Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi

Hur kan jag bli antagen?

Om du vill studera ett kulturämne ska du söka in till utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi för att avlägga kandidat- och magisterexamen.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningslinjen. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi

Du har möjlighet att bli antagen till utbildningslinjen på basis av något av följande:

  • finländsk studentexamen (eller IB-, EB- eller Reifeprüfung/DIA-examen)
  • urvalsprov
  • nordisk gymnasieexamen
  • avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet (Öpuleden)
  • avlagda studieprestationer inom samma område (överflyttning)

Val av huvudämne

Under det första året väljer du studier i ett av utbildningslinjens ämnen. Det andra året läser du ett till ämne vid linjen och väljer sedan vilket av de här ämnena som blir ditt huvudämne. Det andra ämnet blir ditt biämne.

Val av inriktning

I utbildningen ingår en arbetslivsorientering som har tre inriktningar. Om du vill bli ämneslärare (gäller ämnena litteraturvetenskap, filosofi, historia och religionsvetenskap) kan du redan i ansökningsskedet visa intresse för inriktningen för ämneslärare. De två andra inriktningarna “litterär produktion” och “kulturledning” inleds med en gemensam kurs under det första studieåret och valet görs inför det andra året.

Uppdaterad 26.1.2022