Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap

Antagningsgrunder för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap

Hur kan jag bli antagen till slöjdvetenskap och hushållsvetenskap?

Om du vill studera slöjdvetenskap ska du söka in till slöjdvetenskap, utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa).

Om du vill studera hushållsvetenskap ska du söka in till hushållsvetenskap, utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa).

Du som vill bli lärare i slöjd eller huslig ekonomi kryssar också i rutan för ämneslärare i ansökan. Ansökan görs genom att fylla i det elektroniska formuläret på studieinfo.fi.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningsprogrammet. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap ingår i nätverket för antagningssamarbete inom det pedagogiska området.

Det betyder i korthet:

  • Du kan söka in till alla de pedagogiska ansökningsmålen med ett och samma prov. Du ser vilka ansökningsmål som ingår i antagningssamarbetet på antagningssamarbetets webbplats.
  • Om du har avlagt studentexamen ansöker du automatiskt i betygsantagningen. Du kan också ansöka via öppna universitetsleden eller genom att delta i VAKAVA-provet.

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa)

Till utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av något av följande:

  • finländsk studentexamen (eller IB-, EB-, RP-/DIA-examen)
  • urvalsprov
  • nordisk gymnasieexamen
  • avlagda studieprestationer vid Öppna universitet (Öpuleden)
  • avlagda studier inom samma område (överflyttning)

Mer specifik info om antagningsgrunderna hittar du i boxarna här nedanför.

Lämplighetsprovet

Sökande som vill bli ämneslärare anmäler sitt intresse i ansökningsblanketten och deltar i lärarlämplighetsprovet för Åbo Akademis blivande ämneslärare vid studiestarten i månadsskiftet augusti/september.

Uppdaterad 26.10.2023