Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi

Hur kan jag bli antagen?

Om du vill studera ett kulturämne ska du söka in till utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi för att avlägga kandidat- och magisterexamen.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningslinjen. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi

Du har möjlighet att bli antagen till utbildningslinjen på basis av något av följande:

  • finländsk studentexamen (eller IB-, EB- eller Reifeprüfung/DIA-examen)
  • urvalsprov
  • nordisk gymnasieexamen
  • avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet (ÖPU-leden)
  • avlagda studieprestationer inom samma område (överflyttning)

Val av huvudämne

Om du blir antagen ska du välja huvudämne under första studiehösten. Antalet studieplatser till huvudämnena är begränsat så att inget enskilt ämne kan ta emot flera än 20 huvudämnesstuderande. Eventuell gallring sker på basis av poäng i antagningen.

Val av inriktning

Alla nya studerande antas till utbildningslinjen med allmän inriktning men många ämnen erbjuder flera olika inriktningsalternativ. Första årets studerande har företräde vid val av inriktning. Om du vill bli ämneslärare (gäller ämnena litteraturvetenskap, filosofi, historia och religionsvetenskap) kan du redan i ansökningsskedet visa intresse för utbildningen för ämneslärare.

Uppdaterad 25.10.2019