Skriv här det du söker efter!

Antagningsstatistik

Antagningsstatistik

Här hittar du statistik gällande antagning av studerande till kandidat- och magisterstudier vid Åbo Akademi.
Totala antalet sökande till Åbo Akademi (baserar sig på siffror från vipunen.fi)
Alla sökande 2016 2017 2018 2019 2020
2021
2022
Antal ansökningar 4 718 4 066 5 198 4 816 5 947 6 876 7 128
Förstahandssökande 2 105 1 757 2 053 2 097 2 019 2 493 2 652
Total antal sökande 3 224 2 837 3 363 3 426 4 056 4 620 4 854
Antagna 1 096 1 035 1 013 1 311 1 458 1 545 1 527
Tagit emot studieplatsen 889 934 916 1 098 1 194 1 236 1 191
Närvaroanmälda 806 813 812 909 1 029 1 074 1 026

 

Siffrorna ovan gäller antagning till examensstudier på kandidat- och magisternivå vid Åbo Akademi. Här inräknas följande antagningar: Gemensam ansökan, Ansökan till internationella magisterprogram, Ansökan om överflyttning, Ansökan till gemensamma examensprogram samt specialantagningar till examensinriktade studier.

Nedan finns sammanställningar över de huvudsakliga antagningarna vid Åbo Akademi.

Statistik 2021

Statistik 2020

Gemensam ansökan 1 och 2, 2020

Ansökan om överflyttning 2020

Statistik 2019

Gemensam ansökan 2019

Antagning till engelskspråkiga magisterprogram 2019

Ansökan om överflyttning 2019

Statistik 2018

Gemensam ansökan 2018

Antagning till engelskspråkiga magisterprogram 2018

Ansökan om överflyttning 2018

Mera detaljerade uppgifter samt nationell statistik hittar du i Utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen.

Uppdaterad 16.3.2023