Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap

Antagningsgrunder för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap

Hur kan jag bli antagen till slöjdvetenskap och hushållsvetenskap?

Om du vill studera slöjdvetenskap eller hushållsvetenskap i Vasa ska du söka in till utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa). Du väljer ditt ämne (slöjdvetenskap eller hushållsvetenskap) i ansökan, och du som vill bli lärare i slöjd eller huslig ekonomi kryssar också i rutan för ämneslärare i ansökan. Ansökan görs genom att fylla i det elektroniska formuläret på studieinfo.fi.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningslinjen. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap ingår i nätverket för antagningssamarbete inom det pedagogiska området.

Det betyder i korthet:

  • Du kan söka in till alla de pedagogiska ansökningsmålen med ett och samma prov. Du ser vilka ansökningsmål som ingår i antagningssamarbetet på antagningssamarbetets webbplats. I gemensam ansökan kan du söka in till högst sex ansökningsmål.
  • Urvalet i gemensam ansökan sker genom betygsurval eller urvalsprovet VAKAVA, 60 % av de antagna kommer genom betygsurvalet, 40 % via urvalsprovet.
  • Om du har studentexamen från Finland deltar du automatiskt i betygsurvalet. Om dina betygspoäng inte räcker till för antagning, kan du delta i urvalsprovet VAKAVA och försöka den vägen.
  • Om du inte har finländsk studentexamen (inkl. IB, EB, RP/DIA) kan du bli antagen endast genom att delta i urvalsprovet VAKAVA.

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa)

Till utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av något av följande:

  • finländsk studentexamen (eller IB-, EB-, RP-/DIA-examen)
  • urvalsprov
  • nordisk gymnasieexamen
  • avlagda studieprestationer vid Öppna universitet (Öpuleden)
  • avlagda studier inom samma område (överflyttning)

Mer specifik info om antagningsgrunderna hittar du i boxarna här nedanför.

Lämplighetsprovet

Sökande som vill bli ämneslärare anmäler sitt intresse i ansökningsblanketten och deltar i lärarlämplighetsprovet för Åbo Akademis blivande ämneslärare vid studiestarten i månadsskiftet augusti/september.

Uppdaterad 29.11.2022