Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet i socialvetenskaper

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet i socialvetenskaper

Hur kan jag bli antagen till socialvetenskaper?

Om du vill studera socialvetenskaper i Vasa ska du söka in till Utbildningsprogrammet i socialvetenskaper (Vasa). Ansökan görs genom att fylla i det elektroniska formuläret på studieinfo.fi.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningsprogrammet. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav i svenska.

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet i socialvetenskaper (Vasa)

Till utbildningsprogrammet i socialvetenskaper (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av något av följande:

  • finländsk studentexamen (eller IB-, EB-, RP-/DIA-examen)
  • urvalsprov
  • nordisk gymnasieexamen
  • avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet (Öpuleden)
  • avlagda studier inom samma område (överflyttning)

Uppdaterad 26.10.2023