Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för samhällsvetenskaper i Åbo

Antagningsgrunder för samhällsvetenskaper i Åbo

Hur kan jag bli antagen?

Du söker till utbildningslinjen med ditt betyg från andra stadiet och skriver ett obligatoriskt urvalsprov. Poängen för de två adderas sedan.

 

Urvalsprov

Urvalsprovet för utbildningslinjen för samhällsvetenskaper hålls onsdag 15 maj 2019 klockan 10:00 till 15:00.

Litteraturen för 2019 års urvalsprov publiceras här 1.3.2019.

Du kan skriva urvalsprovet endera i Åbo, Vasa, Helsingfors eller Mariehamn. I din ansökan på studieinfo.fi anger du vilken ort du vill skriva urvalsprovet på. Där ser du också exakta adresser. Notera att vi inte skickar ut någon skild kallelse till urvalsprovet. Om du vill maximera dina chanser i urvalsprovet kan du se på gamla urvalsprov från 2018, 2017, 2016, 2015 och 2014.

 

Poängberäkning

Du kan få maximalt 100 poäng i urvalsprovet och till höger under ”Sök till en utbildningslinje” kan du se hur mycket poäng just din examen ger i din ansökan. Du får också tilläggspoäng för följande studentexamensprov: modersmål, samhällslära och antingen matematik eller historia (dessa ger max. 3,5 tilläggspoäng/prov).

 

ÖPU-leden

Till utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Åbo) krävs minst 60 studiepoäng (40 studieveckor) studier avlagda inom öppna universitetet som kan ingå i examen. Minst 25 studiepoäng (15 studieveckor) bör vara avlagda inom ett ämne som kan vara huvudämne i politices kandidatexamen. ÖPU-kvoten är max. 5 studerande. Urvalsprov krävs inte.

 

Specifika behörighetskrav för överflyttning

Du kan ansöka om överflyttning till utbildningslinjen om du har avlagt minst 25 studiepoäng samhällsvetenskapliga studier och totalt minst 45 studiepoäng högskole-/universitetsstudier.

Överflyttarkvoten är max. 10 sökande och eventuell gallring sker i första hand utgående från studieframgång i (vägt medeltal av) kurserna i samhällsvetenskaper och i andra hand hur många studiepoäng du har avlagt per läsår.

Ansökan sker via studieinfo.fi under tiden 2.5-16.5.2019. Läs mera om ansökan om överflyttning.

Uppdaterad 3.12.2018