Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik

Utbildningslinjerna inom det pedagogiska området ingår i ett nationellt antagningssamarbete. Med ett och samma urvalsprov och lämplighetsprov kan du söka in till upp till sex ansökningsmål. Mer om de olika ansökningsmålen som ingår i samarbetet hittar du på antagningssamarbetets webbplats.

Urvalet sker i två steg. Det första skedet är betygsurval eller urvalsprovet VAKAVA, det andra skedet är ett lämplighetsprov under en dag.

Om du har avlagt studentexamen eller en motsvarande examen deltar du automatiskt i betygsurvalet. Ditt andra alternativ för att gå vidare till lämplighetsprovet är att delta i VAKAVA-provet och från det komma vidare. Om du inte har avlagt studentexamen är din enda väg att få en kallelse till lämplighetsprovet att delta i urvalsprovet VAKAVA.

Du kan på basis av ditt betyg få kallelse till lämplighetsprovet i ett eller flera ansökningsmål. Om dina betygspoäng inte räcker till för att gå vidare, kan du fortfarande få en kallelse till lämplighetsprovet genom att delta i urvalsprovet VAKAVA. Du avlägger lämplighetsprovet endast en gång, oberoende av om du kallas till provet inom ett eller flera ansökningsmål.

Hur kan jag bli antagen?

Om du vill studera till lärare inom småbarnspedagogik ska du söka in till utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik. Notera att det finns flera vägar in, så välj den rutt som passar din bakgrund. Ansökan görs genom att fylla i den elektroniska blanketten på studieinfo.fi.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningslinjen. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa)

Till utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av något av följande:

  • finländsk studentexamen (eller IB-, EB-, RP/DIA-examen)
  • urvalsprov
  • arbetserfarenhet inom småbarnsfostran (1000+)
  • avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet (Öpuleden)
  • avlagda studier inom samma område (överflyttning)

För att kunna bli antagen till utbildningen för lärare inom småbarnspedagogik måste du ha deltagit i lärarlämplighetsprovet. Du blir kallad till lämplighetsprovet om du uppfyller kraven på någon av de ovan nämnda antagningsgrunderna. Mer specifik info om antagningsgrunderna hittar du i boxarna här nedanför.

Uppdaterad 24.10.2020