lämplighetsprov. Till lämplighetsprovet kommer 60 % av de kallade via betygsurvalet, 40 % via urvalsprovet. Av alla kallade till lämplighetsprovet ska mint 60 % vara förstagångssökande.
 • Om du har studentexamen från Finland deltar du automatiskt i betygsurvalet. Om dina betygspoäng inte räcker till för en kallelse till lämplighetsprovet, kan du delta i urvalsprovet VAKAVA och försöka den vägen.
 • Om du inte har finländsk studentexamen (inkl. IB, EB, RP/DIA) kan du få en kallelse till lämplighetsprovet endast genom att delta i urvalsprovet VAKAVA.
 • Du gör lämplighetsprovet endast en gång och resultatet beaktas i alla de ansökningsmål där dina resultat är tillräckliga i urvalets första skede.
 • Det slutliga urvalet görs på basis av totalpoängen i skede ett och skede två.

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa)

Till utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av något av följande:

 • finländsk studentexamen (eller IB-, EB-, RP/DIA-examen)
 • urvalsprov
 • arbetserfarenhet inom småbarnsfostran (den nationella flerformsutbildningen 1000+)
 • avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet på fastlandet eller Åland (Öpuleden)
 • avlagda studier inom samma område (överflyttning)

För att kunna bli antagen till utbildningen för lärare inom småbarnspedagogik måste du ha deltagit i lärarlämplighetsprovet. Du blir kallad till lämplighetsprovet om du uppfyller kraven på någon av de ovan nämnda antagningsgrunderna.

Nordiska sökande hänvisas till urvalsprovet. Mer specifik info om antagningsgrunderna hittar du i boxarna här nedanför.

Uppdaterad 12.11.2020