Skriv här det du söker efter!

Antagningsstatistik

Antagningsstatistik

Antagningsstatistik

Här hittar du statistik gällande antagning av studerande till kandidat- och magisterstudier vid Åbo Akademi.
Totala antalet sökande till Åbo Akademi (baserar sig på siffror från vipunen.fi)
Alla sökande 2016 2017 2018 2019 2020
Antal ansökningar 4 718 4 066 5 198 4 816 5 947
Förstahandssökande 2 105 1 757 2 053 2 097 2 019
Total antal sökande 3 224 2 837 3 363 3 426 4 056
Antagna 1 096 1 035 1 013 1 311 1 458
Tagit emot studieplatsen 889 934 916 1 098 1 194
Närvaroanmälda 806 813 812 909 1 029

 

Siffrorna ovan gäller antagning till examensstudier på kandidat- och magisternivå vid Åbo Akademi. Här inräknas följande antagningar: Gemensam ansökan, Ansökan till internationella magisterprogram, Ansökan om överflyttning, Ansökan till gemensamma examensprogram samt specialantagningar till examensinriktade studier.

Nedan finns sammanställningar över de huvudsakliga antagningarna vid Åbo Akademi.

Gemensam ansökan 2020
Gemensam ansökan 2019
Antagning till engelskspråkiga magisterprogram 2019
Ansökan om överflyttning 2019
Gemensam ansökan 2018
Antagning till engelskspråkiga magisterprogram 2018
Ansökan om överflyttning 2018
Statistik 2017
  • Antal sökande och antagna i gemensam ansökan 2017
  • Antal sökande och antagna till engelskspråkiga magisterprogram 2017
Statistik 2016
  • Antal sökande och antagna i gemensam ansökan 2016
  • Antal sökande och antagna till engelskspråkiga magisterprogram 2016

Mera detaljerade uppgifter samt nationell statistik hittar du i Utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen.

Uppdaterad 6.10.2020