Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för samhällsvetenskaper i Åbo

Antagningsgrunder för samhällsvetenskaper i Åbo

Hur kan jag bli antagen?

Du söker till utbildningslinjen med ditt betyg från andra stadiet och skriver ett obligatoriskt urvalsprov. Poängen för de två adderas sedan.

 

Urvalsprov

Urvalsprovet för utbildningslinjen för samhällsvetenskaper hålls onsdag 15 maj 2019 klockan 10:00 till 15:00.

Du kan skriva urvalsprovet endera i Åbo, Vasa, Helsingfors eller Mariehamn. I din ansökan på studieinfo.fi anger du vilken ort du vill skriva urvalsprovet på. Där ser du också exakta adresser. Notera att vi inte skickar ut någon skild kallelse till urvalsprovet. Om du vill maximera dina chanser i urvalsprovet kan du se på gamla urvalsprov.

Modellsvar från 2019.

Modellsvar från tidigare år: 2018, 2017, 2016, 2015 och 2014.


Urvalsprovslitteratur 2019
(Uppdaterat 1.3.2019)

Följande artiklar läses:

Brännlund, Runar (2018) Greenwash? En analys av svenska miljöskatters effektivitet. Svenskt Näringsliv

Fjellman, Elin; Gustafsson, Nils & Sundström, Malena Rosén (2018) ”Ungas politiska (icke-)deltagande på sociala medier – hellre offline?”. Sociologisk Forskning

Sandberg, Siv (2018) Strukturella reformer riktade mot den kommunala nivån i Danmark, Finland och Norge 2000-2018. Underlagsrapport till kommunutredningen (FI 2017:2)

Lindell, Marina; Strandberg, Kim; Himmelroos, Staffan & Grönlund, Kimmo (2018) ”Samtal om svenskan: hur diskussionsregler med moderering motverkar gruppolarisering i likasinnade grupper”. Politiikka

Frågor från alla artiklar ska besvaras. Dessutom kommer urvalsprovet att bestå av materialbaserade uppgifter ur texter med anknytning till informationsvetenskap och juridik, där materialet fås på urvalsprovstillfället. Urvalsprovet är uppgjort så att svaren ges t.ex. i form av verbala beskrivningar eller val mellan olika svarsalternativ. Dessutom kan frågor komma som bygger på allmänbildning och kunskap om dagsaktualiteter.

 

Poängberäkning

Du kan få maximalt 100 poäng i urvalsprovet och till höger under ”Sök till en utbildningslinje” kan du se hur mycket poäng just din examen ger i din ansökan. Du får också tilläggspoäng för följande studentexamensprov: modersmål, samhällslära och antingen matematik eller historia (dessa ger max. 3,5 tilläggspoäng/prov).

 

ÖPU-leden

Till utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Åbo) krävs minst 60 studiepoäng (40 studieveckor) studier avlagda inom öppna universitetet som kan ingå i examen. Minst 25 studiepoäng (15 studieveckor) bör vara avlagda inom ett ämne som kan vara huvudämne i politices kandidatexamen. ÖPU-kvoten är max. 5 studerande. Urvalsprov krävs inte.

 

Specifika behörighetskrav för överflyttning

Du kan ansöka om överflyttning till utbildningslinjen om du har avlagt minst 25 studiepoäng samhällsvetenskapliga studier och totalt minst 45 studiepoäng högskole-/universitetsstudier.

Överflyttarkvoten är max. 10 sökande och eventuell gallring sker i första hand utgående från studieframgång i (vägt medeltal av) kurserna i samhällsvetenskaper och i andra hand hur många studiepoäng du har avlagt per läsår.

Ansökan sker via studieinfo.fi under tiden 2.5-16.5.2019. Läs mera om ansökan om överflyttning.

Uppdaterad 27.6.2019