Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för klasslärare

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för klasslärare

Hur kan jag bli antagen till klasslärare?

Om du vill studera till klasslärare ska du söka in till utbildningslinjen för klasslärare (Vasa). Ansökan görs genom att fylla i det elektroniska formuläret på studieinfo.fi.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningslinjen. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Utbildningslinjen för klasslärare ingår i nätverket för antagningssamarbete inom det pedagogiska området. Det betyder i korthet:

  • Du kan söka in till alla de pedagogiska ansökningsmålen med ett och samma prov. Du ser vilka ansökningsmål som ingår i samarbetet på antagningssamarbetets webbplats. I gemensam ansökan kan du söka in till högst sex ansökningsmål.
  • Urvalet sker i två steg. Det första skedet är betygsurval eller urvalsprovet VAKAVA, det andra skedet är ett lämplighetsprov. Till lämplighetsprovet kommer 60 % av de kallade via betygsurvalet, 40 % via urvalsprovet. Av alla kallade till lämplighetsprovet ska mint 60 % vara förstagångssökande.
  • Om du har studentexamen från Finland deltar du automatiskt i betygsurvalet. Om dina betygspoäng inte räcker till för en kallelse till lämplighetsprovet, kan du delta i urvalsprovet VAKAVA och försöka den vägen.
  • Om du inte har finländsk studentexamen (inkl. IB, EB, RP/DIA) kan du få en kallelse till lämplighetsprovet endast genom att delta i urvalsprovet VAKAVA.
  • Du gör lämplighetsprovet endast en gång och resultatet beaktas i alla de ansökningsmål där dina resultat är tillräckliga i urvalets första skede.
  • Det slutliga urvalet görs på basis av totalpoängen i skede ett och skede två.

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för klasslärare (Vasa)

Till utbildningslinjen för klasslärare (Vasa) har du också möjlighet att bli antagen genom Öpuleden och överflyttarantagning. Du kan alltså söka in på basis av:

  • finländsk studentexamen (eller IB-, EB-, RP-/DIA-examen)
  • urvalsprov
  • avlagda studieprestationer vid Öppna universitetet (Öpuleden)
  • avlagda studier inom samma område (överflyttning)

Nordiska sökande hänvisas till urvalsprovet. Mer specifik info om antagningsgrunderna hittar du i boxarna här nedanför.

 

Uppdaterad 26.8.2021