Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik

Hur kan jag bli antagen till lärare inom småbarnspedagogik?

Om du vill studera till lärare inom småbarnspedagogik ska du söka in till utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa). Ansökan görs genom att fylla i den elektroniska blanketten på studieinfo.fi.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningslinjen. Notera att det finns flera vägar in, även en flerformsutbildning som lämpar sig för dig som redan befinner dig i arbetslivet, så välj den rutt som passar din bakgrund. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik ingår i nätverket för antagningssamarbete inom det pedagogiska området. Det betyder i korthet:

  • Du kan söka in till alla de pedagogiska ansökningsmålen med ett och samma prov. Du ser vilka ansökningsmål som ingår i antagningssamarbetet på antagningssamarbetets webbplats.
  • Urvalet sker i två steg. Det första skedet är betygsurval, öppna universitetsleden eller urvalsprovet VAKAVA. Det andra skedet är ett lämplighetsprov.

Urvalsförfarande

Till utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik antas högst 60 nya studerande, bland dem minst 36 förstagångssökande.

Urvalet görs i två skeden. Du kan kallas till lämplighetsprovet antingen genom

  1. betygsurval, på basis av studentexamensbetyg eller motsvarande examensbetyg (60 % av de kallade)
  2. öppna universitetsleden på basis av tidigare studier (10% av de kallade) eller genom
  3. urvalsprovet VAKAVA (30 % av de kallade).

Av dem som kallas till lämplighetsprovet i betygsantagningen och antagningen på basis av urvalsprovet bör minst 80 % vara förstagångssökande.

Det slutliga urvalet görs på basis av lämplighetsprovet. Av de som blir antagna bör minst 60 % vara förstagångssökande.

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa)

Till utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av något av följande:

  • finländsk studentexamen (eller IB-, EB-, RP-/DIA-examen)
  • urvalsprov
  • nordisk gymnasieexamen
  • avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet (Öpuleden)
  • avlagda studier inom samma område (överflyttning)

För att kunna bli antagen till utbildningsprogrammet måste du ha blivit godkänd i lärarlämplighetsprovet. Du blir kallad till lämplighetsprovet om du uppfyller kraven på någon av de ovan nämnda antagningsgrunderna.

Mer specifik info om antagningsgrunderna hittar du i boxarna här nedanför.

 

Uppdaterad 26.10.2023