Skriv här det du söker efter!

Sök till ett utbildningsprogram

Sök till ett utbildningsprogram

I gemensam ansökan ansöker du om rätt att avlägga studier för kandidatexamen eller både kandidat- och magisterexamen. Ansökningstiden öppnar 13.3.2024 kl. 8.00 och stänger 27.3.2024 kl. 15.00. Du hittar ansökningsblanketten på Studieinfo.fi.

På studieinfo.fi kan du dessutom:

 • Bekanta dig med våra utbildningar
 • Fylla i och skicka in ansökan
 • Se dina antagningsresultat
 • Ta emot den studieplats du fått och skriva in dig

Allmänna antagningsgrunder

Vem kan söka?

Alla som har universitetsbehörighet kan söka till Åbo Akademi via gemensam ansökan eller via någon av våra separata antagningar. Du är behörig att söka till en kandidatutbildning (3 eller 3+2 år) som ingår i gemensam ansökan om du har avlagt någon av följande examina:

 • finländsk studentexamen
 • International Baccalaureate -examen (IB)
 • European Baccalaureate -examen (EB)
 • Reifeprüfung-examen (RP)
 • Deutsche Internationale Abitur-examen (DIA)
 • en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen
 • utländsk utbildning, som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier

Här nedan har vi listat de olika sätt på vilka du kan antas till ett utbildningsprogram vid Åbo Akademi. Betygsantagningen och antagningen på basis av urvalsprov sker i Gemensam ansökan. För att kunna beakta olika typer av sökande har vi också separata antagningar som du hittar nedan. Följ länken för att se vilka regler som gäller dig och t.ex. hur betygspoängen räknas och hur din ansökan behandlas. Om du har frågor så ta kontakt med oss t.ex. via e-post så hjälper vi dig vidare.

En del av platserna i gemensam ansökan är reserverade för förstagångssökande. Du är förstagångssökande om

 • du inte tidigare har avlagt en yrkeshögskole- eller universitetsexamen inom utbildningssystemet i Finland och
 • du inte har tagit emot en studieplats i en utbildning som leder till högskoleexamen som började höstterminen 2014 eller senare.

 

Uppdaterad 3.11.2023