Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper (Åbo)

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper (Åbo)

Hur kan jag bli antagen till samhällsvetenskaper i Åbo?

Om du vill studera samhällsvetenskaper i Åbo ska du söka till utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper (Åbo). Ansökan görs genom att fylla i den elektroniska blanketten på studieinfo.fi.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningsprogrammet. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav i svenska.

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper (Åbo)

Till utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper (Åbo) har du möjlighet att bli antagen på basis av något av följande:

  • finländsk studentexamen (eller IB-, EB-, RP-/DIA-examen)
  • urvalsprov
  • nordisk gymnasieexamen
  • avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet (Öpuleden)
  • avlagda högskolestudier inom samma område (överflyttning)

Uppdaterad 15.9.2023