Skriv här det du söker efter!

Sök till en utbildningslinje

I gemensam ansökan ansöker du om rätt att avlägga studier för kandidatexamen eller både kandidat- och magisterexamen. Ansökningstiden öppnar 20.3.2019 kl.8.00 och stänger 3.4.2019 kl. 15.00. Du hittar ansökningsblanketten på Studieinfo.fi.

På studieinfo.fi kan du dessutom:

  • Bekanta dig med våra utbildningar
  • Fylla i och skicka in ansökan
  • Se dina antagningsresultat
  • Ta emot den studieplats du fått och skriva in dig

Allmänna antagningsgrunder

Vem kan söka?

Alla som har universitetsbehörighet kan söka till Åbo Akademi via gemensam ansökan. Universitetsbehörighet betyder att dina tidigare studier ger dig rätt att söka in vid ett universitet. Här nedan hittar du länkar till de vanligaste universitetsbehörigheterna som våra sökande har. Följ länken för att se vilka regler som gäller dig och t.ex. hur grundpoängen räknas och hur din ansökan behandlas. Om du inte hittar din egen examen nedan så ta kontakt med oss t.ex. via e-post så hjälper vi dig vidare.

En del av platserna i gemensam ansökan är reserverade för förstagångssökande. Du är förstagångssökande om

  • du inte tidigare har avlagt en yrkeshögskole- eller universitetsexamen inom utbildningssystemet i Finland och
  • du inte har tagit emot en studieplats i en utbildning som leder till högskoleexamen som började höstterminen 2014 eller senare.

Uppdaterad 11.7.2019