Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för socialvetenskaper

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för socialvetenskaper

Ändringar i antagningskriterierna på grund av coronavirussituationen

Det har skett förändringar i antagningskriterierna, både vad gäller antagningen på basis av studentexamen och antagningen på basis av urvalsprov. De ursprungliga antagningskriterierna kommer att finnas kvar på dessa sidor för påseende.
Ändringarna publiceras senast 30.4.2020: Förändrade kriterier i antagningen 2020.

[Uppdaterat 29.4.2020]

 

Hur kan jag bli antagen?

Om du vill studera socialvetenskaper i Vasa ska du söka in till utbildningslinjen för socialvetenskaper (Vasa). Ansökan görs genom att fylla i den elektroniska blanketten på studieinfo.fi.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningslinjen. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för socialvetenskaper (Vasa)

Till utbildningslinjen för socialvetenskaper (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av något av följande:

  • finländsk studentexamen (eller IB-, EB-, RP-/DIA-examen)
  • urvalsprov
  • nordisk gymnasieexamen
  • avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet (ÖPU-leden)
  • avlagda studier inom samma område (överflyttning)

Mer specifik info om antagningsgrunderna hittar du i boxarna här nedanför.

Uppdaterad 29.4.2020