Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet i socialvetenskaper

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet i socialvetenskaper

Hur kan jag bli antagen till socialvetenskaper?

Om du vill studera socialvetenskaper i Vasa ska du söka in till Socialvetenskaper: Utbildningsprogrammet i socialvetenskaper (Vasa), politices kandidat och politices magister (3+2 år), Åbo Akademi. Ansökan görs genom att fylla i det elektroniska formuläret på studieinfo.fi.

Via bilderna längst ner på sidan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningsprogrammet. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet i socialvetenskaper (Vasa)

Till utbildningsprogrammet i socialvetenskaper (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av något av följande:

  • finländsk studentexamen (eller IB-, EB-, RP-/DIA-examen)
  • urvalsprov
  • nordisk gymnasieexamen
  • avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet (Öpuleden)
  • avlagda studier inom samma område (överflyttning)

Mer specifik info om antagningsgrunderna hittar du i boxarna här nedanför.

Uppdaterad 28.11.2022