Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammen i språk

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammen i språk

Hur kan jag bli antagen?

Om du vill studera ett språk ska du söka in till ett huvudämne vid utbildningsprogrammen i språk. Du kan söka in till huvudämnena engelska språket och litteraturen, finska språket, franska språket och litteraturen, ryska språket och litteraturen, svenska språket och tyska språket och litteraturen. Du söker direkt till det huvudämne som du är intresserad av för att avlägga kandidat- och magisterexamen.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningsprogrammen. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammen för språk

Du har möjlighet att bli antagen till ett huvudämne inom utbildningsprogrammen på basis av något av följande:

  • finländsk studentexamen (eller IB-, EB- eller Reifeprüfung/DIA-examen)
  • urvalsprov
  • nordisk gymnasieexamen
  • avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet (Öpuleden) eller
  • avlagda studieprestationer inom samma område (överflyttning)

Förkunskaper i huvudämnet

I engelska, finska, franska, svenska och tyska går huvudämnesstudierna på målspråket direkt från början av studierna. Av den anledningen förutsätts det att man har förkunskaper i dessa ämnen som motsvarar ungefär de språkkunskaper som man kan få under andra stadiets utbildning (gymnasiet eller motsvarande) i Finland.

Undantag i förkunskaper

För att kunna studera franska språket och litteraturen och tyska språket och litteraturen behöver du redan ha kunskaper i respektive språken, men kan också behöva delta i förberedande kurser vid Språkcentret innan de egentliga studierna inleds.

Till ryska språket och litteraturen kan man bli antagen utan förkunskaper i ryska och studierna inleds med svenska som utgångsspråk.

Franska språket och litteraturen samt tyska språket och litteraturen

Antagna till franska språket och litteraturen och tyska språket och litteraturen ska delta i nivåtest i början av studierna. Resultatet i nivåtestet avgör om den antagna har tillräckliga språkkunskaper för att inleda grundstudierna i ämnet direkt eller om hen bör delta i förberedande kurser vid Språkcentret innan de egentliga studierna inleds.

Franska språket och litteraturen meddelar antagna som på basis av vitsord i franska i studentexamen inte behöver delta i nivåtestet.

Den som har antagits till studier i franska eller tyska och blivit hänvisad till kurser vid Språkcentret kan inte avklara alla grundstudier under det första studieåret. Därför bör dessa studerande i franska inleda studier i biämnet under första året.

Ryska språket och litteraturen

Om den antagna tidigare har studerat ryska men inte innehar den språknivå som krävs för att direkt påbörja grundstudierna vid ämnet kan hen läsa upp sin ryska på kurser (1-3) som anordnas vid Språkcentret. För att fastställa sin språknivå kan studerande delta i ett nivåtest som ordnas i början av studierna. Den som har antagits till studier i ryska (huvudämne) och blivit hänvisad till Ryska 1 eller Ryska 2 vid Språkcentret bör inleda studierna i biämnet genast under första året.

Nivåtest

Nivåtest för franska och ryska ordnas tisdagen den 27.8.2024 klockan 8.15-10.00 i aud. Saussure, Arken.

Tid och plats för nivåtest i tyska meddelas senare.

 

Biämnesstudier under första studieåret

Ifall du blir antagen till ett huvudämne som du inte har tillräckliga språkkunskaper i kommer du att inleda dina studier med studier i ett biämne. Ett biämne är ett annat ämne i examen som du vill fördjupa dig i. Som biämne kan du ha något ämne vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, vid en annan fakultet eller vid ett annat universitet.

För att få studera vissa biämnen krävs att du uppfyller kriterier för biämnesrätt. För biämnesrätt i engelska språket och litteraturen krävs alltid deltagande i urvalsprov. För franska språket och litteraturen, ryska språket och litteraturen och tyska språket och litteraturen kan du delta i nivåtesten på hösten för att genast från höststarten kunna inleda på rätt nivå. Bekanta dig gärna med fakultetens information om antagning till biämnen.

Uppdaterad 12.6.2024