Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap

Antagningsgrunder för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap

Ändringar i antagningskriterierna på grund av coronavirussituationen

Det har skett förändringar i antagningskriterierna, både vad gäller antagningen på basis av studentexamen och antagningen på basis av urvalsprov. De ursprungliga antagningskriterierna kommer att finnas kvar på dessa sidor för påseende.
Ändringarna publiceras senast 30.4.2020: Förändrade kriterier i antagningen 2020.

[Uppdaterat 29.4.2020]

 

Hur kan jag bli antagen?

Om du vill studera slöjdvetenskap eller hushållsvetenskap i Vasa ska du söka in till utbildningslinjen för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa). Ansökan görs genom att fylla i den elektroniska blanketten på studieinfo.fi.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningslinjen. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa)

Till utbildningslinjen för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av något av följande:

  • finländsk studentexamen (eller IB-, EB-, RP-/DIA-examen)
  • urvalsprov
  • nordisk gymnasieexamen
  • avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet (ÖPU-leden)
  • avlagda studier inom samma område (överflyttning)

Specifika antagningskriterier för utbildningslinjen för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa)

Urvalsprocessen har två skeden. Det första skedet är betygsurval eller VAKAVA-prov, det andra skedet är en förhandsuppgift. Det första skedet i ansökan till utbildningslinjen för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa) omfattar antingen:

– betygsurval: 60 % eller tolv sökande antas på basis av studentexamensbetyget (eller motsvarande betyg), eller
– VAKAVA-provet: 40 % eller åtta sökande antas på basis av poängen i VAKAVA-provet

Det slutliga valet av antagna till utbildningslinjen görs på basis av resultatet i förhandsuppgiften.

 

Förhandsuppgiften

Samtliga sökande till utbildningslinjen för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap bör lämna in en förhandsuppgift.

Uppdaterat 04.06.2020: Förhandsuppgiften inom hushållsvetenskap hittas på denna länk. Inlämning av  förhandsuppgiften inom hushållsvetenskap sker digitalt per e-post i pdf-format till Kirsi Salomaa kirsi.salomaa@abo.fi eller Charlotta Böhlström charlotta.bohlstrom@abo.fi

 

Instruktioner för förhandsuppgiften inom slöjdvetenskap publiceras på webbplatsen för det nationella antagningssamarbetet den 27.3.2020.

Förhandsuppgiften bedöms på skalan 0-90 poäng. För att bli godkänd krävs minst 30 poäng. Förhandsuppgiften lämnas in vecka 24.

Det slutliga valet av antagna till utbildningslinjen  görs på basis av resultatet i förhandsuppgiften.

 

Lämplighetsprovet

Sökande som vill bli ämneslärare anmäler sitt intresse i ansökningsblanketten och deltar i lärarlämplighetsprovet vid studiestarten (augusti/september).

Uppdaterad 4.6.2020