Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet för speciallärare

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet för speciallärare

Hur kan jag bli antagen till speciallärare?

Om du vill studera till speciallärare ska du söka in till utbildningsprogrammet för speciallärare (Vasa). Ansökan görs genom att fylla i det elektroniska formuläret på studieinfo.fi.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningsprogrammet. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Utbildningsprogrammet för speciallärare ingår i nätverket för antagningssamarbete inom det pedagogiska området. Det betyder i korthet:

 • Du kan söka in till alla de pedagogiska ansökningsmålen med ett och samma prov. Du ser vilka ansökningsmål som ingår i antagningssamarbetet på antagningssamarbetets webbplats.
 • Urvalet sker i två steg. Det första skedet är betygsurval, öppna universitetsleden eller urvalsprovet VAKAVA. Det andra skedet är ett lämplighetsprov.

Urvalsförfarande

Till utbildningsprogrammet för speciallärare antas högst 30 nya studerande, bland dem minst 21 förstagångssökande.

Urvalet görs i två skeden. Du kan kallas till lämplighetsprovet antingen genom

 1. betygsurval, på basis av studentexamensbetyg eller motsvarande examensbetyg (60 % av de kallade)
 2. öppna universitetsleden på basis av tidigare studier (10% av de kallade) eller genom
 3. urvalsprovet VAKAVA (30 % av de kallade).

Av dem som kallas till lämplighetsprovet i betygsantagningen och antagningen på basis av urvalsprovet bör minst 80 % vara förstagångssökande.

Det slutliga urvalet görs på basis av lämplighetsprovet. Av de som blir antagna bör minst 70 % vara förstagångssökande.

 • Om du har studentexamen från Finland deltar du automatiskt i betygsurvalet. Om dina betygspoäng inte räcker till för en kallelse till lämplighetsprovet, kan du delta i urvalsprovet VAKAVA och försöka den vägen.
 • Om du inte har finländsk studentexamen (inkl. IB, EB, RP/DIA) kan du få en kallelse till lämplighetsprovet endast genom att delta i urvalsprovet VAKAVA.
 • Du gör lämplighetsprovet endast en gång och resultatet beaktas i alla de ansökningsmål där dina resultat är tillräckliga i urvalets första skede.

Till utbildningsprogrammet för speciallärare görs det slutliga urvalet på basis av lärarlämplighetsprovet.

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet för speciallärare (Vasa)

Till utbildningsprogrammet för speciallärare (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av något av följande:

 • finländsk studentexamen (eller IB-, EB-, RP-/DIA-examen)
 • urvalsprov
 • nordisk gymnasieexamen
 • avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet (Öpuleden)
 • avlagda studier inom samma område (överflyttning)

För att kunna bli antagen till speciallärarutbildningen måste du ha blivit godkänd i lärarlämplighetsprovet. Du blir kallad till lämplighetsprovet om du uppfyller kraven på någon av de ovan nämnda antagningsgrunderna.

Mer specifik info om antagningsgrunderna hittar du i boxarna här nedanför.

Uppdaterad 25.1.2024