Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för språk

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för språk

Ändringar i antagningskriterierna på grund av coronavirussituationen

De antagningskriterier som har publicerats här kommer att förändras, eftersom traditionella fysiska urvalsprov inte kan ordnas på grund av coronavirussituationen. Dessa antagningskriterier gäller dock till de delar som inte kräver ändringar. De ursprungliga antagningskriterierna kommer att finnas kvar på denna sida för påseende.

Ändringarna i antagningskriterierna publiceras senast 30.4.2020. Du kan läsa om ändringarna på Åbo Akademis webbsida Förändrade kriterier i antagningen 2020.

[Uppdaterad 29.4.2020]

Ansökningsmål engelska språket och litteraturen: Du som ämnar att delta i urvalsprovet för engelska språket och litteraturen behöver göra vissa förhandsåtgärder före det elektroniska urvalsprovet som fungerar som del 1 i urvalsprovet. Läs mera här.

[Uppdaterad 5.11.2020]

Hur kan jag bli antagen?

Om du vill studera ett språk ska du söka in till ett huvudämne vid utbildningslinjen för språk. Du kan söka in till huvudämnena engelska språket och litteraturen, finska språket, franska språket och litteraturen, ryska språket och litteraturen, svenska språket och tyska språket och litteraturen. Du söker direkt till det huvudämne som du är intresserad av för att avlägga kandidat- och magisterexamen.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningslinjen. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för språk

Du har möjlighet att bli antagen till ett huvudämne inom utbildningslinjen på basis av något av följande:

  • finländsk studentexamen (eller IB-, EB- eller Reifeprüfung/DIA-examen)
  • urvalsprov
  • nordisk gymnasieexamen
  • avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet (ÖPU-leden) eller
  • avlagda studieprestationer inom samma område (överflyttning)

Biämnesstudier under första studieåret

Ifall du blir antagen till ett huvudämne som du inte har tillräckliga språkkunskaper i kommer du att inleda dina studier med studier i ett biämne. Ett biämne är ett annat ämne i examen som du vill fördjupa dig i. Som biämne kan du ha något ämne vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, vid en annan fakultet eller vid ett annat universitet.

För att få studera vissa biämnen krävs att du uppfyller kriterier för biämnesrätt. Inom utbildningslinjen för språk är engelska språket och litteraturen, franska språket och litteraturen och tyska språket och litteraturen sådana ämnen. Om du eventuellt ska inleda studier i något av dessa ämnen uppmanas du delta i urvalsprovet på våren för att genast från höststarten kunna inleda på rätt nivå. För biämnesrätt i engelska språket och litteraturen krävs alltid deltagande i urvalsprov. Bekanta dig gärna med fakultetens information om antagning till biämnen.

Uppdaterad 11.5.2020