Skriv här det du söker efter!

Antagningsstatistik

Antagningsstatistik

Här hittar du statistik gällande antagning av studerande till kandidat- och magisterstudier vid Åbo Akademi.
Totala antalet sökande till Åbo Akademi (baserar sig på siffror från vipunen.fi)
Alla sökande 2016 2017 2018 2019
Antal ansökningar 4 718 4 066 5 198 3 844 (*
Förstahandssökande 2 105 1 757 2 053 1 484 (*
Total antal sökande 3 224 2 837 3 363 2 811 (*
Antagna 1 096 1 035 1 013 1 009 (**
Tagit emot studieplatsen 889 934 916 (**
Närvaroanmälda 806 813 812 (**

 

*) I uppgifterna för 2019 saknas ännu sökande i separata antagningar.

**) Antalet antagna baserar sig på uppgifter från 10.7.2019 och ändrar under sommaren på grund av reservplatstilldelningen. I augusti uppdateras uppgifterna för antal antagna 2019 samt antal som tagit emot platsen. I september uppdateras uppgifterna om antal inskrivna nya studerande 2019.

Siffrorna ovan gäller antagning till examensstudier på kandidat- och magisternivå vid Åbo Akademi. Här inräknas följande antagningar: Gemensam ansökan, Ansökan till internationella magisterprogram, Ansökan om överflyttning, Ansökan till gemensamma examensprogram samt specialantagningar till examensinriktade studier.

Nedan finns sammanställningar över de huvudsakliga antagningarna vid Åbo Akademi.

 

Gemensam ansökan 2019
Antagning till engelskspråkiga magisterprogram 2019
Ansökan om överflyttning 2019
Gemensam ansökan 2018
Antagning till engelskspråkiga magisterprogram 2018
Ansökan om överflyttning 2018
Statistik 2017
  • Antal sökande och antagna i gemensam ansökan 2017
  • Antal sökande och antagna till engelskspråkiga magisterprogram 2017
Statistik 2016
  • Antal sökande och antagna i gemensam ansökan 2016
  • Antal sökande och antagna till engelskspråkiga magisterprogram 2016

Mera detaljerade uppgifter samt nationell statistik hittar du i Utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen.

Uppdaterad 11.7.2019