Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för klasslärare

Ändringar i antagningskriterierna på grund av coronavirussituationen

Det har skett förändringar i antagningskriterierna, både vad gäller antagningen på basis av studentexamen och antagningen på basis av urvalsprov. De ursprungliga antagningskriterierna kommer att finnas kvar på dessa sidor för påseende.
Ändringarna publiceras senast 30.4.2020: Förändrade kriterier i antagningen 2020.

[Uppdaterat 29.4.2020]

Antagningssamarbete

Utbildningslinjerna inom det pedagogiska området ingår i ett nationellt antagningssamarbete med Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet (Joensuu campus), Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Lapplands universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet (enheterna i Åbo och Rauma) samt Åbo Akademi. Mer om de olika ansökningsmålen som ingår i samarbetet hittar du på antagningssamarbetets webbplats, Nätverket för antagningssamarbete inom det pedagogiska området.

Du kan söka till de utbildningar som antagningssamarbetet gäller genom att avlägga VAKAVA-provet och lämplighetsprovet endast en gång. Du kan lista högst sex ansökningsmål i gemensam ansökan och du kan bli antagen bara till sådana utbildningar som du har sökt till i Studieinfo.

Om du har avlagt studentexamen eller en motsvarande examen beaktas din ansökan automatiskt i betygsantagningen. Ditt andra alternativ för att bli antagen är att delta i VAKAVA-provet och från det komma vidare till lämplighetsprovet.

Om du inte har avlagt studentexamen kan du bli kallad till lämplighetsprovet endast på basis av VAKAVA-provet.

Notera att VAKAVA-provet (valtakunnallinen kasvatusalan valintakoe – det nationella urvalsprovet för det pedagogiska området) hålls redan den 23 april 2020 (23.4.2020), det vill säga innan vårens studentexamensresultat är klara.

Hur kan jag bli antagen?

Om du vill studera till klasslärare ska du söka in till utbildningslinjen för klasslärare (Vasa). Ansökan görs genom att fylla i den elektroniska blanketten på studieinfo.fi.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningslinjen. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för klasslärare (Vasa)

Till utbildningslinjen för klasslärare (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av något av följande:

  • finländsk studentexamen (eller IB-, EB-, RP-/DIA-examen)
  • urvalsprov
  • nordisk gymnasieexamen
  • avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet (ÖPU-leden)
  • avlagda studier inom samma område (överflyttning)

För att kunna bli antagen till klasslärarutbildningen måste du ha deltagit i lärarlämplighetsprovet. Du blir kallad till lämplighetsprovet om du uppfyller kraven på någon av de ovan nämnda antagningsgrunderna. Mer specifik info om antagningsgrunderna hittar du i boxarna här nedanför.

 

Uppdaterad 29.4.2020